حکومت در خدمت مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

حکومت در خدمت مردم

‏ ‏

حکومت در خدمت مردم

‏ ‏

دولت خدمتگزار مردم

‏ ‏

عمل در جهت منافع مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏آقا دولت مال مردم است؛ بودجۀ مملکت از جیب مردم است؛‏‎ ‎‏شما نوکر مردم هستید؛ دولتها خدمتگزار مردمند. هی لفظاً نگویید‏‎ ‎‏من خدمتگزار، و عملاً تو سر مردم بزنید و این اربابهای بیچاره تان‏‎ ‎‏را پایمال کنید.(69)‏

26 / 1 / 43 


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 40

‏در تمام زمینه ها، ما در جهت منافع مردم خود گام برمی داریم و با‏‎ ‎‏آنچه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان باشد عمل‏‎ ‎‏می کنیم.(70)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

دولت در خدمت ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار‏‎ ‎‏ملت باشد. و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در‏‎ ‎‏دادگاهها از او شکایت می کند و دادگاهها او را در دادگاه می برند؛ و‏‎ ‎‏جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می رسد.(71)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

حکومتها خدمتگزار ملتها

‏ ‏

رسانه ها در مسیر ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ما با این تعالیم پیشرفت کردیم و ملت ما شهادت را استقبال کرد‏‎ ‎‏برای این مقصد. و چون شهادت مورد هدف او بود، با مشت و‏‎ ‎‏خون بر تمام قوای جهنمی، بر دبّابات،‏‎[1]‎‏ بر مسلسلها، بر‏‎ ‎‏ابرقدرتها، که در پشت شاه سابق صف کشیده بودند، غلبه کرد. ما‏‎ ‎‏و می خواهیم که این رمز در بین تمام حکومتها و ملتها باشد.‏‎ ‎‏حکومتها باید خدمتگزار ملتها باشند؛ چنانچه در اسلام این سیره‏‎ ‎‏بود که حکومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود.‏‎ ‎‏حکومتها از مردم انشا می شدند و ارتش نیز از آنها. و اگر حکومتها‏‎ ‎‏و ملتها به سیرۀ رسول اکرم و ائمۀ مسلمین عمل می کردند، آرامش‏‎ ‎‏در همۀ جای ارض بود؛ این اختلافات و خونریزیها نبود.(72)‏

4 / 2 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 41

‏باید خودشان را اصلاح کنند. همۀ رسانه های تبلیغاتی باید‏‎ ‎‏خودشان را اصلاح کنند که خدای نخواسته برخلاف مسیر ملت‏‎ ‎‏نروند. گمان نکنند که باز می شود آن دستگاه سابق را برگرداند.‏‎ ‎‏دیگر گذشت آن مسائل و آنها دفن شده اند.(73)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

خیرخواهی و خدمتگزاری دولت موجب رضای خدا و ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید. این به این‏‎ ‎‏است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید‏‎ ‎‏باید به مردم فشار بیاورید. هرچه صاحب منصب ارشد باشد باید‏‎ ‎‏بیشتر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند که هر درجه ای که این بالا‏‎ ‎‏می رود با مردم متواضعتر می شود...‏

‏     این یک مسئلۀ کلی است برای همۀ ما که فکر این باشیم ـ که‏‎ ‎‏برای ملتمان ـ بفهمد ملت که ما خدمتگزار ملت هستیم؛ ملت‏‎ ‎‏ادراک کند که ما خیر او را می خواهیم، وقتی آن را ادراک کرد که ما‏‎ ‎‏همه خیر ملت را می خواهیم، ملت هم پشتیبان ماست.‏

‏     ان شاءالله خدا همۀ شما را حفظ کند. همه موفق باشید و همه‏‎ ‎‏خدمتگزار باشید و در این خدمتگزاری بدانید که هم رضای خدا‏‎ ‎‏را تحصیل کردید؛ و هم رضای ملت ـ که رضای خداست ـ تحصیل‏‎ ‎‏کردید.(74)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

احساس ملت نسبت به خدمتگزاربودن دولت

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت احساس کند که دولت از خود اوست؛ دولت خدمتگزار‏‎ ‎‏اوست. ملتها احساس کنند که ارتش از خود آنهاست. ارتش که در‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 42

