احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی

‏ ‏

احیای اسلام و گسترش نهضتهای اسلامی

‏ ‏

به اهتزاز درآمدن پرچم توحید

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام از این پشتیبانی شما، که با فداکاری خود و اهدای خون‏‎ ‎‏جوانانْ پرچم توحید را به اهتزاز در آوردید، قدردانی می کند.(243)‏

21 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

رهایی از چنگال شرق و غرب

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏آیا فکر می کنید نبرد و نهضتی را که ایجاد کرده اید موجب‏‎ ‎‏بروز جهادی در ایران و در جاهای دیگر مثل ترکیه و سایر کشورها‏‎ ‎‏بشود؟‏‏]‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 139

جواب: ‏آن مربوط به ما نیست. ملت ما در سراسر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی اثر می گذارد و ملتها را به فکر رهایی از چنگال شرق و‏‎ ‎‏غرب می اندازد.(244)‏

20 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

نهضت ایران روشنگر مسائل ملتها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما امید این را داریم که این نهضت ایران روشن کند مسائل را به همۀ‏‎ ‎‏ملتها و روشن کرده است نسبت به ملتها. ملتها الآن با ما هستند. اگر‏‎ ‎‏سرنیزه را ازاین ملتهابردارند، از عراق بردارند، از ـ نمی دانم ـ ترکیه‏‎ ‎‏بردارند، از جاهای دیگر بردارند، همه یکصدا با ما موافقند. سرنیزه‏‎ ‎‏جلو را گرفته است. منتها ایران سرنیزه را شکست. ایران ایستاد. ملت‏‎ ‎‏ضعیف ایستاد در مقابل قدرتهای قوی و این سرنیزه های اینها را‏‎ ‎‏شکست و خودشان را هم بیرون کرد.‏‏(245)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

حفظ نقطه بروز مخالفت و گسترش قیام در همه ممالک اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏چون که ایران را احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و‏‎ ‎‏مستضعفان است تمام قوای خودشان را چه در تبلیغات و چه در‏‎ ‎‏خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و ... همان طور که آنها مجهز‏‎ ‎‏شدند برای سرکوبی این انقلاب اسلامی در ایران از این خوفی که‏‎ ‎‏دارند، باید همۀ برادران اسلامی ما در هر جا که هستند و در هر‏‎ ‎‏کشوری که هستند، بلکه تمام مستضعفان جهان که در زیر سلطۀ‏‎ ‎‏قدرتهای شیطانی و زیر چکمۀ نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب‏‎ ‎‏شده اند باید تمام آنها متوجه باشند و توجه به این معنا داشته‏‎ ‎‏باشند که این نقطۀ بُروز مخالفت را حفظ کنند. اگر ـ خدای‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 140

‏نخواسته ـ این نقطه ای که از اینجا شروع شده است مخالفت با‏‎ ‎‏تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر این نقطه ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسته ـ رکود پیدا بکند یا شکست بخورد، شکست همۀ‏‎ ‎‏مستضعفین جهان و همۀ مسلمین جهان وشکست اسلام در تمام‏‎ ‎‏ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر این قدرتی که از ناحیۀ خدا به‏‎ ‎‏این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام قدرتهای مجهز‏‎ ‎‏بر ضد ملت را خنثی کند و همۀ دستها را از ذخائر خودش و از‏‎ ‎‏ملت خودش قطع بکند، اگر این محفوظ بماند امید این است که‏‎ ‎‏این مطلب در همۀ ممالک اسلامی و در همه جایی که مستضعفین‏‎ ‎‏جهان تحت سلطۀ مستکبرین بودند، در همه جا این مسئله انجام‏‎ ‎‏بگیرد.(246)‏

10 / 6 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 141