حل مشکلات و پیشرفت امور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

حل مشکلات و پیشرفت امور

‏ ‏

حل مشکلات و پیشرفت امور

‏ ‏

‏ ‏

غلبه بر مشکلات

‏ ‏

‏چون ملت همه از جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند، امیدواریم‏‎ ‎‏بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم و جهات مادی و معنوی خود را‏‎ ‎‏سامان بخشیم، و به امید خدا ایران را از نو بسازیم. ولی باز باید‏‎ ‎‏اقرار کنم که مشکلات بزرگ اقتصادی در پیش است.(247)‏

7 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

حل مشکلات و سازندگی

‏ ‏

‏ ‏

‏با اینکه دولت با تمام قوا مشغول است برای اینکه مسائل را،‏‎ ‎‏مشکلات را حل بکند، لکن مشکلات زیاد است و مشکلات زیاد‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 141

‏را نمی شود حل کرد، الاّ با دست همۀ ملت.‏

‏     همان طور که همۀ ملت، این رژیم را عقب زد و قشری‏‎ ‎‏نمی توانست این کار را بکند، اجتماع بود که این کار را کرد، همین‏‎ ‎‏طور حالا هم برای سازندگی، که کارش مشکلتر از اصل مطلب‏‎ ‎‏بود، احتیاجی به کمک دارد. دولت محتاج است که همۀ مردم‏‎ ‎‏کمکش بکنند؛ زیرِ بالَش را بگیرند و این ان شاءالله با کمک همه‏‎ ‎‏اقشار ان شاءالله درست خواهد شد.(248)‏

30 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

رفع مشکلات با پشتیبانی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن دولت ما به اعتبار اینکه دولت اسلامی است و بنای اینکه به‏‎ ‎‏ملت ستم بکند ندارد، مشکلات او را ملت رفع می کند. شما‏‎ ‎‏دیدید که مشکل بزرگی برای ما در کردستان پیدا شد و به مجرد‏‎ ‎‏اینکه اعلام شد که یک همچو مشکلی است از تمام ایران ملت‏‎ ‎‏پشتیبانی کردند و بنای حرکت به طرف کردستان برای رفع غائله‏‎ ‎‏داشتند که ما به واسطۀ اینکه به زحمت نیفتند و مطمئن بودیم که‏‎ ‎‏قوای انتظامی می تواند حل بکند، از آنها خواهش کردیم که صبر‏‎ ‎‏داشته باشند. و من می دانم که هر روزی که برای ما مشکلی پیدا‏‎ ‎‏بشود، ملت ما در رفع آن کوشش خواهند کرد و اعلام موافقتشان‏‎ ‎‏را با ما کردند. (249)‏

24 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

کسب استقلال و آزادی با همت و فعالیت ملت در امور کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقلِ آزادِ مال‏‎ ‎‏خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است،‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 142

‏ ‏

‏مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگرِ کشور است،‏‎ ‎‏خودمان فعالیت کنیم، و ننشینیم دیگران انجام بدهند. دولت هم‏‎ ‎‏مثل خود شما یکی از افراد این مملکت است. آن هم به اندازۀ‏‎ ‎‏قدرتش باید همراهی کند؛ لکن ما نباید بنشینیم که دولت همراهی‏‎ ‎‏بکند، و اگر او نکند ما کاری نکنیم. شما الآن می بینید که ـ به طوری‏‎ ‎‏که آقا فرمودند ـ این قدر کار پیش بردید با همت خودتان، بدون‏‎ ‎‏اینکه به شما یک کمک صحیحی کرده باشند. حالا از این به بعد‏‎ ‎‏هم همۀ ملت اینطور باید باشد. باید همه دست به هم بدهند و این‏‎ ‎‏بار را به منزل برسانند.(250)‏

6 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

رفع گرفتاریها و پیشرفت امور توسط مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملت است که آمد شما را از این همه گرفتاریها بیرون آورد و‏‎ ‎‏آورد و با رأی خودش، مجلس درست کرد و جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏تنفیذ کرد و رئیس جمهور درست کرد و آنها هم دولت درست‏‎ ‎‏کردند. همۀ چیزهایی که ما داریم از این مردم است، خصوصاً از‏‎ ‎‏این مستضعفین. آن بالاییها به مردم کاری ندارند، آنها مشغول کار‏‎ ‎‏خودشان هستند.(251)‏

23 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

آسان شدن کارها با پشتیبانی مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏با پشتیبانی و موافقت مردم، کارها آسان می شود، کما اینکه تا حال‏‎ ‎‏هم چنین بوده و مردم پیشقدم شده اند و خرابیهای جنگ را که‏‎ ‎‏دولت به تنهایی نمی توانست حل کند، حل می کنند.(252)‏

25 / 5 / 61


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 143

آتیه بهتر با حضور ملت در صحنه

‏ ‏

‏ ‏

‏در آتیه هم چنانچه ان شاءالله این ملت به همین طور در صحنه‏‎ ‎‏حاضر باشند با تعیین وکلایی که متعهد بر همه جهات اسلام و‏‎ ‎‏مصالح کشور هستند، تعیین کنند، امید است که در آتیه هر سال‏‎ ‎‏بهتر از سال قبل بشود.(253)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی مردم از دولت در رفع مشکلات و نقیصه ها

‏ ‏

‏ ‏

‏شما مطمئن باشید که در این مشکلاتی که برای کشور ما پیدا شد‏‎ ‎‏ـ بعد از پیروزی ـ که یک مشکلاتی بود که هر دولتی را کمرش را‏‎ ‎‏خم می کرد، اینکه دولت ایستاده است و بخوبی دارد عمل می کند‏‎ ‎‏برای این است که مردم هستند، کمک مردم است، هر جا هر‏‎ ‎‏نقیصه ای پیدا می شود مردم دنبالش هستند، برای رفعش دنبالش‏‎ ‎‏هستند.(254)‏

14 / 12 / 62

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 144