دور کردن مردم از صحنه های انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

دور کردن مردم از صحنه های انقلاب

‏ ‏

دورکردن مردم از صحنه های انقلاب

‏ ‏

سرکوب نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏بیدار باشید آقایان و بیدار باشند ملت ما که این منحرفها در کنار‏‎ ‎‏نشسته اند و با هم دارند مجتمع می شوند، و می خواهند ملت ما را‏‎ ‎‏منحرف کنند، و نهضت ما را اینها خیال دارند سرکوب کنند، ولکن‏‎ ‎‏بدانید که نمی توانند. ‏

‏     و همۀ آنها، با تمام طوایفشان، یک عدۀ معدودند که در قضیۀ‏‎ ‎‏رفراندم معلوم شد چی هستند. مردم همان مردم اند، بیخود اینها‏‎ ‎‏زحمت به خودشان ندهند. ملت همان ملت است، بازار همان‏‎ ‎‏بازار است، دانشگاه همان دانشگاه است، مدارس علمی همان‏‎ ‎‏مدارس علمی است، خطبای ما همان خطبا هستند، علمای بلاد ما‏‎ ‎‏همان علمای بلاد هستند؛ هیچ تزلزلی در آنها حاصل نشده است.‏‎ ‎‏گمان نکنید که این حرفهای شما تزلزل ‏‏[‏‏ایجاد می کند‏‏]‏‏ بلکه‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 128

‏تصمیم را زیادتر می کند؛ قوّت می دهد به اینهایی که برای اسلام‏‎ ‎‏می خواهند کار بکنند. هرچه شما قدم برخلاف اسلام بردارید،‏‎ ‎‏این جمعیت مصممتر می شود. بیخود آبروی خودتان را نبرید!‏‎ ‎‏بیخود هی مقاله ننویسید. بیخود هِی صحبت نکنید، زحمت به‏‎ ‎‏خودتان ندهید. ملت همان ملت است؛ و راه هم همان راه است؛ و‏‎ ‎‏دارند می روند.(230)‏

30 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

سست جلوه دادن مردم نسبت به انتخابات

‏ ‏

‏ ‏

‏از جمله اموری که اجانب به آن دامن می زنند، همین مسئلۀ‏‎ ‎‏انتخابات است. هر انتخاباتی که در ایران می شود اینها می گویند:‏‎ ‎‏مردم این دفعه نمی آیند، مردم سست و خسته شده اند. و شما‏‎ ‎‏دیدید که در انتخابات گذشته، از انتخابات اصل نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی گرفته تا مجلس خبرگان برای قانون اساسی، مجلس و‏‎ ‎‏رؤسای جمهور، مردم هر دفعه بهتر از دفعۀ قبل شرکت کرده اند.‏‎ ‎‏الآن هم عده ای در خارج نشسته اند و تبلیغ می کنند که این دفعه‏‎ ‎‏دیگر مردم خسته شده اند و شور سابق را ندارند و از این قبیل‏‎ ‎‏حرفها. اینها اکثراً عقده هایی در دل دارند و روی همین‏‎ ‎‏عقده هاست که این صحبتها را می کنند. اگر عقده های درونی آنها‏‎ ‎‏حل می شد، چنین صحبتهایی را نمی کردند. همین منافقین و‏‎ ‎‏دیگران که مردم آنها را از ایران بیرونشان کرده اند، در خارج‏‎ ‎‏نشسته اند و می گویند: مردم با ما هستند.‏

‏     شما ائمۀ جمعه موظفید برای جلوگیری از شیطنت هایی که‏‎ ‎‏اینها می کنند و می گویند مردم اعراض کرده اند و در انتخابات‏‎ ‎‏شرکت نمی کنند، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنید و‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 129

‏مردم نیز ثابت کنند که اعراض نکرده اند و با شرکتشان در انتخابات‏‎ ‎‏ثابت کنند که از اسلام رویگردان نیستند. اسلام چیزی نیست که‏‎ ‎‏کسی بتواند از آن رویگردان باشد.(231)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

توطئه جهت تضعیف نظام و بیرون راندن مردم از صحنه

‏ ‏

‏ ‏

‏توطئه آزاد نیست، انتقاد آزاد است. بنویسند، بگویند، انتقاد کنند،‏‎ ‎‏اما توطئه کردن و دنبال این باشند که تضعیف کنند جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را، تضعیف کنند ارگانهای این جمهوری را، آن است که‏‎ ‎‏دست در کار است، و ماورای او دستهایی است که گرداننده‏‎ ‎‏هستند... اینها معلوم است یک دستی پشتش هست که مردم را هُل‏‎ ‎‏بدهد و از صحنه بیرون کند.(232)‏

7 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

ناکامی استکبار جهانی در گسستن اتحاد مقدس مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏از آغاز انقلاب تاکنون، یکی از اهداف شوم و پلیدی که همواره‏‎ ‎‏مورد توجه استکبار جهانی و نوکران خارجی و داخلی آنان بوده‏‎ ‎‏است دور کردن مردم از صحنه های انقلاب و گسستن پیوندهای‏‎ ‎‏پولادین آنان با آرمانهای اجتماعی ـ سیاسی اسلام بوده است؛ که‏‎ ‎‏در راه تحقق آن به انواع حیله ها و ترفندهای گوناگون متوسل‏‎ ‎‏شده اند؛ که بحمدالله سرشان به سنگ خورده است؛ و ملت پیروز‏‎ ‎‏و سرافراز ایران با نمایش قدرت عظیم خود در حوادث گوناگون‏‎ ‎‏انقلاب این حقیقت و واقعیت را به اثبات رسانیده و نشان داده اند‏‎ ‎‏که از دریای خروشان وحدت و انسجام آنان چیزی کم نشده و‏‎ ‎‏نخواهد شد. و جهانخواران ان شاءالله تا ابد حسرت گسستن اتحاد‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 130

‏مقدس مردم ما را به گور خواهند برد. بعید به نظر نمی رسد که در‏‎ ‎‏این روزها یکی از اهداف شرارتهای اخیر صدامیان در تهدید و‏‎ ‎‏ارعاب و ادامۀ بمبارانها و موشکباران مناطق مسکونی، علاوه بر‏‎ ‎‏سرپوش نهادن بر شکستهای پیاپی خود در صحنه های نبرد،‏‎ ‎‏رسیدن به این هدف باشد که حضور مردم را تحت الشعاع این‏‎ ‎‏جنایات قرار دهد و از هم اکنون هم باید مطمئن باشیم رسانه های‏‎ ‎‏استکباری از عدم حضور مردم در صحنۀ انتخابات سخنها خواهند‏‎ ‎‏گفت؛ و با تحلیلهای موذیانه و القائات توأم با تهدید و ارعاب‏‎ ‎‏تلاش خواهند نمود ذهنها را به مسائل دیگر معطوف نمایند. غافل‏‎ ‎‏از آنکه امت اسلامی ایران سالهاست نشان داده اند که از این‏‎ ‎‏هیاهوها نمی ترسند، و مقاوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و‏‎ ‎‏قدرتها می ایستند؛ و به یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با‏‎ ‎‏حضور گستردۀ خود انتخابات را در موعد مقرر و با قدرت و‏‎ ‎‏قاطعیت برگزار می کنند؛ و مطمئناً در زیر موشک و بمب هم اگر‏‎ ‎‏قرار بگیرند، به پای صندوقها می روند و به تکلیف شرعی و الهی‏‎ ‎‏خود عمل خواهند نمود.(233)‏

11 / 1 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 131

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 132