نفوذ جهانی تفکر امام(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یسینی، اولدی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1373

زبان اثر : فارسی

نفوذ جهانی تفکر امام(ره)

نفوذ جهانی تفکر امام


 آقای اولدی یسینی از زیمبابوه


‏امام خمینی زمانی ظهور کردند که اسلام به عنوان یک سیستم حکومتی، در حال مرگ بود. فقط مراسم عبادی دین بود که به عده ای روح می بخشید. سیستم های مختلفی که به وسیله حکومت های اسلامی انتخاب شده بود دیگر هیچ‏‏ ‏‏گونه تهدیدی برای دنیای شرق و غرب نبود. نام حضرت محمد(ص) و پیغام های ایشان، همه در نظر کسانی که به ایشان اعتقاد نداشتند خوار و حقیر شمرده می شد. امام خمینی به دنیای اسلام، روح جدیدی بخشیدند و زندگی دادند. وفات غم‏‏ ‏‏انگیز ایشان که ما هنوز در آن عزاداریم ما را از اطلاع و آگاهی و هدفی که ایشان داشتند بازنداشت، بلکه فقط جسم ایشان را از ما گرفت. ‏

‏ ‏

انقلاب اسلامی بزرگ ترین انقلاب بشری

‏انقلاب اسلامی ایران، بزرگ ترین انقلاب بشری است که دنیا شاهد آن بود. ظهور این انقلاب اسلامی نور امید را در قلب مسلمین جهان روشن کرد و همان‏‏ ‏‏طور که از قبل نیز مسلم بود انقلاب اسلامی نشان داد که اسلام، همیشه انقلابی است و دین کاملی است و در همه حال و در همه موقعیت ها و در همه زمان ها، قابل اجراست. یک بررسی در زندگی امام خمینی نشان می دهد که ایشان در تمام مراحل انقلاب نقش مهم و اساسی داشته و بقیه کسانی را که در انقلاب شرکت داشته اند همیشه هدایت و رهبری می کرده است. حضرت امام(ره) یک متخصص در نجوم، فلسفه، فلسفه اسلامی و ... بودند. ایشان کتاب‏‏ ‏‏های زیادی، بیشتر از ‏30‏ جلد در موضوعات مختلف نوشته اند. به قدری این موضوعات خوب نگاشته شده اند که برای خواننده جای هیچ نوع شک و ابهام و سؤال باقی نمی گذارد. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 220

مقابله امام با حکومت رضاخان

‏در زمان حکومت دست‏‏ ‏‏نشانده رضاخان، ایشان کتابی تحت عنوان «کشف‏‏ ‏‏الاسرار» نوشتند. در آن کتاب ایشان موقعیت مستحکم و انقلابی خود را در مقابل رضاخان و سیستم حکومتی ابراز داشتند. به خاطر این آگاهی و حضور ذهنی که حضرت امام داشتند تشخیص دادند که این‏‏ ‏‏ها نقشه ای دارند تا اسلام را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی و اقتصادی در تمام دنیا محکوم و ترور کنند. ایشان پیش بینی کردند که این نقشه را به وسیله مراکز امپریالیستی و نوکران آن‏‏ ‏‏ها مانند رضاخان اجرا خواهند کرد. ایشان به روابطی بین رژیم پهلوی (امپریالیست) و اسراییل در زمینه های سیاسی ـ نظامی و روابط اطلاعاتی و اقتصادی وجود داشت اشاره و آن را افشا کردند. با توجه به این‏‏ ‏‏که در آن زمان، انتقاد از خانواده شاه، رژیم و افشا کردن روابط رژیم با اسراییل ممنوع بود ولی اما، شکست‏‏ ‏‏ناپذیر و محکم، این قوانین را شکست. در سال ‏1963‏ میلادی امام سخنرانی مهمی در قم ایراد کردند که بعد از آن چتربازان رژیم به مدرسه حمله کردند و تعداد زیادی از مردم را در این حمله کشتند. امام برای مدتی دستگیر شدند ولی هنوز در مقابل رژیم مقاومت می کردند. ایشان به قدری به حکومت حمله کردند که در همان سال، یعنی در سال ‏1963‏ تمام مردم یک حرکتی را شروع کردند تحت عنوان «مخالفت با حکومت» و تحت سرپرستی و رهبری امام خمینی که این اولین شروع انقلاب اسلامی بود. در ضمن سخنرانی های متعددی که ایشان ایراد می کردند امام مرتباً  به شاه و قدرت های بزرگ خارجی مثل آمریکا و اسراییل و تخطی شاه از قانون اشاره می کردند و در همین ماه بود که حدود ده هزار نفر توسط پلیس مخفی شاه در بسیاری از شهرهای ایران قتل عام شدند. حضرت امام مجدداً  دستگیر شدند و به ترکیه تبعید گردیدند. در همان حالت تبعید نیز هیچ گاه از حرکت و صدور اطلاعیه بر علیه حکومت باز نایستادند. تحت این رهبری‏‏ ‏‏ها و مقالات افشاگرانه امام بود که بسیاری از مراحل انقلاب، تحت فرمان ایشان در جاهای مختلف در مملکت شکل گرفت. ‏

