مجموعه مقالات کنگره بین المللی چشمه آفتاب: بزرگداشت شهید سید مصطفی، مجتهد کمره (پدر امام خمینی (س))
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مطالب مرتبط

مجموعه مقالات کنگره بین المللی چشمه آفتاب: بزرگداشت شهید سید مصطفی، مجتهد کمره (پدر امام خمینی (س))

‏آبا و اجداد امام خمینی(س) در طول قرن های گذشته به قصد تبلیغ و ارشاد و تعلیم معارف اهل البیت (ع) از نیشابور به سمت کشمیر و شبه قاره هند مهاجرت نموده و مشعل پر فروغ ایمان و هدایت را در آن مناطق روشن نمودند.‏

‏و پدر بزرگوار ایشان، آیت الله شهید مرحوم سید مصطفی خمینی(س) نیز پس از پدر، مسئولیت بار سنگین خدمتگزاری و تبلیغ و ارشاد مردم منطقه را از جان و دل خریدند و سرانجام در سال 1322 ه.ق در سن 43 سالگی در مسیر خمین تا اراک به دست خوانین زورگو و قلدر آن روزگار مظلومانه به شهادت رسیدند و البته آنها خود انتقام این جنایت را پس دادند.‏

‏اکنون پس از گذشت قریب به 110 سال از آن تاریخ به همت عزیزان ما در شهر خمین کنگره بین المللی چشمه آفتاب با حضور اساتید حوزه و دانشگاه به منظور معرفی این شخصیت بزرگوار برگزار شد که آثار این کنگره تحت عنوان کتاب مجموعه مقالات کنگره بین المللی چشمه آفتاب در اینجا قابل مشاهده است.‏

کتابمجموعه مقالات کنگره بین المللی چشمه آفتاب: بزرگداشت شهید سید مصطفی، مجتهد کمره (پدر امام خمینی (س))صفحه 1