حضور مصمم در همه صحنه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

حضور مصمم در همه صحنه ها

‏ ‏

حضور مصمم در همه صحنه ها

‏ ‏

خستگی‌ناپذیر بودن ملت در نهضت

‏ ‏

‏ ‏

‏می خواهند ملت غیور ایران را خسته کنند تا دست از نهضت‏‎ ‎‏اسلامی خود بردارند و میدان را برای چپاولها و خیانتها‏‎ ‎‏باز گذارند؛ غافل از آنکه ملت شجاع و بیدار و بپاخاسته، تا‏‎ ‎‏سرنگونی این رژیم فاسد و قطع دست اجانب غارتگر از خزاین‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 177

‏ملت، آرام شدنی نیست.(325)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

ملت ایران مصمم به کسب استقلال و آزادی

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت ایران تصمیم گرفته است که خود را از چنگال استعمار و‏‎ ‎‏استبداد نجات دهد و مستقل و آزاد باشد؛ و سیاستهای خود را بر‏‎ ‎‏این دو پایه نیز طرح ریزی می کند و برای او مهم نیست که چه کسی‏‎ ‎‏این سیاستها را می پسندد و یا نمی پسندد.(326)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

ادامه نهضت تا پیروزی نهایی

‏ ‏

‏ما از کودتای نظامی هیچ ترسی نداریم؛ برای اینکه ملت ایران‏‎ ‎‏مهیاست تا آخرین نفس به قیام و نهضت خود ادامه دهد. ملت‏‎ ‎‏ایران تا پیروزی نهایی را به دست نیاورد، دست از نهضت خود‏‎ ‎‏برنمی دارد.(327)‏

9 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

مصمم تر شدن مردم در ادامه راه

‏ ‏

‏ ‏

‏آنان بدانند که به خواست خدای توانا ملت ما با رفتن اشخاص‏‎ ‎‏بزرگ در مبارزه علیه فساد و استبداد و استعمار مصممتر‏‎ ‎‏می شوند. ملت ما راه خود را یافته و در قطع ریشه های گندیدۀ‏‎ ‎‏رژیم سابق و طرفداران منحوس آن از پای نمی نشیند.(328)‏

11 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 178

اراده مصمم ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏با این ارادۀ مصمم که ملت ما دارد، و با آن اراده ای که سد بزرگ‏‎ ‎‏رژیم منحوس را در هم شکست، این پشه های ضعیف نمی توانند‏‎ ‎‏خودنمایی کنند. ملت ما از ترور نمی ترسد. ملت ما شهادت را فوز‏‎ ‎‏عظیم می داند.(329)‏

21 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

حضور مصمم ملت در حفظ اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏دشمنان کوردل این کشور بدانند که با توطئه ها و شیطنتها نخواهند‏‎ ‎‏توانست کشور اسلامی را آسیب رسانند. و ملت ما تا پای جان در‏‎ ‎‏خدمت به اسلام حاضر، و در پشتیبانی از نهادهای اسلامی مصمم‏‎ ‎‏هستند.(330)‏

25 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

حضور ملت در صحنه جنگ

‏ ‏

‏ ‏

‏امّا امروز تمام ملت ما،نه فقط جوانهاو آنهایی که در جبهه ها‏‎ ‎‏هستند، بلکه پیرمردها و پیرزنها و دختر و بچه های نابالغ در صحنۀ‏‎ ‎‏گرفتاریها و در صحنۀ جنگ حاضرند و همه خود را در جبهه‏‎ ‎‏می بینند.(331)‏

28 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

حضور سراسری ملت در صحنه

‏ ‏

‏ ‏

‏سرتاسر ایران ملتی است که همان طور که در اول نهضت، حاضر در‏‎ ‎‏صحنه بودند و با حضور خودشان بیمه کردند این کشور را و اسلام‏‎ ‎‏را، الآن هم در سرتاسر کشور همه حضور دارند در صحنه.‏‏(332)‏

