حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه ها

‏ ‏

حفظ وحدت و هوشیاری نسبت به توطئه ها

 

هم پیوستگی و هوشیاری

‏ ‏

‏ ‏

‏لازم است نهضت شریف اسلامی خود را تا برچیده شدن رژیم‏‎ ‎‏ظالمانه و قلدری ادامه دهید؛ و به وعده های پوچ دولت غیرقانونی‏‎ ‎‏توجه نکنید، و از اختلاف در این موقع حساس احتراز کنید؛ و‏‎ ‎‏هم پیوستگی خود را به رژیم ثابت کنید؛ و با هوشیاری خدعه های‏‎ ‎‏شیاطین را خنثی نمایید؛ و مطمئن باشید که پیروزی و سرفرازی‏‎ ‎‏شما نزدیک است.(177)‏

6 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

وحدت اقشار و عدم سستی در مقابل دشمن

‏ ‏

‏حالا هم صفهای ما باید فشرده تر بشود. یک قشر نمی تواند این ‏‎ ‎


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 95

‏ ‏

‏خرابیها را ترمیم کند. همه با هم، همه با هم، تمام اقشار با هم‏‎ ‎‏به پیش! اگر چنانچه از این به بعد سستی بشود، خدای نخواسته‏‎ ‎‏این نهضت رو به سستی برود، آنها در کمینند؛ و دشمنهای ما‏‎ ‎‏دست برنداشته اند.(178)‏

11 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

حفظ وحدت کلمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ای امید من، ای امیدهای من، ای نویدهای من، ای فرزندان عزیز‏‎ ‎‏اسلام، رمز پیروزی را دریافتید. دریافتید که در این دو سال اخیر با‏‎ ‎‏وحدت کلمه ریشۀ استبداد، ریشۀ سلطنت استبدادی 2500 ساله‏‎ ‎‏را از بیخ کندید. دریافتید که نفتخواران مفتخوار را عقب زدید.‏‎ ‎‏دریافتید که با وحدت کلمه و وحدت غرض و هدف و آن ایمان و‏‎ ‎‏هدف اسلام، هدف جمهوری اسلام، دریافتید که این رمزْ شما را‏‎ ‎‏به پیروزی رساند. این رمز را از دست ندهید، صفهای خود را‏‎ ‎‏فشرده تر کنید، روابط خود را با همۀ قشرها خصوصاً با روحانیین‏‎ ‎‏زیاد کنید. شما آمال و آرزوی ما هستید. ملت ایران با این وحدت‏‎ ‎‏کلمه آمال و آرزوی اسلام است. باید با وحدت کلمه همۀ‏‎ ‎‏چیزهایی که پیش آمده است حفظ کنید.(179)‏

17 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

هوشیاری در مقابل توطئه های ضدانقلاب

‏ ‏

‏شما ملت مأمورید که با هوشیاری جلو این تفرقه ها را بگیرید.‏‎ ‎‏جوانان عزیز ما در دانشگاه و در سایر مدارس موظفند که از این‏‎ ‎‏توطئه ها جلوگیری کنند.‏

‏     عزیزان من! این توطئه گریها بر ضد انقلاب است و اینها که‏‎ ‎


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 96

 

‏توطئه می کنند بر ضد انقلاب هستند؛ تهمتها که می زنند برای‏‎ ‎‏تفرقه، ضد انقلاب است.(180)‏

30 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

جلوگیری از تفرقه

‏ ‏

‏ ‏

‏نگذارید خائنان در صفوف فشردۀ شما نفوذ کنند، نگذارید آنهایی‏‎ ‎‏که تفرقه افکنند به بهانه های بیجا در بین شما تفرقه بیندازند؛ جلو‏‎ ‎‏این تفرقه ها را بگیرید. برای اسلام خدمت کنید؛ اسلام مأمور کرده‏‎ ‎‏ما را به وحدت کلمه. تفرقه اندازان از اسلام بیرونند.(181)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

استقرار جمهوری اسلامی با وحدت کلمه و تشریک مساعی

‏ ‏

‏ ‏

‏ما اگر خدای تبارک و تعالی توفیق بدهد و ملت ما این رمز را حفظ‏‎ ‎‏کند، امیدواریم که بتوانیم استقرار بدهیم حکومت اسلامی را و‏‎ ‎‏احکام اسلام را . لکن احتیاج به وحدت کلمه دارد، که ملت ما باید‏‎ ‎‏وحدت کلمه داشته باشند. ملت ما که در سایر بلاد هستند، باید با‏‎ ‎‏ما تشریک مساعی کنند. همه با هم یکصدا و یک ندا به سوی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و احکام مقدس اسلام.(182)‏

7 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

وحدت و همبستگی همه اقشار ملت

‏ ‏

‏مملکت ما امروز یک آشفتگیهایی دارد. البته نه آشفتگی که نشود‏‎ ‎‏اصلاحش کرد. اینها چیزی نیستند. اینهایی که حالا دارند آشوب‏‎ ‎‏می کنند الآن چیزی نیستند، لکن اگر ما غفلت کنیم ممکن است‏‎ ‎‏این‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ چیزی بشوند. من حالا الآن از اینها هیچ خوفی ندارم؛‏‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 97

