تلاش برای ایجاد اختلاف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

تلاش برای ایجاد اختلاف

‏ ‏

‏        ‏

‏ ‏

‏ ‏

تلاش برای ایجاد اختلاف

‏ ‏

مشغول کردن مردم به هم با ایجاد اختلاف

‏ ‏

‏ ‏

‏تشتت نکنند، اسباب تشتت فراهم نکنند. با بهانه های جزئی و‏‎ ‎‏بچه گانه با هم جنگ نکنند، با هم در نیفتند. این چیزها را آنها‏‎ ‎‏درست می کنند و بین مردم درست می کنند تا مردم را به هم‏‎ ‎‏مشغول کنند و استفاده کنند.(205)‏

اواخر دی 56

*  *  *

‏ ‏

دشمن درصدد ایجاد تفرقه

‏ ‏

‏ ‏

‏شما الهی بشوید. وحدت پیدا بکنید. صفتان را واحد کنید.‏

‏     دشمنها در کمین شما هستند، در کمین ملت ما هستند. دشمنها‏‎ ‎‏حالا فهمیدند که وحدتی که در ایران پیدا شده است، آنها را‏‎ ‎‏شکست داد. الآن بیشتر درصدد هستند برای اینکه چشیدند آن‏‎ ‎‏مزه ای را که وحدت داشت در بین ما. آنها عذاب او را چشیدند!‏‎ ‎‏الآن درصدد اینند که شماها را متفرق کنند، از هم جدا کنند شما‏‎ ‎‏را.(206)‏

11 / 12 / 57

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 113

توطئه شیاطین در مخفی گاهها

‏ ‏

‏ ‏

‏باید شما خانمها، شما برادران، شما خواهران، بیدار باشید! باید‏‎ ‎‏ملت ایران بیدار باشد! نگذارید خون شهدای ما هدر برود.‏‎ ‎‏نگذارید خون جوانان ما پایمال شود، پایمال اغراض شخصیه؛‏‎ ‎‏اغراض شخصیه را به دور بریزید. دستهای خیانتکار، گروههای‏‎ ‎‏مختلف درست نکند. گروههای مختلف اسباب تفرقه می شود؛‏‎ ‎‏رشد سیاسی نیست. در صدر مشروطیت هم با ایجاد گروههای‏‎ ‎‏مختلف نگذاشتند که مشروطه به ثمر خودش برسد. آن را‏‎ ‎‏برخلاف مسیر خودش راندند. امروز هم همان شیاطین، همانها که‏‎ ‎‏مخالف با این نهضت بودند، می خواهند نگذارند.‏

‏     مردم ایران! بیدار باشید، مسلمین! بیدار باشید، اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته خللی واقع بشود در این صف فشردۀ مسلمین، در این‏‎ ‎‏صف فشردۀ ملت ایران، خطر در پیش است. تفرقه افکنها را از بین‏‎ ‎‏خودتان بیرون کنید. ما نخواهیم گذاشت که این تفرقه افکنها رشد‏‎ ‎‏کنند، آنها را در نطفه خفه می کنیم. آزادی غیر از توطئه است.‏‎ ‎‏آزادی، آزادی بیان است؛ هرچه می خواهند بگویند، توطئه نکنند،‏‎ ‎‏آدمکشی نکنند. این آدمکشها و توطئه گرها را دفن خواهیم کرد.‏

‏     برادران من! بیدار باشید، هوشیار باشید، شیاطین در‏‎ ‎‏مخفیگاهها توطئه می کنند. باید ما با هم ـ یکصدا با هم ـ به پیش‏‎ ‎‏برویم و این نهضت را و این جمهوری اسلامی را به ثمر‏‎ ‎‏برسانیم.(207)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

بسیج شدن قدرتها برای ایجاد اختلاف در ایران

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز که ایران به اعتماد خدا نهضت کرد، اینها یافتند و احساس‏‎ ‎‏کردند، در عین ‏‏[‏‏حال‏‎ ‎‏]‏‏دیدند که ملتی با نداشتن اسلحه و با قدرت‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 114