22 / 1 / 60


کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 179

حضور یکپارچه ملت در برابر توطئه ها و تبهکاریها

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت امروز یکپارچه در صحنه است و مراقب؛ مراقب توطئه ها؛‏‎ ‎‏مراقب تبهکاریها. و به مجرد اینکه احساس کند گروهی، یا‏‎ ‎‏اشخاصی، بر خلاف آن مسیری که ملت دارد، که آن مسیر‏‎ ‎‏انسانیت و مسیر حق است و مسیر جهاد برای ایمان وعقیده است،‏‎ ‎‏به مجرد احساس مخالفت اشخاص یا گروهها با این راه، خود‏‎ ‎‏ملت، بدون اینکه احتیاج به این داشته باشد که کسانی ملت را‏‎ ‎‏دعوت بکند یا تجهیز بکند، خود ملت مجهز است. و تمام ملت،‏‎ ‎‏چه نیروهای مسلح، ارتش و ژاندارمری و شهربانی و بسیج و‏‎ ‎‏پاسداران و نیروهای ملی و چه سایر قشرها، که آنها هم قوای‏‎ ‎‏مسلح به ایمان هستند، اینها همه در صحنه حاضرند، وناظر اعمال‏‎ ‎‏اشخاص و ناظر اعمال گروهها و جبهه ها هستند؛ و خودشان‏‎ ‎‏جوابگوی همۀ چیزهایی که بر ضد این انقلاب می خواهد شکل‏‎ ‎‏بگیرد هستند و بحمدالله احتیاج به اینکه کسی آنها را بسیج کند‏‎ ‎‏ندارند. یک همچو ملتی است که پیروزی نهایی را به دست‏‎ ‎‏می آورد؛ و هرچه شهید دراین راه پیروزی می دهد مصمم تر‏‎ ‎‏می شود و خستگی ناپذیر است.(333)‏

1 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

ایستادگی و عدم کناره گیری ملت از صحنه

‏ ‏

‏ ‏

‏این ملت سرتاسر کشور الآن در ‏‏[‏‏صحنه اند.‏‎ ‎‏]‏‏الآن در تمام کشور در‏‎ ‎‏صحنه، مردم موجودند و با مشتهای گره کرده ایستاده اند در مقابل‏‎ ‎‏شما. ملتی که جوانش هر دو پایش را از دست داده و او را‏‎ ‎‏خواباندند و آوردند پیش من، مع ذلک، می گوید که دعا کنید که من‏‎ ‎‏شهید بشوم، ملتی که مادر شهید می آید و می گوید من اولاد‏‎ ‎‏دیگری هم دارم و برای شهادت حاضرم بدهم، ملتی که جوانهای‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 180

‏او در جبهه ها نماز شب می خواند و جهاد فی سبیل الله می کند و‏‎ ‎‏این جهاد را برای خودش فخر می داند و زندگی ننگین‏‎ ‎‏فرصت طلبی و راحت طلبی را به کنار زده است و شب و روز‏‎ ‎‏خودش را در سنگر با آن هوای گرم و با آن بی آبی و با آن شدت‏‎ ‎‏می گذراند و پیشروی می کند، با کشتن من و امثال من کنار می رود‏‎ ‎‏این ملت؟(334)‏

8 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

همگام بون ملت با دولت در رفع مشکلات

‏ ‏

‏ ‏

‏ایران یکی از ویژگیهای بزرگش این است که الآن ما یک دولتی و‏‎ ‎‏یک ملتی جدای از هم نداریم. یک ارتشی و یک ملتی و یک‏‎ ‎‏دولتی جدای از هم نداریم. ملت با ارتش، با دولت، همگام است و‏‎ ‎‏مشکلات اگر برای دولت پیش بیاید، اگر برای ارتش پیش بیاید،‏‎ ‎‏برای هر جهتی، برای یک طرف مملکت مثل زلزله ـ مثلاً ـ پیش‏‎ ‎‏بیاید، خود این مردم بهتر از دولت مشغول می شوند به فعالیت.‏‎ ‎‏چنانچه در کرمان این زلزله ای که پیش آمد، ما دیدیم که با فعالیت‏‎ ‎‏حضرت آقای صدوقی و توجه مردم، بسیاری از مشکلات رفع‏‎ ‎‏شد. و من الآن هم امید این معنا را دارم که چون مردم حاضر در‏‎ ‎‏صحنه هستند، مشکلات برطرف بشود. البته مسئلۀ پاکسازی‏‎ ‎‏ادارات در دست اجراست.(335)‏

