انقلاب اسلامی، احیای اسلام در جهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علیزاده، حکمت

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1373

زبان اثر : فارسی

انقلاب اسلامی، احیای اسلام در جهان

انقلاب امام؛ احیای اسلام در جهان

 آقای حکمت علیزاده

دانشگاه اسلامی باکو

‏حضار محترم، برادران، خواهران و خانواده محترم امام مرحوم، ما به نام مسلمانان جمهوری آذربایجان، این روزهای سخت را به شما تسلیت عرض می کنیم و می گوییم خداوند ایشان را رحمت کند و به شما اعلام می کنیم، هنگامی که امام انقلابش را آغاز کرد و اسلام را احیا کرد و زمانی که آن پیر جماران، در دنیا انقلابی جدید آغاز کرد ما مسلمانان آذربایجان را نیز خوشحال نمود. صدای اذانی که شنیده می شد آنها را می ترساند. ما این مجتهد، این پیر جماران را، رسمش را، کتابش را، حرفش را به دست آوردیم تا ببینیم چه می گوید. دیدیم که آیت الله خمینی رضوان‏‏ ‏‏الله تعالی علیه، کسی است که بعد از پیغمبر اسلام و حضرت علی، دین اسلام را احیا کرده است. به طور مخفیانه جوانان و کودکان را به طرف اسلام آوردیم، به آنان نماز و روزه را آموختیم، به آنها حروف قرآن کریم را آموختیم. جناب آقای دمشقی و اعضای سفارت به ما خیلی کمک کردند. در اوقات بسیار سخت به ما کمک کردند و ما با خوشحالی معروض می داریم که دست خالی به مجلس سالگرد امام نیامده ایم. ما امروز با طلبه‏‏ ‏‏هایی که همیشه امام خمینی بر تربیت آنها تأکید داشت آمده‏‏ ‏‏ایم. ما در انستیتو «علوم گاری باکو» برای اولین بار خواهران را نیز جذب کرده ایم. همراه با آن طلبه ها به ایران آمده ایم. به حضور امام رضا و امام خمینی رحمة الله آمده ایم. ما از مسلمانان ایران به خاطر این دعوت تشکر می کنیم و این را اعلام می کنیم که برادران شیعه شما روزگار سختی را در آن‏‏ ‏‏جا می گذرانند. بیایید کار یکنیم که روز سالگرد امام روزی باشد که تمام مسلمانان دنیا بگویند که چکار کرده ایم و در چنین روزی چه اعمالی مرتکب شده ایم. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 70

‏شما، همه خدمات امام خمینی را به خوبی می دانید، فقط به ذکر آنها بسنده ننماییم. ما امروز باید حساب پس بدهیم که از سال گذشته تا امسال چه کارهایی برای اسلام کرده ایم. آن زمان است که امام از ما راضی و خشنود خواهد شد. ‏


کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 71

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 72