تأسیس حکومت اسلامی، پیوند دین و سیاست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : الرحمن، محبوب

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1373

زبان اثر : فارسی

تأسیس حکومت اسلامی، پیوند دین و سیاست

تأسیس حکومت اسلامی؛ پیوند دین و سیاست

 آقای محبوب الرحمن از بنگلادش

‏ ‏

آقای محبوب الرحمن از کشور بنگلادش، مقاله ای تحت عنوان «تأسیس حکومت اسلامی؛ پیوند دین و سیاست» به چهارمین سمینار بررسی سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی ارائه کردند. خلاصه ای از مقاله ایشان در جریان برگزاری سمینار به شرح زیر برای حاضران قرائت شد: 

‏مطلب ایشان در مجموع، پیرامون جدایی دین از سیاست بود و در رابطه با جدایی دین از سیاست یکی از نکات اساسی که امام مطرح کردند بر مبنای فکر و عمل ایشان بود اتفاق و اتصال دین با سیاست بود و مخالفت با جدایی دین از سیاست و تعدادی شواهد را عنوان کردند و اشاره به نکته داشتند که مسأله جدایی دین از سیاست از چه زمانی در گذشته شروع شد. به ارتباط دین و کلیسا در واقع و حکومت اروپا اشاره کرد که این جدایی بعد از یک مبارزه بین این دو به وجود آمد و اشاره به این نکته داشتند که در نظر امام این جدایی ناصحیح است و به مسأله دین و سیاست و رابطه بین دین و سیاست در بیان امام و زیر نظر ولایت فقیه اشاره شد. این بیان بسیار منسجم و منطقی است و باعث شده سوء تفاهم هایی که از جدایی دین و سیاست به وجود آمده و جدایی آنها را تعیین می کرده از بین برود. در ضمن، اشاره به این نکته مهم داشتند که حضرت امام به این دلیل شاخص هستند که نظر ایشان بر رابطه دین و سیاست و اتصال این دو است و تأسیس حکومت اسلامی در ایران و تحقق بخشیدن به این امید که اسلام و مسلمین در ایجاد این حکومت قوی موفق باشند. ‏

‏انقلاب اسلامی هدف اصلی اش تأمین رفاه مادی برای هر کسی نیست و هدف اول، هدف مادی نیست گرچه لازم و منطقی است. در ادامه، اشاره به این نظر امام ضروری است که حضور ما، در دنیا موقتی است و باید به یاد آخرت باشیم و به مادیات زیاد فکر ‏

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 68

‏نکنیم و حرکاتمان را برای رسیدن به مقصود هدایت کنیم. حضرت امام اشاره دارند که اگر جدایی دین از سیاست مطرح است پس چرا امام حسین جان خود را در این راه فدا کردند؟ ‏

 

کتابمجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س) خرداد 1373، تهرانصفحه 69