‏خیابان می آید برای آن گل بریزند؛ نه از آن فرار کنند! عمده در‏‎ ‎‏برنامه های حکومتی، در برنامه های دولتی، این معناست که محیط‏‎ ‎‏اخلاقی درست کنند. محیط برادری درست کنند. این در رأس‏‎ ‎‏همۀ برنامه هاست. اگر این برنامه درست شد، اگر دولت بخواهد‏‎ ‎‏کاری بکند، همۀ ملت با او همراهی می کنند. اگر دولت بخواهد‏‎ ‎‏برنامه ای را ... اجرا بکند، ملت در خدمت آن هست.(75)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

عمل به خواست مردم

‏ ‏

‏ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است،‏‎ ‎‏همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی‏‎ ‎‏رژیم به خواست مردم، و احکامْ احکام اسلام. رژیم به خواست‏‎ ‎‏مردم تحقق پیدا کرد و از صد، 99 رأی دادند؛ و الآن رژیم رسمی‏‎ ‎‏ما جمهوری اسلامی است. مانده است اینکه احکام، احکام‏‎ ‎‏اسلامی بشود. مجردِ بودنِ رژیم اسلامی، این، مقصد نیست.‏‎ ‎‏مقصد این است که در حکومت اسلامی اسلام حکومت کند،‏‎ ‎‏قانون حکومت کند، اشخاص به رأی خودشان به فکر خودشان‏‎ ‎‏حکومت نکنند.(76)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

تفاهم دولت با مردم

‏ ‏

عدم اظهارنظر برخلاف مسیر ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏دولتها اگر چنانچه با مردم تفاهم کنند و خدمتگزار مردم باشند، مردم‏‎ ‎‏پشتیبان آنها هستند و شکست برای آنها دیگر نیست، لکن مع الأسف‏‎ ‎‏هم دستهای خارجی نمی گذارد، و هم عدم رشد خود آنها.‏‏(77)‏

19 / 4 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 43

‏من سفارش می کنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند‏‎ ‎‏بر خلاف مسیر ملت، من سفارش می کنم به آنها، که طرحشان را و‏‎ ‎‏آرایشان را بگذارند برای یک وقت دیگری و یک وقتهای دیگری‏‎ ‎‏این کارها را بکنند، حالا وقت این نیست که آرائی که خلاف مسیر‏‎ ‎‏ملت است اظهار بکنند و حیثیت خودشان را در بین ملت از بین‏‎ ‎‏ببرند. من میل ندارم حیثیت آقایان از بین برود در بین ملت. اگر در‏‎ ‎‏این مجلس یک چیزهایی و یک حرفهایی زده بشود که برخلاف‏‎ ‎‏مسیر ملت است، اینها وجاهت خودشان را از بین ملت می برند و‏‎ ‎‏خدای نخواسته بعدها برایشان خیلی نفع ندارد.‏

‏     همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می خواهید‏‎ ‎‏مطابق با میل خودتان دمکراسی عمل بکنید، دمکراسی این است‏‎ ‎‏که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت‏‎ ‎‏هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر‏‎ ‎‏خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر‏‎ ‎‏شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها‏‎ ‎‏نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست.‏

‏     شما هم خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک‏‎ ‎‏وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت‏‎ ‎‏است، طرحش نکنند از اوّل، لازم نیست، طرح هر مطلبی لازم‏‎ ‎‏نیست. لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما آن‏‎ ‎‏مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد،‏‎ ‎‏روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری‏‎ ‎‏که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت‏‎ ‎‏می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف‏‎ ‎‏صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است.‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 44

‏     در همۀ دنیا رأی اکثریت، آن هم یک همچو اکثریتی، آن هم‏‎ ‎‏یک فریاد چند ماهه و چند سالۀ ملت، آن هم این مصیبتهایی که‏‎ ‎‏ملت ما در راه این مقصد کشیده اند، انصاف نیست که حالا شما‏‎ ‎‏بیایید یک مطلبی بگویید که برخلاف مسیر است. یعنی انصاف‏‎ ‎‏نیست، که نمی شود هم، پیش نمی رود. اگر چنانچه یک چیزی هم‏‎ ‎‏گفته بشود، پیش نمی رود؛ برای اینکه اولاً مخالف با وضع وکالت‏‎ ‎‏شما هست و شما وکیل نیستید از طرف ملت برای هر چیزی. و‏‎ ‎‏ثانیاً بر خلاف مصلحت مملکت است، برخلاف مصلحت ملت‏‎ ‎‏است؛ برخلاف مصلحت خود آقایان است.(78)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