‏اسلام و ایمان و وحدت کلمه، غلبه کردند بر شیاطین که دارای‏‎ ‎‏همه ‏‏[‏‏تجهیزات‏‏]‏‏ بودند؛ دارای اسلحه های مدرن بودند، و دولتهای‏‎ ‎‏بزرگ مثل امریکا و انگلستان پشتیبانی شان کردند، نتوانستند شاه‏‎ ‎‏را نگه دارند. اینها وحدت کلمه را احساس کردند. پیشتر علمی‏‎ ‎‏بود، و الآن وجدانی و لمس. از این رو الآن قوای خودشان را بیشتر‏‎ ‎‏بسیج کردند تا اختلاف در ایران ایجاد کنند. در کردستان، در‏‎ ‎‏بلوچستان، در بین خوزستان، به بهانه هایی می خواهند اختلاف‏‎ ‎‏بیندازند. و همین معنا باعث این است که اینها کوشش کنند بین‏‎ ‎‏برادران اسلامی وحدت کلمه حاصل نشود، به اینکه حکومتها را‏‎ ‎‏وادار کنند که به مبارزۀ هم بروند، و طرفداران خود را در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بگمارند.(208)‏

16 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

ایجاد غائله برای انحراف مردم از راه مستقیم

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن هر جا شما بروید در اطراف این مملکت، دستجات مختلف‏‎ ‎‏همه دنبال این مطلبند که مردم را نگذارند آن راهی که باید بروند،‏‎ ‎‏بروند. هر جا یکجوری، هر جا یکجور غائله بلند می کنند که‏‎ ‎‏نگذارند مردم راه مستقیمی که باید بروند، که برسند به اساس‏‎ ‎‏مطلب. یعنی منتهی بشوند به اینکه مملکتشان جوری شده است‏‎ ‎‏که دیگر همه چیزش تمام است؛ یعنی اساسش. همان طوری که‏‎ ‎‏اگر ما رأی نداده بودیم به اصل جمهوری اسلامی، یا می رفتیم‏‎ ‎‏سراغ اینکه خوب حالا حکومت اینجا چه جوری است، و فرض‏‎ ‎‏کنید شهربانی اینجا چه جوری است، غلط بود. الآن که شما‏‎ ‎‏می خواهید اساس را درست کنید، که رئیس جمهور می خواهید‏‎ ‎‏تعیین کنید، الآن همۀ قوا باید متوجه این بشود که توطئه هایی که‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 115

‏می شود که نگذارند رئیس جمهور تعیین بشود و غوغا خواهد‏‎ ‎‏شد، این را بدانید که مهیا باشید. همه جا خواهند یک غوغایی‏‎ ‎‏کرد. متوجه باشید که شما را دیگر برنگردانند از راه مستقیم به یک‏‎ ‎‏راه دیگری. خودشان غوغا کنند و فایده ببرند. همه متوجه این‏‎ ‎‏مسئله باشید، همه جا.(209)‏

19 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

تلاش گروهکها برای ایجاد اختلاف

‏ ‏

‏ ‏

‏شما بدانید که در بین این ملت ما الآن اشخاصی هستند‏‎ ‎‏گروهکهایی هستند که می خواهند یکی یکی اینهایی که مشغول‏‎ ‎‏خدمت به این مملکت هستند از نظر مردم بیندازند و آنها را از‏‎ ‎‏ملت جدا کنند.(210)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

 

ایجاد نفاق بین ملت

 

‏ ‏

‏آن هایی که توطئه گر هستند و با توطئۀ خودشان می خواهند بین‏‎ ‎‏ملت نفاق ایجاد کنند، و گمان کردند که می توانند بین ملت‏‎ ‎‏یکپارچۀ اسلامی ایران نفاق ایجاد کنند و گروهها را در مقابل هم‏‎ ‎‏قرار بدهند، آنها در اشتباه اند. آنها ملت ایران را نشناختند. آنها‏‎ ‎‏نمی دانند که ملت ایران یکپارچه مجاهد است و یکپارچه رزمنده‏‎ ‎‏است و یکپارچه مؤمن است و دست تبهکاران را به واسطۀ ایمان‏‎ ‎‏خودشان از کشورشان قطع می کنند؛ توطئه ها را یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری خنثی می کند.(211)‏