‏ ‏

ارزش های والای اسلام

‏در سال ‏1979‏ به محض ورود به تهران، امام یک حزب سیاسی را تشکیل دادند. ایشان هیچ‏‏ ‏‏گونه جنگ پارتیزانی را بر علیه حکومت انجام ندادند و هیچ‏‏ ‏‏گونه کمک ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 221

‏خارجی را هم قبول نکردند. فقط مردم بودند که به وسیله  این دستورات، هدایت می شدند. امام خمینی نشان دادند که بدون شک، اسلام یک دینی است که می تواند تمام لحظات انقلاب را هدایت بکند و جامعه را به طرف تعالی پیش ببرد. نشان داده شد که اسلام،  هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی، می تواند همیشه دارای ارزش‏‏ ‏‏های والا باشد و سیستم های بهتری را به بشر نشان بدهد. انقلاب اسلامی ایران نشان دهنده واقعی اسلام اصلی بود؛ اسلام محمدی(ص). ‏

‏انقلاب اسلامی ایران،  تحت رهبری امام، تغییرات اساسی بسیاری را در زندگی اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی جهان و ایران اجرا کرد. انقلاب گسترش پیدا کرد و در بین ملت های مختلف و جنبش های انقلابی و حتی در حکومت ها نفوذ کرد. اکنون این انقلاب به طور بین المللی تأئید و قبول شده و به خاطر نبوغ و مهارت رهبری آن به دستاوردهای‏ ‏زیادی رسیده است. ما شاهد منحل شدن و از میان رفتن بسیاری از ممالک و سازمان‏‏ ‏‏ها بودیم؛ از جمله شوروی سابق. ‏

‏ ‏

بینش جهانی امام(ره)

‏امام یک بینش جهانی و پیامبروار داشتند. همین بس که شش ماه قبل از رحلت، ایشان نامه ای به گورباچف نوشتند و اضمحلال کمونیسم را متذکر شدند و پیش بینی کردند و در آن نامه بود که گورباچف را نصیحت کردند و به اسلام دعوت نمودند. تقریباً  یک سال از این نامه نگذشته بود که جهان شاهد از بین رفتن شوروی یا روسیه بزرگ و اضمحلال یک ابرقدرت بود. تئوری های مارکسیستی و جنبش های غیراسلامی رنگ باختند و اسلام توسعه بیشتری پیدا کرد. افغانستان، مثال دیگری برای از بین رفتن مارکسیستم و ظهور اسلام انقلابی است و نمونه دیگر، انقلاب فلسطین می باشد. جنبش های اسلامی در الجزایر،  مصر، لبنان، سودان، عراق، افغانستان و بقیه هنقاط دنیا، نتیجه نفوذ انقلاب اسلامی بود. جمهوری اسلامی، تنها مملکتی است که به طور واقعی از جنبش های انقلابی و ممالک مسلمان حقیقی پشتیبانی می کند. سودان نمونه ای بارز است. رهبر سودان گفته است: ظهور این انقلاب و اصولاً حکومت اسلامی ایران،  همیشه مایه دلگرمی و جرأت برای ما بوده است. استقامت ایران در برابر مشکلات، همیشه به ما جرأت می بخشد تا بتوانیم خودمان را پیش ببریم و اقتصاد اسلامی و سیستم اقتصادی اسلامی را به کار گیریم. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 222