عدم تحمیل بر ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به‏‎ ‎‏ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت‏‎ ‎‏هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما‏‎ ‎‏حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل‏‎ ‎‏بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛‏‎ ‎‏تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت‏‎ ‎‏می کند.(79)‏

19 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

دولت تابع ملت 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما حق نداریم که چیزی که خود ملت تعیین کرده است ماها ‏‏[‏‏در‏‎ ‎‏آن‏‏]‏‏ دخالت بکنیم. ما هم تابع ملت هستیم. ملت آقایان را تعیین‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 45

‏کرده است. آقایان هم آن قانون را نوشته اند. تصویب کرده اند. و‏‎ ‎‏آقایان هم اهل خبره هستند. و آن طوری که ملت می خواستند،‏‎ ‎‏اینها را تمام کردند.(80)‏

24 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

حکومت برای خدمت به مردم است نه سرکوب مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏حکومت یک ملت ـ خصوصاً در آنجاهایی که دعوی دموکراسی و‏‎ ‎‏امثال ذلک می کنند ـ برای خدمت مردم است نه برای سرکوبی‏‎ ‎‏مردم. لکن ما می بینیم حکومتها اینطور نیستند. این حکومتهایی که‏‎ ‎‏ما با ایشان مواجه بودیم و دیدیم، که همه می دانید وضعشان چه‏‎ ‎‏بوده، و این حکومتهای همجوار ما هم می دانید که همه اینطور‏‎ ‎‏هستند که یک دسته اقلیتی با قدرت و سرنیزه و پشتیبان داشتن از‏‎ ‎‏خارج می آیند و یک ملتی را سرکوب می کنند، تا آن اندازه ای که‏‎ ‎‏بتوانند؛ و ملتها بیدار بشوند. از آن جمله مسئلۀ ایران بود، که ایران‏‎ ‎‏مبتلا بود به یک حکومتی که با سرنیزۀ انگلیسها اول، و با سرنیزۀ‏‎ ‎‏این قوای ثلاثه؛ این متفقین، و در ادامه اش با سرنیزۀ امریکا به این‏‎ ‎‏ملت مسلط شد و رساند کار را به آنجایی که همه دیدید.(81)‏

14 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

عدم مسامحه دولت در رسیدگی به محرومین

‏ ‏

‏ ‏

‏امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور‏‎ ‎‏که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد در رأس برنامه ها‏‎ ‎‏قرار گیرد، و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرحهایی جدی‏‎ ‎‏در رفاه حال این طبقۀ محروم داده شود، و از طرف دولت منتخب‏‎ ‎‏شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پیشگاه‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 46

‏خداوند متعال، بعضی از دیون خودتان را به این طبقۀ عزیز ـ که‏‎ ‎‏جان خود را برای اسلام و آزادی و استقلال کشور در طبق اخلاص‏‎ ‎‏گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آوردند ـ‏‎ ‎‏ادا کرده باشید.(82)‏

7 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

دولت برای خدمت آمده است

‏ ‏

‏ ‏

‏در هر صورت مثل این ملتی که الآن ما داریم، کم نظیر است،‏‎ ‎‏بی نظیر است. باید گفت که در جایی الآن گمان ندارم هیچ کدام از‏‎ ‎‏شما سراغ داشته باشید که یک ملتی با دولت خودش این طور‏‎ ‎‏باشد که کارها را مشترکاً انجام بدهند. سابق که طاغوت بود که‏‎ ‎‏هر چه می توانستند کارشکنی می کردند. هیچ همراهی تو کار نبود،‏‎ ‎‏برای اینکه مردم دیده بودند که دولت به فکر آنها نیست. شما باید‏‎ ‎‏آن طوری که به حسب واقع هم همین طور است به مردم حالی‏‎ ‎‏کنید که ما برای خدمت آمدیم، ادارات برای خدمت آمدند، مردم‏‎ ‎‏با دل راحت بیایند تو ادارات.(83)‏

16 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

حکومت بر قلوب، نه بر ابدان

‏ ‏

‏ ‏

‏من لازم می دانم که به شما آقایان که در رأس بعضی از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم. شما کوشش کنید که‏‎ ‎‏حکومت بر قلوب کشورهای خودتان بکنید؛ نه حکومت بر‏‎ ‎‏ابدان، و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق‏‎ ‎‏بشوند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطۀ آنها بیرون بیایند،‏‎ ‎‏حکومتهای آنها باید کوشش کنند که قلوب ملتِ خودشان را‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 47

