فصل دوم: مسئولیت و نقش مردم در برپایی نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: مسئولیت و نقش مردم در برپایی نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل دوممسئولیت و نقش مردم در برپایی نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از نظام و دولت

‏  قیام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت‏

‏  حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه ها‏

‏  نظارت همگانی بر امور جامعه‏

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 57

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 58