حفظ نظام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

حفظ نظام

‏ ‏

حفظ نظام

‏ ‏

تفاهم بین دولت و ملت ضامن سلامتی نظام

‏ ‏

‏اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد، باید بین دستگاه‏‎ ‎‏حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الأسف در رژیمهای شاهنشاهی، و‏‎ ‎‏بخصوص در رژیم اخیر، آن معنا عکس بود... ‏

‏     اینها اسباب این شد که نتواند حکومت باقی بماند، و با پایگاه‏‎ ‎‏نداشتن در پیش ملت ناچار باید کنار برود و رفت. این باید یک‏‎ ‎‏عبرتی باشد برای دولتها.‏

‏     در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم مابین دولت‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 144

‏و ملت باشد. یعنی نه دولت خودش را جدا می داند و بخواهد‏‎ ‎‏تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند؛ و نه‏‎ ‎‏مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند‏‎ ‎‏از مقررات دولتی.(255)‏

30 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

جدایی دولتها از ملتها موجب شکست

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت باید پشتیبان دولتها باشد. دولتی که پشتیبان ندارد شکست‏‎ ‎‏خواهد خورد. همۀ دولتهایی که در خارج شکست می خورند ـ و‏‎ ‎‏مال خودمان هم دیدیم که رژیم سلطنت اصلاً به هم خورد ـ برای‏‎ ‎‏همین بود که تفاهم مابین ملت و رژیم نبود. اگر ملت با رژیم تفاهم‏‎ ‎‏داشتند، این مسائل پیش نمی آمد؛ اصلاً الآن شما مشغول کار‏‎ ‎‏خودتان بودید؛ ما هم مشغول کار خودمان، این مسائل روی همین‏‎ ‎‏زمینه پیش آمد که دولتها در مقابل ملت می ایستادند و جبهه‏‎ ‎‏می گرفتند، ملت هم در مقابل دولت همین طور بود، وقتی اینطور‏‎ ‎‏شد، نمی تواند دوام داشته باشد. ممکن است سرنیزه تا یک مدتی‏‎ ‎‏باشد، اما دوام نمی تواند داشته باشد. اما اگر ملت و دولت هر دو با‏‎ ‎‏هم باشند، دوست باشند، اینها خودشان را خدمتگزار آنها بدانند،‏‎ ‎‏آنها خودشان را پشتیبان اینها بدانند ، هر دو به هم خدمت‏‎ ‎‏بخواهند بکنند، یک همچو ملت و دولتی هیچ وقت شکست‏‎ ‎‏نخواهد خورد. تا اینطور هستید که با ملت هستید، تا اینطور‏‎ ‎‏هستید که توجه به خدا داشته باشید، شکست برایتان نیست.‏

‏     بپرهیزید از اینکه از ملت جدا بشوید؛ شما را بخواهند جدا‏‎ ‎‏بکنند. ملت هم باید بپرهیزد از اینکه از شما جدا باشد.(256)‏

28 / 4 / 58


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 145

پشتیبانی ملت مانع از آسیب رسیدن به مملکت

‏ ‏

‏ ‏

‏باید الآن با هوشیاری، تمام ملت دنبال سر دولت و رئیس جمهور و‏‎ ‎‏ارتش و ـ عرض می کنم ـ ژاندارمری و پاسبانها و پاسدارها باشند و‏‎ ‎‏هست ملت. و یک مملکتی که ملتش دنبال سر قوای انتظامی اش و‏‎ ‎‏قوای مسلحش باشد هیچ آسیبی نمی بیند.(257)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

مهیا بودن تمام افراد در پیشبرد مقاصد اسلامی

‏ ‏

‏زن و مرد این ملت در پشتیبانی آنها‏‎[1]‎‏ مشغول اقدام است. و یک‏‎ ‎‏همچو کشوری که تمام افرادش حاضر در صحنه هستند و تمام‏‎ ‎‏افرادش برای پیشبرد اسلام و پیشبرد مقاصد اسلامی مهیا هستند،‏‎ ‎‏یک همچو کشوری آسیب نخواهد دید.(258)‏

26 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

وفاداری ملت به اسلام و نظام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر از یک ملتی که آنها را بیرون کرده است و به جای آنها، وفاداری‏‎ ‎‏خودش را به اسلام اعلام کرده است و در خیابانها می ریزد و اعلام‏‎ ‎‏می کند و می گوید که ما خودمان حاضریم بیاییم شماها را حفظ‏‎ ‎‏کنیم و دولت خودمان را، مجلس خودمان را حفظ کنیم، این چیزی‏‎ ‎‏را که از ملت می بینند که در غیاب آنها ـ آنها فرار کردند و در غیاب‏‎ ‎‏آنها ـ مردم اینطور سرِ شوق هستند و اینطور مردم متوجه به حفظ‏‎ ‎‏دولت خودشان هستند و مجلس خودشان هستند.(259)‏

