مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ

‏ ‏

کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

‏ ‏

(جلد دوم)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همزمان با برگزاری کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی(ره)

مهر و آبان ماه 1376

‏ ‏

‏ ‏

یادها و یادمانها از شهید آیت الله سید مصطفی خمینی(ره)

‏ ‏

‏نشر و تدوین: کمیته علمی کنگرۀ شهید آیت الله سید مصطفی خمینی‏

‎ ‎

‏ناشر: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏نوبت چاپ: اول‏

‏تیراژ: 3000 جلد‏

‏قیمت: 1000 تومان‏

‏ ‏

‏مرکز پخش: تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، فروشگاه عروج‏

‏تلفن: 6404873‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابیادها و یادمانها از شهید آیت الله‏ سید مصطفی خمینی (س) (ج. 2) : مجموعه مصاحبه ها در حاشیۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (س): (مهر و آبان 1376)صفحه 4