بازتاب جهانی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1373

زبان اثر : فارسی

بازتاب جهانی انقلاب اسلامی

‏ ‏

بازتاب جهانی انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با مقالاتی از: 

* خانم اشرف بروجردی * آقای محمدرضا محمدی حسینیه * آقای مراد علی توانا

* دکتر مصطفی اولیایی * آقای اولدی یسینی (از زیمبابوه)

‎ ‎

‎ ‎


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 159

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 160