16 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 146

آمادگی ملت در همه صحنه ها مانع از کودتا

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت را ببینید که چگونه پشتیبان شماست. به انتخابات نظر کنید،‏‎ ‎‏می فهمید که ایران پایدار خواهد ماند. ممکن است عده ای در‏‎ ‎‏خارج مفت بگویند، ولی ملت واقعیتها را می بیند. این مردم هستند‏‎ ‎‏که در صحنه اند و نباید کاری بشود که مردم متزلزل گردند.‏

‏     دنیا روی ملتها حساب می کند. وقتی دولتها می بینند که ملت ما‏‎ ‎‏برای همه چیز آماده است و این آمادگی را تا کنون ثابت نموده‏‎ ‎‏است؛ پدری جوانش را به جبهه می فرستد، مادری پسرش را‏‎ ‎‏معرفی می کند، دیگر چگونه دولتهای خارجی می توانند طمع‏‎ ‎‏کنند. دولتها همیشه طمعشان نسبت به دولتهای دیگر است. وقتی‏‎ ‎‏می توانند کودتا یا حمله کنند که ملت در صحنه نباشد، ولی وقتی‏‎ ‎‏ملت در صحنه بود، چه کاری از آنان ساخته است. و در این جنگ‏‎ ‎‏فهمیده شد که ملت ما بی طرف نیست.(260)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

شکست ناپذیری انقلاب مردمی

‏ ‏

‏ ‏

‏وقتی یک انقلاب از خود مردم شد این را نمی شود با یک‏‎ ‎‏دسته ای، بلکه با یک لشکرهایی این را بر هم زد. می شود که‏‎ ‎‏ـ فرض کنید ـ یک قدرت بزرگ مثل امریکا حمله کند به ایران و‏‎ ‎‏ایران را بگیرد، لکن نمی تواند انقلاب را به هم بزند، نمی تواند که‏‎ ‎‏این مردم را رام کند. ما دیدیم که قدرت به آن بزرگی شوروی به‏‎ ‎‏افغانستان حمله کرد، منتهی با یک صورتی که غیر حکومت‏‎ ‎‏افغانستان خواسته این را، لکن وقتی وارد شد قدرت و قوای او به‏‎ ‎‏افغانستان، فشل شد و الآن به نظر می رسد که پشیمانند، لکن‏‎ ‎‏رویشان نمی آید بگویند. اگر امریکا ـ فرض کنید ـ بیاید ایران را‏‎ ‎‏بگیرد، ابتدا بتواند یک همچه کاری بکند، نمی تواند در اینجا ادامه‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 147

‏پیدا کند؛ می تواند که طیّاره هایش را، جنگنده هایش را بفرستد و‏‎ ‎‏شهرها را بمباران کنند و اینها، ولی وقتی آمدند روی زمین، مردم‏‎ ‎‏آنها را با چنگ و دندان از بین می برند. اینهایی که خیال می کردند‏‎ ‎‏که با یک عده ای می توانند که ایران را برگردانند از این حال، اینها از‏‎ ‎‏باب اینکه نه اسلام را شناخته بودند و نه مردم ایران را.(261)‏

14 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

همراهی توده های محروم موجب برقراری حکومت

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر نبود این همراهی توده ها، نمی توانست حکومت برقرار باشد و‏‎ ‎‏نمی توانستند ارتش این جنگ را به اینطور که الآن به پیروزی‏‎ ‎‏رسانده اند به پیروزی برسانند. این اسباب تشکر است از‏‎ ‎‏همه.(262)‏

19 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

استقرار و استدامه حکومت با پشتیبانی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏دخالت در امور سیاسی سالم و اجتماعی یک وظیفه است در این‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، و کمک به متصدّیان امر و دولت مردان وفادار به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی نیز یک وظیفۀ اسلامی ـ انسانی ـ ملّی است که‏‎ ‎‏امیدوارم ملت شریف و بیدار از آن غفلت نکنند و همان گونه که‏‎ ‎‏تاکنون در صحنه حاضر بودند و هستند و با کمک آنان حکومت‏‎ ‎‏اسلامی و جمهوری می توانست استقرار و استدامه پیدا کند از این‏‎ ‎‏پس نسل حاضر و نسل های آینده با وفاداری بر آن و پشتیبانی از‏‎ ‎‏آن، هر چه بیشتر استقرار یابد و ادامه داشته باشد.(263)‏

8 / 2 / 61

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 148

‏همه می دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و‏‎ ‎‏دولت و قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در‏‎ ‎‏خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می باشند، و جلب رضای‏‎ ‎‏خداوند را در این خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی توانایی‏‎ ‎‏آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی‏‎ ‎‏است. بنابراین، ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی منتهی می شود از بزرگترین گناهان کبیره است‏‎ ‎‏که باید از آن اجتناب شود، چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ‏‎ ‎‏است که باید به آن قیام نمایند.(264)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

نقش مردم در حفظ و تداوم جمهوری اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏و بالاخره ما مردم را لازم داریم، یعنی، جمهوری اسلامی تا آخر‏‎ ‎‏مردم را می خواهد. این مردم اند که این جمهوری را به این جا‏‎ ‎‏رساندند و این مردم اند که باید این جمهوری را راه ببرند تا‏‎ ‎‏آخر.(265)‏

4 / 6 / 63

*  *  *


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 149

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 150

  • )) قوای مسلح.