ایستادگی انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان مسلمین

‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وجود این که تلاش‏‏ ‏‏های بسیار زیادی شد تا همکاری برای توسعه ممالکی را مثل ترکیه، ایران و پاکستان را از بین ببرند ولی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت در مقابل این ها بایستد و آن‏‏ ‏‏ها را به عنوان یک دشمن مشترک برای مسلمان ها شناسایی کند. به همین خاطر، در سال ‏1984‏ در بین این چند کشور، یک سازمان جدید به نام سازمان همکاری های اقتصادی ‏‎ECO‎‏ (اکو) به وجود آمد بدنه این سازمان ساخته شد و توسعه یافت. این سازمان، دارای چهار کمیته است. ‏

‏1 ـ  کمیته اقتصادی و همکاری های اقتصادی 2 ـ کمیته فنی و اقتصادی 3 ـ کمیته فنی آموزشی و علوم 4 ـ کمیته کشاورزی.‏

‏پنج ایالت پیشین شوروی (آذربایجان ـ قزاقستان ـ  قرقیزستان ـ ترکمنستان ـ ازبکستان) به این سازمان پیوسته اند. تاجیکستان هم که یکی از جمهوری های سابق شوروی بود اخیراً  درخواست عضویت در این سازمان را داده است. افغانستان نیز به عنوان عضو این جامعه در آمده است. حدود 300 میلیون نفر در کشورهای عضو سازمان «اکو» زندگی می کنند که بازار بسیار خوبی محسوب می شوند. گسترش سازمان «اکو» بازار عمومی اسلامی اقتصادی را ایجاد خواهد کرد که از جنبه سیاسی و اقتصادی برای ‏45‏ کشور اسلامی بسیار مهم خواهد بود. نقش مهم و اقتصادی و مرکزی در ایجاد این جامعه اقتصادی را جمهوری اسلامی ایران عهده دار بود و هست. ‏

‏ ‏

نظم نوین جهانی، مشخصه امپریالیسم آمریکا

‏نظم نوین جهانی موقعیت محکم اسلام انقلابی و افکار ما را خیلی جدی تر معطوف به این می کند که به هر صورت این نظم نوین جهانی بر روی ممالک اسلامی و مسلمانان حتماً  تأثیر بدی خواهد داشت. این نظم نوین جهانی که مبانی آن به وسیله آمریکا ساخته شده است بر پایه ظهور و وجود آمریکا در تمام دنیا خواهد بود که مشخصه امپریالیسم آمریکاست. آمریکا، در حال حاضر سعی می کند که در تمام آن‏‏ ‏‏ها تغییراتی به وسیله ابزارهای سیاسی، اقتصادی و حتی ابزارهای نظامی به وجود آورد. ‏

‏در نظم نوین جهانی و موقعیت جدیدی که آمریکا می خواهد در جهان به وجود بیاورد آن‏‏ ‏‏ها بر روی چهار مشکل مهم تمرکز کرده اند و فکر می کنند. یکی از این‏‏ ‏‏ها، به وجود آوردن موقعیت های محدودی است برای این‏‏ ‏‏که به طور کلی باقی مانده سیستم شوروی را ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 223

‏از بین ببرند، در تمام مناطق خاورمیانه نفوذ پیدا کنند. اقیانوس آرام را هم سازمان‏‏ ‏‏بندی کنند از این که اروپای متحد و مشترکی به وجود بیاید و ژاپن به عنوان یک ابرقدرت جدید محسوب شود جلوگیری کنند و ژاپن و موقعیت اقتصادی ژاپن و اروپا را به وسیله «نفت» کنترل کنند. در خاورمیانه، آمریکا کنترل کامل منابع انرژی را می خواهد و به خاطر همین هم حمایت و نگهداری رژیم صهیونیستی اسراییل در صدر برنامه های آمریکاست و همین‏‏ ‏‏طور برانداختن رژیم اسلامی و ایجاد اغتشاش و ناراحتی در منطقه، تا این که بتواند موقعیت های استراتژیکی مورد نظر را در منطقه به دست بیاورد. ‏