‏به دست بیاورند.(84)‏

13 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

شرافت ما خدمت به خلق خدا

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما‏‎ ‎‏باید خدمت کنید به این مردم؛ شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها‏‎ ‎‏باشیم. و شرافت همۀ ما به این است که خدمت به خلق خدا‏‎ ‎‏بکنیم. اینها بندگان خدا هستند، خدای تبارک و تعالی، علاقه دارد‏‎ ‎‏به این بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم.(85)‏

11 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

توجه به خواستهای ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن این تحولی که در ایران است، این مسئله را از بین برده. مسئله‏‎ ‎‏این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که ما رئیس جمهوری داریم که باید حتماً به مردم‏‎ ‎‏حکومت کند و نخست وزیر و هیأت دولتی داریم که همۀ امور‏‎ ‎‏دست اینهاست. و «ملت چه کاره است، ما هستیم که هستیم»، این‏‎ ‎‏مسئله در ایران مطرح نیست. و یکی از تحولات بزرگی است که‏‎ ‎‏ایران به خواست خدای تبارک و تعالی به دست آورده و این تحول‏‎ ‎‏موجب این شده است که کارهای شما پیش برود. شما نمی توانید‏‎ ‎‏کارهایی که الآن در ایران هست انجام بدهید، الاّ با هماهنگی با‏‎ ‎‏ملت. هماهنگی با ملت هم این است که شما توجه کنید به‏‎ ‎‏خواستهای اینها.(86)‏

23 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 48

قدردانی و خدمت به ولی نعمت

‏ ‏

‏شما باید توجه به این معنا بکنید که ما را اینها آورده اند و وکیل‏‎ ‎‏کرده اند، آورده اند و وزیر کرده اند، رئیس جمهور کرده اند. اینها‏‎ ‎‏ولی نعمت ما هستند، و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن‏‎ ‎‏قدردانی کنیم و خدمت کنیم.(87)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

همه خدمتگزار و اجیر مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏باید تمام اموری که انجام می دهید متوجه باشید که در محضر‏‎ ‎‏خداست و مسئولیت شما دارید. مسئولیت اینجا هم دارند، لکن‏‎ ‎‏آن مهمش مسئولیت الهی است. یا در فرض بفرمایید که هر یک از‏‎ ‎‏این ادارات دولتی که هست که می خواهند خدمت کنند به مردم، از‏‎ ‎‏آن کسی که دم در هست، پیشخدمت هست تا آنجایی که ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏جای رئیس هست، باید توجه داشته باشند که همه خدمتگزار این‏‎ ‎‏مردم هستند، همه اجیر این مردم هستند، اجرت از اینها دارند‏‎ ‎‏می گیرند برای خدمت و باید با مردم رفتارشان رفتار انسانی،‏‎ ‎‏اسلامی باشد؛ اینطور نباشد که یک کسی حالا احتیاج پیدا کرده که‏‎ ‎‏پیش این ـ فرض کنید ـ رئیس برود، از دم در ناملایم ببیند.(88)‏

17 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

حسن رفتار با مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏باید اخلاق اسلامی، آداب اسلامی درست مراعات بشود؛‏‎ ‎‏همانطوری که شیوۀ ائمۀ ما و اولیای خدا و انبیای خدا بوده است‏‎ ‎‏که خودشان را خدمتگزار مردم می دیدند و با حسن معاشرت و با‏‎ ‎‏رفتار انسانی، با رفتار الهی رفتار می کردند و کارهایی را که باید‏‎ ‎‏انجام بدهند، با همین حسن رفتار انجام می دهند و شما هم بندگان‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 49

‏همان خدا و امت همان پیغمبر و شیعۀ همان امیرالمؤمنین هستید و‏‎ ‎‏شیوه های شما باید به همانطور باشد.(89)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

خدمت به مردم، خدمت به اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏دولت کارها را انجام می دهد، ملت پشتیبانش باشد. و استاندارها‏‎ ‎‏در نقاطی که هستند و فرماندارها هرجا هستند، خدمت بکنند و‏‎ ‎‏مردم پشتیبانشان باشند. وقتی که ما خدمتگزار شدیم به ملت و‏‎ ‎‏ملت هم پشتیبان شد، طمع خارجیها دیگر بکلی قطع‏‎ ‎‏می شود.همیشه آنها بنایشان بر این است که از داخل فاسد کنند،‏‎ ‎‏داخل را فاسد کنند. این را توجه باید داشت. ‏

