جوانان و تحقق آرمان های امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شمس الدین، رعد

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1373

زبان اثر : فارسی

جوانان و تحقق آرمان های امام

جوانان و تحقق آرمان های امام


 خانم رعد شمس الدین از لبنان

‏ ‏

‏خواهران و برادران مسلمان از نقاط مختلف عالم در این محل عظیم جمع گشته اند تا نهایت ارادت خویش را به قائد عظیم و محقق حکومت اسلام، حضرت امام خمینی(قده) و اخلاص خود را نسبت به جمهوری اسلامی و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای و آقای رفسنجانی حفظهما ابراز کنند. تجربه انقلاب اسلامی در طول 14 سال گذشته راهی را تثبیت و تحکیم نموده است به نام خط امام(ره)، که از طریقی روشن و صریح و منبعث از خط اصیل محمدی(ص) و عترت اهل بیت او سلام‏‏ ‏‏الله علیهم است و در سراسر جهان، این خط امتداد دارد. ‏

 

جوانان؛ طلایه داران حرکت و تحول

‏از بررسی آرای نظری و عملی چنین برمی آید که هدف ایشان، بیداری امت اسلامی و کمک به حریت آنها و بازگشت انسان ها به هویت واحد اسلامی شان و جدایی بالذات از غیر این هویت اصیل اسلامی است؛ در این خصوص حضرت امام(ره) محور و مرکز را بر روی جوانان ـ  که طلایه‏‏ ‏‏داران حرکت ها و تحول ها و دارای توانایی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در خود و جوامع هستند ـ قرار می دهند؛ در صورتی که به رذایل نفسانی ـ که حجاب قلب و عمل است ـ آلوده نگردند. به بیانی، این جوانان هستند که قادرند با چنین فرهنگ صحیحی، دیدگاه های حضرت امام(ره) را قوام بخشند. ‏

‏از این رو، دیدگاه ها و نقطه‏‏ ‏‏نظرات حضرت امام(ره) و اصول مسائل فرهنگی جوانان را به عنوان نقطه اساسی هدف ایشان مدنظر قرار دهیم. چرا که امام معتقد بودند امت اسلام ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 98

‏قادر است آینده را بر اساس اسلام و ارتباط با خدا بسازد، آنگاه که همه حجاب هایی که بین امت اسلامی و دو میراث گرانبهای کتاب‏‏ ‏‏الله و عترت رسول خدا(ص)، فاصله انداخته است دریده شود و از بین برود. امام(ره) با خطابه های خود و رهنمودهایشان چنین افق روشنی را وسعت بخشیدند و اینچنین است که نه فقط امت ملت ایران، بلکه همه امت اسلام در سراسر عالم اسلامی، و همه مستضعفین جهان از ایشان طلب هدایت می جویند. ‏

 

پرهیز از غرب زدگی در تربیت جوانان

‏دیدگاه های حضرت امام قدس سره در زمینه تعلیم و تربیت، وظیفه معلمین در هدایت جامعه به سوی الله، اهمیت مساجد به عنوان مراکز اصلی تربیت، پرهیز از غرب‏‏ ‏‏زدگی در تربیت جوانان، آغاز تربیت از طفولیت، ارتباط بین علوم جدید و قدیم و ... ذکر شده است. ‏

‏در پایان نیز به توصیه معظم‏‏ ‏‏له اشاره می کنم که تزکیه نفس، تعاون و همدلی در میان مردم و بخصوص جوانان برقرار شود، چرا که دشمنان قصد تفرقه انداختن و جدایی بین آنها را دارند. جوان هایی که مرگ سرخ را شیرین تر از عسل یافته اند و عاشق شده اند و تنها طریق سعادت  را که طریق انبیا است انتخاب نموده اند. ‏

 

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 99