‏به نظر آمریکا، سازمان ملل متحد یک سازمان رسمی بین المللی و قانونی است که باید به اهداف سازمان بین المللی جهانی ـ که به اصطلاح دولت آمریکا آن را برنامه ریزی کرده است ـ  کمک کند. به خاطر همین هم هست که در زمان بحران خلیج فارس، اقدامات آمریکا در این منطقه استراتژیک از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شد. این سیستم‏ ‏نوین جهانی به وسیله بعضی دولت های غیر دوست حمایت می شود. آن‏‏ ‏‏ها می گویند که این یک سازمان نوین و نظم نوین قدرتمندی خواهد بود. سیاست سازمان ملل و کارهایی که سازمان ملل از زمان بحران خلیج فارس برنامه‏‏ ‏‏ریزی کرد نشان‏‏ ‏‏دهنده بسیار خوب و توضیح روشنی از سیستم جدید است. وجود پنج عضو اصلی شورای امنیت نشان‏‏ ‏‏دهنده این است که آنها اهمیتی برای مردم و برابری کشورها و کنترل امنیتی آنها تأمل نیستند. سازمان ملل، همیشه تبعیض قایل شده است قطعنامه هایی که برای فلسطینی ها و در مورد بحران بوسنی و هرزه گوین صادر شده است با قطعنامه هایی که در رابطه با بحران عراق و خلیج فارس صادر شده است فرق می کند. ‏

‏در هر صورت، نظم نوین جهانی نشان می دهد که همان نظام های قبلی باشند ولی به وسیله یک حکومت بسیار قدرتمند که تحت نظر امپریالیسم باشد کنترل شوند. انقلاب اسلامی لیه استراتژی ها و حقه‏‏ ‏‏بازی ها و راه های خطایی را که آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند به وجود آوردند و می خواهند کار کنند شناسایی کرده است. اخطار و نشان دادن این دورویی و سیاست های کاذب قدرت‏‏ های بزرگ در منطقه، از جمله اقدامات انجام شده توسط انقلاب اسلامی است. ‏

‏ ‏

توسعه اسلام انقلابی

‏انقلاب اسلامی در حال توسعه اسلام انقلابی و ایدئولوژی اسلام انقلابی در تمام دنیاست. این کاری را که انقلاب اسلامی انجام می دهد مردم را قادر ساخته است تا در ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 224

‏تمام دنیا، دروغ ها را از راست تشخیص بدهند. در حقیقت، در همه جهات مشغول مقابله با قدرت های شیطانی امپریالیست و مخالفین انقلاب و اسلام است. ایدئولوژی انقلاب اسلامی به وسیله جنگ های اسلامی که در عراق، لبنان، اردن،  مصر ، الجزایر، فلسطین، سودان و در خیلی از کشورهای دیگر انجام می شود پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران بر عکس بسیاری از دولت های دیگر، این برنامه ریزی را در پیش گرفته که از تمام جنبش ها، به عنوان یک مملکت کامل انقلابی حمایت بکند. این انقلاب برای کسانی که می خواهند بجنگند یک نوع معنا و پشتیبانی روحی تعیین کرده که نشان دهنده یک دولت بسیار خوب و کامل است. جمهوری اسلامی ایران به تنهایی یک مدل مملکتی و حکومتی کامل است که با یک سیستم قابل برنامه ایدئولوژیکالی اسلامی کار می کند. ‏