‏     ملت ما هم باید این توجه را داشته باشد که از اختلافات و‏‎ ‎‏ایجاد اختلاف واینها پرهیز کند و نگذارد که یک اختلافی پیدا‏‎ ‎‏بشود. اگر یک اختلافی شد فوراً اشخاصی که صالح هستند، بروند‏‎ ‎‏و ترمیم کنند. اختلاف نگذارند بشود که یک وقت ریشه دار بشود و‏‎ ‎‏اسباب این بشود که در کشور ما سستی پیدا بشود. این مسائل،‏‎ ‎‏مسائل اسلامی سست بشود. خدای تبارک و تعالی به ما منت‏‎ ‎‏گذارد و یک همچه کاری را کرد. و ما الآن بحمدالله تحت هیچ‏‎ ‎‏قدرتی نیستیم. الاّ اسلام، و هیچ کس بر ما نفوذ ندارد، الاّ احکام‏‎ ‎‏اسلام. و ما باید اسلام و احکام اسلام را حفظ کنیم تا این محفوظ‏‎ ‎‏بماند. اگر ما اسلام را، احکام اسلام را تا این قدری که قدرت‏‎ ‎‏داریم، دنبالش باشیم و تحکیمش کنیم و تبعیت بکنیم، خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی هم به ما کمک خواهد کرد، ان شاءالله و تا این مسئله‏‎ ‎‏هست، و عنایات خدای تبارک و تعالی هست، دیگر ما از چیزی‏‎ ‎‏نباید بترسیم؛ از هیچ قدرتی، از هیچ جایی نباید بترسیم. هر کسی‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 50

‏باید، هر کشوری باید از خودش بترسد که در داخل خودش چه‏‎ ‎‏می گذرد. خارج تابع این است که در داخل چه بشود، آنها تصرف‏‎ ‎‏کنند. همیشه بنابراین بوده. این طور نبوده است که یک کشوری‏‎ ‎‏[‏‏را‏‏]‏‏ از خارج بیایند، بگیرند؛ اینطور نبوده. اول داخلش را خراب‏‎ ‎‏می کردند، وقتی داخلی خراب می شد، آنها هم عمّال داخلیشان را‏‎ ‎‏وادار می کردند. اکثراً اینطور است، عمال داخلی را وادار‏‎ ‎‏می کردند. آن عمّال داخلی کارهای آنها را انجام می دادند. و ما‏‎ ‎‏بحمدالله ، نداریم اینطور مسائل را. این مسائل جزئی هم که بود‏‎ ‎‏بحمدالله ، رفع شد، آنها هم رفتند سراغ کارشان، فاسدها و‏‎ ‎‏مفسدها. و ان شاءالله بعدها هم دیگر نمی توانند سربلند‏‎ ‎‏کنند...خدمت به سایر کارهایی که مردم احتیاج بهش دارند خدمت‏‎ ‎‏به اسلام است. وقتی که بنابراین است که ما به اسلام خدمت‏‎ ‎‏بکنیم، خدای تبارک و تعالی ما راتنها نمی گذارد، ما را نمی گذارد‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ یک وقت گرفتار بشویم. ‏

‏     همیشه گرفتاریها از خود آدم است. تا در باطن انسان یک‏‎ ‎‏گرفتاری پیدا نشود، از خارج نمی شود. تا در داخل خود یک ملت‏‎ ‎‏یک کرمزدگی پیدا نشود، خارجیها تصرف نمی کنند. آنها از داخل‏‎ ‎‏می خواهند کارها را انجام بدهند. الآن بحمدالله ، از داخل دیگر‏‎ ‎‏اطمینان داریم. وقتی این اطمینان را داریم، ما باید خدمت بکنیم.‏‎ ‎‏حالا دیگر نباید ما بگوییم حال انقلاب است. حال انقلاب تمام‏‎ ‎‏شد. الآن حال آرامش است، حال خدمت به مردم است، حال‏‎ ‎‏خدمت به جامعه است، حال خدمت به اسلام است، حال این‏‎ ‎‏است که مردم مطمئن باشند راجع به همه چیزشان.(90)‏