1 / 4 / 60

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 116

ایجاد تفرقه با عَرضه خطوط مختلف

‏ ‏

‏ ‏

‏از شیاطین غافل نباشید. این شیاطین به هر چیزی که می توانند‏‎ ‎‏متشبث می شوند و به هر راهی می خواهند در دل این ملت رخنه‏‎ ‎‏کنند. قضیۀ حمله نظامی آن قدرها مهم نیست، جوابش را بحمدالله ‏‎ ‎‏سلحشوران اسلام می دهند و داده اند. رسانه های گروهی هم دیگر‏‎ ‎‏حرف هایشان تأثیری ندارد در دنیا، برای اینکه معلوم شده است‏‎ ‎‏که اینها چکاره اند و مسائل شان یک مسائلی است که باور‏‎ ‎‏نمی کنند، نمی توانند بازی بدهند ملت های ما را. آنچه که امروز‏‎ ‎‏آنها دست به آن زده اند قضیۀ ایجاد ـ به خیال خودشان ـ تفرقه‏‎ ‎‏است، مثلاً می گویند راه فلان مقام، خط فلان مقام چی است و‏‎ ‎‏خط فلان مقام هم مقابل اوست. دو مقامی که هر دو و سایر‏‎ ‎‏مقامات همه با هم هستند و در همۀ چیزها با هم دوست و برادر‏‎ ‎‏هستند، و آنها خودشان می دانند که راهی جز همان راهی که همه‏‎ ‎‏دارند ندارند، لکن ساده دل ها ممکن است که گاهی باور کنند. راه‏‎ ‎‏فلان حوزه چی هست، راه فلان حوزه چی هست، راه فلان آقا‏‎ ‎‏چی هست، راه فلان آقا چی هست، راه روحانیون فلان قسم شان‏‎ ‎‏چی است، راه فلان قسم شان چی است. خطوط مختلفی آنها‏‎ ‎‏عرضه می کنند و به مردم می خواهند بباورانند که یک همچو‏‎ ‎‏مسائلی هست در ایران و اینها هر کدام یک خط خاصی دارند، در‏‎ ‎‏صورتی که مسئله اینطور نیست، هیچ خطی جز خط اسلام در‏‎ ‎‏ایران نیست و همه با هم در یک خط هستند. آقایانی که در ماه‏‎ ‎‏محرم و صفر منبر می روند وظایف زیادی در این ابوابی که ما الآن‏‎ ‎‏در آن هستیم دارند. یکی همین محکوم کردن این کسانی که یک‏‎ ‎‏همچو حرف هایی را می زنند، که کی خط چه دارد و کی خط چی.‏‎ ‎‏باید به مردم گفت که اینها دشمنان شمایند که می خواهند به شما‏‎ ‎‏مطالبی عرضه کنند که شما را از بعضی مقامات یا از همه دلسرد‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 117

‏کنند.(212)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

تبلیغات دشمن برای ایجاد اختلاف

‏ ‏

‏ ‏

‏می دانند که بعد از این همه تبلیغاتی که کردند، این همه تهدیداتی‏‎ ‎‏که کردند، حتی کاخ سفید تهدید کرد ایران را، ملت ایران همۀ این‏‎ ‎‏تهدیدات را توی خیابانها گذاشت و از رویش عبور کرد. آنها‏‎ ‎‏می فهمند قضیه را، و الآن در فکر این اند که از چه راه دیگر پیش‏‎ ‎‏بیایند. اینها خیال می کردند که اختلاف می توانند ایجاد کنند در‏‎ ‎‏ایران، هی دامن زدند به اینکه هی اختلاف است، هی اختلاف‏‎ ‎‏است، سران با هم اختلاف دارند، مردم دیگر خسته شدند رو به‏‎ ‎‏اختلاف رفتند، خیال می کردند با دعوت به اختلاف، مردم‏‎ ‎‏اختلاف پیدا می کنند. یک وقت چشمهای بسته شان را باز کردند و‏‎ ‎‏دیدند که ایران یکپارچه قیام کرد. یکدفعه از خواب بیدار شدند که‏‎ ‎‏چه بود قضیه، الآن متحیرند که چه بود قضیه و باید چه کرد.‏‎ ‎‏اختلافی که آنها خیال می کردند، ما که می دانستیم نیست قضیه‏‎ ‎‏چیزی، لکن آنها می خواستند با همین کلمه، اختلاف درست کنند.‏‎ ‎‏تبلیغ به «اختلاف»، خیال می کردند اختلاف درست می کند. تبلیغ‏‎ ‎‏به اینکه «مردم دیگر خسته شدند از جنگ»، این خستگی ایجاد‏‎ ‎‏می کند؟ روز قدس یکدفعه سیلی زد به صورت همه شان و تحلیل‏‎ ‎‏عملی ای که ملت ایران کرد، تمام تحلیلهای آنها را نقش به آب کرد.‏‎ ‎‏این هنر اسلام است از یک طرف و هنر ملت ایران است از طرف‏‎ ‎‏دیگر.(213)‏

30 / 3 / 64

*  *  *

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 118