‏حضرت امام(ره) اشاره دقیقی کرده اند به این که اگر ممالک اسلامی همه به روی پا بایستند و به صورت یک مملکت اسلامی واحد در بیایند مسأله فلسطین حل می شود و بعد از آن می توانند مشکلات بقیه مسلمین را حل بکنند. برای این که مملکت اسلامی فلسطین دقیقاً  در قلب دنیای اسلام و ممالک مسلمین واقع شده است. هر شخصی بدون شک می تواند بگوید از زمانی که امام ظهور کردند هیچ رهبری به پیش نیامده است که چیزی را به نام اسلام عنوان کند و برای اسلام و امت اسلامی و مسلمان ها بخواهد. رهبران عرب فقط دوست دارند که حکومت های خودشان را و موقعیت های سیاسی خودشان را حفظ بکنند و هیچ نشانی در آنها دیده نمی شود که به مردم خودشان کمک کنند تا چه رسد به دنیای اسلام. فقط جمهوری اسلامی ایران است که تحت رهبری انقلابی خودش که به آن ارتش اسلامی می گویند برای نجات مردم بوسنی تلاش می کند و فقط این حکومت است که از اسلام و مسلمین جهان دفاع می کند. به هر صورت این انقلاب است که برای ما پیغام هایی داده و راهنمایی کرده است که ما، کشورهای در حال توسعه متوجه شویم چه منابع غنی داریم و چه نیروی فعالی و بزرگی در خودمان داریم و هنوز موقعیت این را داریم که به همدیگر بتوانیم در همه زمینه ها اعتماد بکنیم و بتوانیم با هم یک اتحاد سیاسی و یک اتحاد اقتصادی و یک اتحاد نظامی داشته باشیم و بتوانیم نیروی خود را در تمام جامعه های اسلامی و ممالک اسلامی متحد بکنیم. همان مؤسسه همکاری های اقتصادی، در آینده حتماً جای بانک جهانی را خواهد گرفت. بعد از این موقعیتی که دولت امپریالیست آمریکا بعد از اضمحلال شوروی پیدا کرده است،  الان انقلاب اسلامی تنها نیرویی است که در مقابل آن مقاومت می کند. ‏

‏از جمله مبانی اصول، این است که به جز خدا، چیز دیگری را نپرستیم، ما باید احترام به بشر بگذاریم به عنوان کسی که نیابت خداوند را در روی زمین دارد و این‏‏ ‏‏که بشر ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 225

‏می تواند انتخاب کند زندگی خودش را، اداره کند به طور شخصی و اجتماعی برای خودش تحت سرپرستی و هدایت های نورهای روشن اسلامی که او را به طرف خداوند بزرگ راهنمایی می کند. جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و این پایه ها و این اصول است که سیستم های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن انجام می شود. انقلاب اسلامی، بر علیه هر گونه سلطه گری است و هیچ گونه سلطه جویی را قبول ندارد و به خاطر همین است که جمهوری اسلامی ایران تلاش داشته بر علیه همه سلطه گران و استعمارگران و امپریالیست ها و استثمارگران به پیش برود. جمهوری انقلاب اسلامی ایران هیچ‏‏ ‏‏وقت نخواسته است بر سر قوانین انقلاب اسلامی کوتاه بیاید یا معامله ای بکند و این تز «نه شرقی نه غربی» نشان‏‏ ‏‏دهنده استقلالی است که این دولت دارد. ‏