1 / 10 / 61

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 51

‏ ‏

خدمت متقابل دولت و ملت

‏ ‏

‏همه می دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و‏‎ ‎‏دولت و قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در‏‎ ‎‏خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می باشند، و جلب رضای‏‎ ‎‏خداوند را در این خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی توانایی‏‎ ‎‏آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی‏‎ ‎‏است. بنابراین، ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی منتهی می شود از بزرگترین گناهان کبیره است‏‎ ‎‏که باید از آن اجتناب شود، چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ‏‎ ‎‏است که باید به آن قیام نمایند.(91)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

محرومین و زاغه نشینان در صف مقدم جامعه

‏ ‏

‏ ‏

‏آنها در صف مقدم جامعه اند. مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در‏‎ ‎‏صف مقدم جامعه هستند، و همینها و همین زاغه نشینان و همین‏‎ ‎‏حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر‏‎ ‎‏رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز‏‎ ‎‏در رژیم سابق گذشتند و الآن همه مشغول اند...‏

‏     آنها لایق این هستند که ما با تواضع به خدمت آنها برویم و‏‎ ‎‏برای آنها خدمت کنیم؛ همۀ ما خدمتگزار آنها باید باشیم. آنها به‏‎ ‎‏ما منت دارند که ما را از این قیدی که ابرقدرتها به دست و پای ما‏‎ ‎‏بسته بودند نجات دادند. آنها بر کشور ما منت دارند که اسلام عزیز‏‎ ‎‏را در این کشور حاکم کردند...‏

‏     پس آنها به ما منت دارند و ما باید خدمت به آنها بکنیم؛ دولت‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 52

‏باید خدمتگزار آنها باشد.(92)‏

18 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

خدمت به زاغه نشینان

‏ ‏

‏ ‏

‏خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید. شما در دوردست ها‏‎ ‎‏مسئولیت دارید به مستمندان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت‏‎ ‎‏بودند برسید و جدیت نمایید تا راه چاره ای که آنها را به جایی‏‎ ‎‏برساند پیدا کنید، در عمران و راهسازی برای آنان جدیت کنید.‏‎ ‎‏امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما‏‎ ‎‏هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است‏‎ ‎‏که به اندازۀ خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد.(93)‏

12 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

مهم خدمت کردن است

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏در هر صورت آنی که برای شما مهم است خدمت کردن به همۀ‏‎ ‎‏طبقات خصوصاً مستضعف ها، خصوصاً محرومینی که در طول‏‎ ‎‏تاریخ محروم بوده اند این بیچاره ها. باید خدمت کنید و خدمتتان را‏‎ ‎‏بگویید به آنها، و وقتی گفته می شود، عمل دنبالش باشد. و‏‎ ‎‏ان شاءاللّٰه امیدوارم که اگر انگیزه اینطور باشد و شما موفق بشوید‏‎ ‎‏و ان شاءاللّٰه و موفق می شوید ان شاءاللّٰه به اینکه خدمت کنید به‏‎ ‎‏این ملت.(94)‏

7 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

دلسوزی دولت نسبت به محرومین

‏ ‏

‏دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی ـ علیه السلام ـ‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 53

‏ ‏

‏برای محرومین دل می سوزاند، این هم با تمام قدرت دل بسوزاند‏‎ ‎‏برای محرومین، مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند،‏‎ ‎‏چطور با دل افسرده دنبال این می رود که آنها را سیر بکند، یک‏‎ ‎‏دولت تابع امیرالمؤمنین باید اینطور باشد. الحمدلله هستند، خیلی‏‎ ‎‏البته من نمی گویم که کسی می تواند مثل حضرت امیر باشد.(95)‏

4 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

هدف خدمت است، نه پست و مقام

‏ ‏

‏ ‏

‏باید افراد متوجه این معنا باشند، کسانی که واقعاً دلشان برای‏‎ ‎‏اسلام می تپد و برای کشورشان، متوجه این باشند که پست، میزان‏‎ ‎‏نیست، مقام میزان نیست، مقام ریاست جمهوری، این میزان‏‎ ‎‏نیست. مقام نخست وزیری یا رئیس دولت بودن یا رئیس مجلس‏‎ ‎‏بودن، اینها چیزی نیستند، این مقامات تمام می شود؛ آنی که هست‏‎ ‎‏خدمت است. آدم متعهد در هرجا باشد، اگر دید خدمتش خوب‏‎ ‎‏است آن جا، بیشتر دلگرم است. ممکن است که یک نفر؛ مثلاً،‏‎ ‎‏فرض کنید که نخست وزیر بوده است، لکن اگر این نخست وزیر‏‎ ‎‏ببیند که در یک جایی کار بهتر می کند، آدم متعهدی است می رود‏‎ ‎‏آن جا. یک نفر در دادستانی مقام داشته است، وقتی دید که یک‏‎ ‎‏کسی از خودش بهتر می تواند کار کند برود آنجا، برایش فرق‏‎ ‎‏نکند؛ یعنی، هدفش این باشد که خدمت بکند، نه هدفش این‏‎ ‎‏باشد که مقام داشته باشد.(96)‏