‏برای اینکه یک ملتی همۀ اقشارش با هم بودند و همه یک مطلب‏‎ ‎‏را خواستند همان طور که دیدید که همۀ ملت که با هم بودند،‏‎ ‎‏نتوانستند قدرتهای خارجی این ملت را از آن کاری که دارد‏‎ ‎‏منحرف کنند.(183)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

گرم نگه داشتن نهضت با حفظ وحدت

‏ ‏

‏تکلیف همۀ ملت این است که همان طوری که این نهضت را با‏‎ ‎‏وحدت کلمه و وحدت مقصد که همه مقصدشان اسلام بود، همه‏‎ ‎‏با هم فریاد اسلام می زدند، حالا هم همان را حفظ بکنند؛‏‎ ‎‏اجتماعات خودشان را حفظ بکنند؛ مساجد را پر بکنند از‏‎ ‎‏جمعیتها. جاهایی که اجتماعات عمومی می شود و در جای‏‎ ‎‏اجتماعات عمومی، اجتماع بکنند و مطالب را، آن مطالبی که‏‎ ‎‏مقصدشان است و آن اینکه همۀ احکام اسلام در ایران جاری‏‎ ‎‏بشود، اینها را باز در نظر بگیرند. و با این اجتماعات و با اینطور گرم‏‎ ‎‏نگه داشتن نهضت، این را گرم نگه دارند تا این مسائل بعدی که‏‎ ‎‏باید بگذرد و این حکومت انتقالی مبدل به یک حکومت مستقر‏‎ ‎‏بشود، مستقل بشود، مجلس شورا پیدا بشود، رئیس جمهور معلوم‏‎ ‎‏بشود؛ تا اینکه بساط آن احزاب و آنهایی که مخالفتهایی با رژیم‏‎ ‎‏اسلامی دارند، اینها از بین بروند.(184)‏

11 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

امروز روز اختلاف نیست

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز بر همۀ ما، بر همۀ ملت، بر بانوان، بر برادران، بر علما، بر‏‎ ‎‏دانشگاهیها، بر وکلا، بر وزرا، بر همۀ قشرهای ملت است که‏‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 98

‏احتراز کنند از اختلاف، و احتراز کنند از کارهایی که مخالف با‏‎ ‎‏نهضت اسلامی است؛ مخالف با جمهوری اسلامی است. دست‏‎ ‎‏از اختلافات بردارید. در یک امور جزئی با هم اختلاف نکنید.‏‎ ‎‏امروز روز اختلاف نیست.(185)‏

15 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

جلوگیری از اختلاف

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن یک مملکتی است، دست ملت است. این ملت موظف است‏‎ ‎‏این مملکت اسلامی را سروسامان به آن بدهد. سرو سامان به آن‏‎ ‎‏دادن این است که هر اختلافی هر جا می خواهد پیدا بشود، خفه‏‎ ‎‏کنند آن اختلاف را. نگذارند اختلاف پیدا بشود. هر جا می خواهند‏‎ ‎‏این اشخاص فساد بکنند، بشناسانند آنها را. بگیرندشان،‏‎ ‎‏تسلیمشان کنند به دادگاه. یک مسئله ای است عمومی باید انجام‏‎ ‎‏بگیرد.(186)‏

19 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

اتحاد و همبستگی ملل اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏امید است عموم ملل مستضعف جهان و بخصوص ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی با اتحاد و همبستگی کامل و رفع اختلافات خود در برابر‏‎ ‎‏قدرتهای پوشالی استعمارگران قیام نموده و سلطۀ آنان و‏‎ ‎‏بخصوص امریکای جهانخوار را از کشورهای خویش قطع نموده،‏‎ ‎‏استقلال واقعی خود را باز یابند.(187)‏

17 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 99

هوشیاری، حفظ وحدت و شور انقلابی

‏ ‏

‏ملت عزیز باید در این وقتی که قدرتهای جهانی در پیکار با‏‎ ‎‏اسلام و کشور ما بسیج شده اند و مفتیان درباری به کمک‏‎ ‎‏صهیونیسم جهانی و قدرتهای شیطانی در تفرقه افکنی بین‏‎ ‎‏مسلمانان بپا خاسته اند، با اتکال به قدرت بی پایان حق تعالی و‏‎ ‎‏هوشیاری، وحدت خود را حفظ کنند و با شور انقلابی به پیش‏‎ ‎‏روند.(188)‏

15 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

همدست شدن برای اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ما یک ملتی می خواهیم که برای اسلام همدست بشوند. مطمئن‏‎ ‎‏باشید که وقتی یک ملت در یک امر اسلامی همدست شدند ـ که‏‎ ‎‏چنانچه می بینید شدند ـ هیچ قدرتی نمی تواند شما را عقب بزند.‏