‏در آخر، نگاهی بکنیم به وضعیت سیاسی بقیه ممالک مسلمان نسبت به انقلاب اسلامی ایران، همان طور که قبلاً توضیح دادم موقعی که حضرت امام(ره) به ترکیه تبعید شدند در آنجا گفتند که ایشان، قوانین ترکیه را به خاطر صدور اعلامیه ها  زیر پاگذاشته اند. ایشان را به عراق تبعید کردند که در آنجا محدودتر باشند. به شهر نجف، شهری که همه به خوبی می شناسند، برای فعالیت ها و یادگیری علوم شیعه ایشان در آنجا بودند و مرتباً با همه محدودیت ها، اطلاعیه ها و آگهی هایی را پیرامون موضوعات مختلف ایران صادر می کردند. در اکتبر ‏1979‏ که قرار شد امام خمینی(ره) از عراق بروند گفتند که من ترجیح می دهم به یک مملکت اسلامی بروم ولی هیچ‏‏ ‏‏کدام از مملکت های اسلامی قبول نکردند. برای این که از فعالیت های ایشان ترس داشتند و ایشان پاریس را انتخاب کردند برای این که از آنجا بهتر می توانستند با مردم خودشان ارتباط برقرار کنند و بهتر از نجف هم توانستند را بکنند. ممالک اسلامی، (اکثراً) این انقلاب را قبول نکردند برای این که فکر می کردند که حکومتشان تضعیف می شود. همان طور که همه می دانید اهمیت ظهور امام خمینی بخصوص در سال های بعد از اینکه مصدق به وسیله کودتاهی که توسط سازمان ‏‎C‎‎IA‎‏ راهنمایی می‏‏ شد سقوط کرد و شاه چیزی به نام انقلاب سفید بر پا کرد که در تمام غرب تبلیغ شد به خوبی روشن است. انقلاب سفید شاه، برای این بود که انقلاب را از بین ببرد و آن را غیر ممکن بکند. ‏

‏ظهور انقلاب اسلامی ایران و بازگشت حضرت امام به ایران را تمام مردم گرامی داشتند. تمام مردم مدت های طولانی در انتظار این لحظه بودند و حضرت امام به طور خودجوش و اتوماتیک رهبر مردم و رهبر این انقلاب بزرگ اسلامی شدند. امپریالیست ها (آمریکا) اصلاً از این موضوع خوششان نیامد؛ برای این که وقایعی که در ایران رخ می داد استیلا و برتری آن ها را از بین می برد و منافع آنها را به خطر می انداخت، ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 226

‏بخصوص که به نام اسلام هم انجام شد. ناراحتی آن ها و مشکلاتی که آمریکا و کشورهای امپریالیستی و ناراضی بودن آنها را از انقلاب اسلامی ایران نشان می دهد یکی ایجاد جنگ تحمیلی هشت ساله عراق به ایران بود که در تمام این مدت، عراق کاملاً توسط آمریکا حمایت می شد و حتی عرب ها، با وجود این که می دانستند مهاجم عراق هست و او جنگ را تحمیل کرده است با همه این ها، در آن جنگ تحمیلی تاریخی، از رژیم بعثی حمایت کردند. البته این را هم باید گفت که تفاوت های بسیاری بین رهبران ممالک، با نمایندگان مردم آ نها در مورد احترام گذاردن مردم به انقلاب اسلامی ایران وجود دارد. بسیاری از مردم، پس از انقلاب، اسلام و تفاوت های آن را شناختند و با وضعیت دولت های خودشان آشنا شدند. در الجزایر سازمانی را به نام ‏‎FIS‎‏ یا «سازمان پیشرو اسلامی» درست کرده‏‏ اند که دارند تقلا می کنند. همین طور جنبش های اسلامی را که در عراق، لبنان، مصر، و مجاهدین در افغانستان می بینیم و نهضت انتفاضه، که در مناطق اشغالی هست روح خودش را در اثر نفوذ این انقلاب و اسلام گرفته است. حتی با وجود این که بعضی دولت ها آگاه هستند سعی می کنند چشم پوشی کنند و رویشان را برمی گردانند که نیروهای انقلابی و سیستم انقلابی را نبیند ولی چه بخواهند و چه نخواهند ناچارند که چشم هایشان را باز کنند و با این حقیقت روبه رو بشوند و با مردم خودشان هم روبه رو خواهند شد. به طور خلاصه در مورد مقابله دنیا با اسلام (انقلاب اسلامی ایران) همین بس که گفته شده است فرمان امام خمینی مانند فرمان قرآن و حضرت محمد(ص) است. امام با روح و قدرت بزرگی که داشتند در دل تمام قدرت های بزرگ ترس ایجاد کردند. درباره قدس، احمد جابر (رهبر فلسطینی ها) می گوید: حضرت امام یک نوری برای راهنمایی مسلمین بود. ‏

