فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست

‏ ‏

1ـ مقدمه

‏ ‏

نشست اوّل:

‏ ‏

 دوران مبارزه امام خمینی(ره)

‏ ‏

‏2ـ پیام ریاست محترم جمهور جناب آقای خاتمی‏

‏3ـ خیر مقدم جناب آقای مقیمی به شرکت کنندگان در سمینار‏

‏4ـ سخنرانی خانم دکتر فریده مصطفوی‏

‏5ـ سخنرانی آیت الله توسلی‏

‏6ـ سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای محتشمی‏

‏7 ـ سخنرانی مهندس باقریان‏

‏8 ـ مقاله خانم مهندس سهیلا جلودار زاده‏

‏9 ـ سخنرانی حضرت آیت الله زرندی‏

‏10 ـ مقاله آقای مهدی شریفیان‏


کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه ج

نشست دوم:

‏ ‏

 دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران

‏ ‏

‏1ـ سخنرانی آقای دکتر علاءالدین بروجردی‏

‏2ـ مقاله آقای محمّد حسن شفیعیان‏

‏3ـ سخنرانی آقای دکتر اکرمی‏

‏4ـ مقاله آقای دکتر احمد علی افتخاری‏

‏5ـ مقاله آقای دکتر عیوضی‏

‏6ـ مقاله آقای سید کمال واعظی‏

‏7 ـ مقاله آقای مهندس علی ربیعی‏

‏8 ـ مقاله آقای محمّد ابراهیم مالمیر‏

‏ ‏

نشست سوم:

‏ ‏

 جنگ

‏ ‏

‏1ـ سخنرانی حضرت آیت الله موسوی بحنوردی‏

‏2ـ سخنرانی حجت الاسلام  و المسلمین آقای رحمانی‏

‏3ـ مقاله آقای دکتر مهرداد صفر زاده‏

‏4ـ مقاله دکتر عزت الله فرشاد فر‏

‏5ـ مقاله خانم فاطمه خادم شیرازی‏

‏6 ـ سخنرانی خانم مرضیه حدیدچی دباغ‏

 

کتابمجموعه مقالات نهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)صفحه د