محمد جواد محبت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : محبت، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

محمد جواد محبت

 محمدجواد محبت

‏تأثیرهای ادبیات و انقلاب بر هم مانند سلسله جبالی است که قلل‏‎ ‎‏مرتفع آن در یک امتداد نیستند. اگر بخواهیم بارزترین این تأثیرها را بیابیم‏‎ ‎‏می بایستی آمار صحیحی گرفته شود که چنین امری امکانپذیر نیست؛ زیرا‏‎ ‎‏یک آمار بدون آگاهی از احساس و غیر تفکری نمی تواند به ما جوابی قانع‏‎ ‎‏ کننده بدهد.‏

‏نمی توان گفت که بارزترین تأثیر کدام بوده است. بایستی با گروههای‏‎ ‎‏مختلف مردم دمخور شد و از آنها نظرخواهی کرد تا تأثیر انقلاب اسلامی بر زندگی‏‎ ‎‏آنها مشاهده شود و نتیجه ای قابل قبول به دست آید.‏

‏ ‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 77