فصل اول: حق حاکمیت مردم در نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل اول: حق حاکمیت مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل اولحق حاکمیت مردم در نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  انتخاب کارگزاران نظام و مشروعیت حکومت

‏  مردمی بودن مسئولان‏

‏  امکان تصمیم گیری و مشارکت در اداره امور حکومت‏

‏  حکومت در خدمت مردم‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 1

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 2