‏     آنها هم این معنا را فهمیده اند.(189)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

اتحاد کلمه و اتکال به خدا

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر ملت عراق بخواهند از گرفتاری که دارند و داشتند و از تحت‏‎ ‎‏ستم این ستمکاران خارج بشوند، چاره ندارند جز آنکه همان‏‎ ‎‏نحو که ایران اجتماع کرد و ملت متحد شد و با اتحاد کلمه و‏‎ ‎‏اتکال به خدای تبارک و تعالی آن حکومت جائر را ساقط کرد، با‏‎ ‎‏اینکه آن حکومت قدرتش بسیار بیشتر بود از این حکومت بعثی‏‎ ‎‏صدام بسیار خبیث، مع ذلک، ملت ایران توانست با اینکه سلاح‏‎ ‎‏نداشت این جرثومۀ فساد و این سلسلۀ خبیث سلاطین را که در‏‎ ‎‏طول تاریخ مجرمترین افراد انسانها بودند، منقرض کند و‏‎ ‎‏به جای او جمهوری اسلامی را مستقر نماید؛ عراق هم چاره ای‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 100

‏جز این ندارد.(190)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

با هم بودن مردم و حکومت مانع از دخالت بیگانگان

‏ ‏

‏ ‏

‏آن روزی که در بین مردم یک اختلافی پیدا بشود، بین مردم و‏‎ ‎‏حکومت اختلاف پیدا بشود، بین خود روحانیون ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ یک وقت اختلاف پیدا بشود، آن روز است که ممکن‏‎ ‎‏است آنها یک وقتی دخالت بکنند. مادامی که همۀ مردم با هم‏‎ ‎‏هستند، روحانیت هست در صحنه و مردم هم هستند در صحنه،‏‎ ‎‏حکومت هم ـ با ـ مردمی است، اسلامی است، آنها نمی توانند‏‎ ‎‏کاری بکنند.(191)‏

24 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

بیداری و انسجام ملتها

‏ ‏

‏تا ملتها یک همچو بیداری پیدا نکنند و تا ملتها یک همچو‏‎ ‎‏انسجامی پیدا نکنند، باید بدانند که محکوم به حکومتهای فاسد و‏‎ ‎‏محکوم به امریکای جنایتکار و سایر ابرقدرتها هستند.(192)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

وحدت همه اقشار، مانع از کودتا

‏ ‏

‏ ‏

‏حفظ اسلام در ایران به وحدت شماهاست، وحدت روحانی و‏‎ ‎‏مردم، مردم و روحانی، ارتشی و ژاندارمری و قوای مسلح با‏‎ ‎‏دولت، همۀ اینها با هم، همه وقتی دست به هم دادیم و همه شدیم‏‎ ‎یَدٌ وٰاحِدَةٌ علیٰ مَنْ سِوٰاه‏ همان طوری که فرمودند که اینها دست واحد‏‎ ‎‏هستند بر سوایشان، اگر دست واحد شدیم برای «مَنْ سِوٰاه»‏‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 101

‏هیچ کس نمی تواند به ما ضرری بزند. آن روز به ما ضرر می خورد‏‎ ‎‏که خلل در وحدت ما پیدا بشود. هیچ کس نمی تواند در این کشور‏‎ ‎‏کودتا کند، با وضع فعلی هیچ کس نمی تواند. آن روزی که اختلاف‏‎ ‎‏پیدا شد بینتان، آن روز بدانید که آن شیاطینی که نشستند آنجا و‏‎ ‎‏نگاه می کنند، آن شیاطین یک کودتاچی درست می کنند،‏‎ ‎‏می تراشند، اختلاف این کار را درست می کند.(193)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

توصیه در خصوص عبرت گرفتن از مسأله مشروطیت

‏ ‏

‏ ‏

‏مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات‏‎ ‎‏کوبنده را از آن دست بردارند، و این یک امری است که بین همه‏‎ ‎‏هست، یعنی یک تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا‏‎ ‎‏نشسته ام و به شما علما و همۀ علمای بلاد و همۀ قشرهای ملت، همۀ‏‎ ‎‏روشنفکران، همۀ نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی‏‎ ‎‏است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشود. عبرت بگیرید‏‎ ‎‏از آنجا، اگر مثل او بشود، آنهایی که مخالف با اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستند و بازیگر هستند، آنها می آیند قبضه می کنند.‏‏(194)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

هوشیاری مردم، عامل پیروزی

‏ ‏

‏ ‏

‏هوشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل پیروزی آنان بر باطل‏‎ ‎‏است. و مردم تصور نکنند ایادی نفوذی استکبار و امریکا دست از‏‎ ‎‏شیطنت برداشته اند، در هر جا و در هر مقوله ای احتمال حضور و‏‎ ‎‏کارشکنی آنان هست.(195)‏

20 / 10 / 67

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 102