12 / 6 / 64

*  *  *

‏ ‏

خدمت از مرحله شعار به مرحله عمل

‏ ‏

‏ ‏

‏جوری عمل بکنید که مردم از شما انتزاع این را بکنند که شما‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 54

‏می خواهید خدمت بکنید.‏

‏     وقتی مردم دیدند که شما در صدد خدمت به آنها هستید،‏‎ ‎‏طبیعی است که آنها هم کمک به شما می کنند، و این به این است‏‎ ‎‏که همۀ وزارتخانه ها، هرکسی که متصدی یک وزارتخانه است،‏‎ ‎‏وزارتخانۀ خودش را بنابر این بگذارد که اصلاح کند به نفع مردم،‏‎ ‎‏به جوری که مردم وقتی که در آن وزارتخانه وارد می شوند با‏‎ ‎‏رضایت خاطر، با اطمینان خاطر بیرون بیایند. اگر اینطور بشود،‏‎ ‎‏بلااشکال مردم حاضرند. مردم، مردم خوبی هستند. ما از مردم‏‎ ‎‏تشکر باید بکنیم، ما همه مرهون آنها هستیم. عمده این است که ما‏‎ ‎‏هم بتوانیم خدمت متقابل بکنیم.‏

‏     و باید ما از مرحله لفظ و شعار بیرون برویم و به مرحلۀ عمل‏‎ ‎‏برسیم؛ یعنی هر وزیری در وزارتخانۀ خودش واقعاً بین خودش و‏‎ ‎‏خدا، خودش را موظف بداند به اینکه آن پرسنل آنجا را، هرکس‏‎ ‎‏در تحت نظر او هست، آنها را بسیج کند به اینکه با مردم رفتار‏‎ ‎‏خوب بکنند و با مردم رفتار سالم داشته باشند.(97)‏

9 / 8 / 64

*  *  *

‏ ‏

شریک دانستن مردم در حکومت

‏ ‏

‏ ‏

‏ما الآن تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه‏‎ ‎‏چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد‏‎ ‎‏صرف می کند...  شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک‏‎ ‎‏بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه‏‎ ‎‏خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها‏‎ ‎‏و زنها و مردها.(98)‏

19 / 3 / 65


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 55

شرافت کوخ نشینان بر کاخ نشینان

‏ ‏

‏وظیفۀ ما و همۀ دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم‏‎ ‎‏و در غم و شادی ومشکلات آنان شریک باشیم که گمان نمی کنم‏‎ ‎‏عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. راستی‏‎ ‎‏وقتی که پابرهنه ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعۀ ما‏‎ ‎‏امتحان و تقید خود را به احکام اسلامی تا سر حد قربانی نمودن‏‎ ‎‏چندین عزیز و جوان و بذل همۀ هستی خود داده اند و در همۀ‏‎ ‎‏صحنه ها بوده اند ـ و ان شاءالله خواهند بود ـ و سر و جان را در راه‏‎ ‎‏خدا می دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این‏‎ ‎‏رادمردان شجاع تاریخ بشریت افتخار نکنیم! ما مجدداً می گوییم‏‎ ‎‏که یک موی سر این کوخ نشینان و شهیددادگان به همۀ کاخ و‏‎ ‎‏کاخ نشینان جهان شرف و برتری دارد.(99)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

توصیه به مجلس، دولت و دست اندرکاران

‏ ‏

‏ ‏

‏به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این‏‎ ‎‏ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و‏‎ ‎‏محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه‏‎ ‎‏هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرد و بقای‏‎ ‎‏آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنید‏‎ ‎‏و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید و حکومتهای طاغوتی را‏‎ ‎‏که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را‏‎ ‎‏همیشه محکوم نمایید، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است.(100)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 56

  • )) جمع دبابة به معنی تانک.