‏عاکف حیدر (جبهه عمل): امام خمینی آرشیتکت و پایه‏‏ ‏‏گذار اصلی انقلاب اسلامی ایران بودند. ایشان، همیشه بر ضد استثمارگران و سلطه گران بودند و این انقلاب را برای ایران برنامه ریزی کردند تا بتوانند فعالیت خویش را در همه جهات سیاسی و اقتصادی و غیره... بر پایه اسلامی بنا کنند. ایشان از مبارزات کشورهای افریقایی برای رهایی از سلطه استعمار و جنبش های جنگنده بر علیه استعمار همیشه حمایت می کردند. ‏

‏حسن ماوینی، رئیس جمهور تانزانیا: همیشه مردم پاکستان یکی از حمایت‏‏ ‏‏کننده های جنبش انقلاب اسلامی ایران بودند و همین طور امام خمینی و انقلاب دو سرفصل مهمی هستند که همیشه در مجمع های پاکستان راجع به آن بحث می شود. پس طبیعی است که دنیا در مقابل این انقلاب جبهه می گیرد برای این که امام خمینی و انقلاب از طرف مردم جهان حمایت می شد. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 227

‏المنتظر از مراکز پاکستان: امام خمینی و مردم ایران کار تاریخی بزرگی را انجام داده اند. ‏

‏جامعه‏‏ ‏‏شناس کانادایی: من به عنوان یک غربی غیرمسلمان اعتقاد دارم معجزه ای اتفاق افتاده و انقلابی به این شکل در دنیای امروز ظهور کرده است. ‏

‏دنیا شاهد این بود که با همه خدایان تکنولوژی که دارند فقط الله، نیروی ابرقدرت هست و فقط او است که می تواند مردم را از دست بندهای ابرقدرت و تکنولوژی بی خود نجات دهد. بعد از راهنمایی های امام، این را می توان گفت که امام به طور واقعی به الله اعتقاد داشتند و تمام کارها و راهنمایی ها و عقاید ایشان فقط بر اساس دستورات خدای یگانه بوده است. درسی را که از این موقعیت می شود گرفت این است که بنابراین، ما نباید سعی بر این داشته باشیم که در بعد از مرگ در خاطره ها بمانیم بلکه باید خود را در اختیار خداوند سبحان‏‏ ‏‏الله و تعالی قرار بدهیم. نیرو و انرژی جدیدی که بین برادران و خواهران ایرانی و مسلمان ما به وجود آمده، در نتیجه کار و حرکت امام بوده است. چیزی که باعث شده است روح به مسلمانها و فعالیت های اسلامی بدهد. سودی که در اثر این کار حاصل شده و مردم دنیا دارند استفاده می کنند و بیشتر مردم در جاهای دنیا استفاده می کنند به خاطر امام و انقلاب اسلامی است. بدون شک و تردید در مراسم مردی هستیم که در تمام دنیا رسوخ پیدا کرده و هنوز هم تا این زمان ادامه دارد و در حقیقت می شود گفت که ما هنوز با این سخنان زندگی می کنیم. ما می توانیم سوگواری کنیم برای این‏‏ ‏‏که مردی که خدمتگزار خدا بود درگذشته است. ولی باید برای این که قدرشناسی خودمان را نشان بدهیم از انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی و حکومت های انقلابی که امید داریم با کمک خداوند و لطف ایشان به ثمر برسد پشتیبانی و حمایت بکنیم و همین طور به امام خمینی و کارهایشان و حضرت محمد(ص) اعتقاد کامل داشته باشیم. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 228

تذکر ضروری: 

‏در چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی(س)، علاوه بر عزیزانی که متن مقاله و یا سخنرانی آن ها در این مجموعه آمده است، حضرت آیت الله محمدی گیلانی، آقای سبزواری، حجت الاسلام و المسلمین محقق داماد، حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی جعفری، دکتر علی اکبر ولایتی و خانم عفاف حکیم از کشور لبنان، سخنانی ایراد نمودند که جای بیانات این سروران، در مجموعه حاضر خالی است. امیدواریم مقالات و سخنرانی های این عزیزان را بتوانیم به همراه مقالات پنجمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی(س) در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. ‏


ان شاءالله

‏ ‏

 

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 229