خلاصه مقاله اصول اخلاق سیاسی امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بروجردی، اشرف

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1377

زبان اثر : فارسی

خلاصه مقاله اصول اخلاق سیاسی امام خمینی(س)

خلاصه مقالۀ اصول اخلاقی سیاسی امام خمینی(س) 

 

□اشرف بروجردی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

و مطالعات فرهنگی و عضو شورای مرکزی جمعیت زنان ج. ا. ا

‏امام خمینی: «این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شایع کرده اند. این را بی دینها می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی‏‏ ‏‏الله علیه و آله وسلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند و عده ای دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از تصرف در امور دنیا و از تنظیم جامعۀ مسلمانان برکنار سازند». ‏

‏ضرورت شناخت و بررسی دیدگاههای امام خمینی در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر احساس می شود چرا که نقش امام خمینی در قانونمندی معادلات سیاسی موجود در ‏


کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 259

‏جهان امروز و طرح قاعده مند ساختن این معادلات بر پایۀ دین و اخلاق دینی توجه سیاستمداران جهانی را به این امر معطوف داشته و سبب طرح موضوعاتی همچون جدایی دین از سیاست، رعایت اصول دیپلماسی و روابط بین‏‏ ‏‏المللی و تساهل در این روابط از سوی آنان گردیده است. ‏

‏اصول حاکم بر دیدگاههای سیاسی حضرت امام و اخلاق سیاسی آن حضرت با رعایت موازین عدم جدایی دین از سیاست، حاکمیت اخلاق دینی بر اخلاق سیاسی، هدف وسیله را توجیه نمی کند، حدود تنظیم روابط با کفار و نفی تساهل با آنان و دهها اصل دیگر در دو بُعد سیاست داخلی و سیاست خارجی شامل موارد ذیل است: ‏

‏ ‏

1 ـ اصول سیاست خارجی شامل: 

1 - 1 ـ خداباوری 

2 - 1 ـ ظلم ستیزی

1 - 2 - 1 ـ قاعدۀ نفی سبیل

2 - 2 - 1 ـ امر به معروف و نهی از منکر

3 - 2 - 1 ـ جهاد و دفاع

3 - 1 ـ حفظ عزت و اقتدار مسلمانان

‏ ‏

2 ـ اصول سیاست داخلی با رعایت موارد ذیل: 

1 - 2 ـ تقابل با کسانی که انقلاب را از داخل به اضمحلال می کشانند

 1 - 1 - 2 ـ متحجران مقدس نما

 2 - 1 - 2 ـ مرفهان بی درد

 3 - 1 - 2 ـ انقلابی نماها

2 - 2 ـ حفظ همۀ نیروها

3 - 2 ـ حمایت از مستضعفان 

4 - 2 ـ حفظ وحدت

‏این مقاله در مقدمه تعریف واژۀ اخلاق سیاسی و تعریف سیاست از دیدگاه امام خمینی و رابطۀ دین و سیاست به طور مبسوط توضیح داده شده است و سپس به بحث و ‏


کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 260

‏بررسی پیرامون اصول فوق که همان اصول سیاست از دیدگاه امام خمینی است پرداخته شده است. ‏


کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 261

‎ ‎

کتابمجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه 262