10 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

حضور دائمی و خستگی ناپذیر مردم در بازسازی کشور

‏ ‏

‏در پی پیروزی عظیم رزمندگان پرتوان اسلام و آزادی خرمشهر،‏‎ ‎‏شهر لاله های خونین، مردم عزیز و مهربان و ایثارگر کشورمان و‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 181

‏ ‏

‏علمای اعلام و ائمۀ محترم جمعه و جماعت در شهرستانهای‏‎ ‎‏مختلف باتلگرافهای بسیار آمادگی خود را جهت بازسازی مناطق‏‎ ‎‏ویران شده اعلام و مراتب ایثار و فداکاری خویش رادر این امر‏‎ ‎‏مهم و انسانی ابلاغ کردند. و براستی این حضور دائمی و خستگی‏‎ ‎‏ناپذیر در صحنه، و آمادگی و فداکاریهای خالصانۀ مردم دلیر ما‏‎ ‎‏برای هر مسلمانی غرورانگیز و برای جهانیان اعجاب آمیز است و‏‎ ‎‏می توان گفت این هم یکی از الطاف الهی و برکات جنگ است که‏‎ ‎‏اینچنین مردم را به هم نزدیک و مهربان نموده و در غم و شادی‏‎ ‎‏یکدیگر شریک ساخته است.(336)‏

12 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

ایستادگی در مقابل پیشامدها

‏ ‏

‏ ‏

‏ما بحمدالله ، در جبهۀ داخل پیروز هستیم و رزمندگان ما از همه‏‎ ‎‏طبقاتی که بودند، چه نیروی دریایی که امروز بعضی از آنها در‏‎ ‎‏اینجا تشریف دارند و خدا حفظشان کند و چه نیروی زمینی و چه‏‎ ‎‏نیروی هوایی و چه سایر قوای مسلح مثل سپاه پاسداران و‏‎ ‎‏دیگران، در صحنه اند و ایستاده اند در مقابل هر پیشامدی. کشور ما‏‎ ‎‏که سرمایه های بزرگ خود که عبارت از جوانهاشان باشد، در طبق‏‎ ‎‏اخلاص گذاشته اند و برای اسلام، برای دین خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏جهاد می کنند. برای هر پیشامدی که برای مسلمین می شود، اینها‏‎ ‎‏در صحنه اند.(337)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

در صحنه بودن مردم قبل و بعد از انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت از قبل از انقلاب و وقتی که شروع کرد به نهضت و بعد از‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 182

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏انقلاب تا حالا، توده ها آنطور در صحنه هستند که انسان متحیّر‏‎ ‎‏می شود. شما ببینید که در همین مجلس خبرگان، که آخر چیزی‏‎ ‎‏بود که از مردم خواستند، خوب در اینجا هم بیش از چند میلیون‏‎ ‎‏رأی دادند.‏

‏     در زمان سابق، وقتی که با آن فشارها یک چیزی می خواستند‏‎ ‎‏بکنند، شش میلیون ـ به قول خودشان آن هم کاری که می خواستند‏‎ ‎‏بکنند ـ رأی گرفتند. هیاهو بلند کردند که ملت رأی داده.‏‎ ‎‏در صورتی که آن شش میلیون هم حالا چقدرش تقلّب بوده ما کار‏‎ ‎‏نداریم، اما آن شش میلیون هم از بستگان خودشان و آن فشارهایی‏‎ ‎‏که آوردند روی مردم و خوفی که ایجاد کردند بر مردم‏‏[‏‏بود.‏‏]‏‏ اینجا‏‎ ‎‏همۀ آقایان می دانند، همۀ ملت می دانند. خارج هرچی می خواهند‏‎ ‎‏بگویند، ملت می داند که فشار هیچ نبود.(338)‏

1 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

پایمردی و حضور ملت در صحنه های انقلاب با جان و دل

‏ ‏

‏تبریک و تهنیت بی پایان خود را نسبت به ملت شریف و متعهد‏‎ ‎‏ایران عرض می کنم که از ابتدای نهضت تا انقلاب عظیم اسلامی،‏‎ ‎‏و از انقلاب تا پیروزی، و از روز پیروزی تا امروز، دلیرانه و‏‎ ‎‏سخاوتمندانه در تمام صحنه های انقلاب با جان و دل حاضر بوده‏‎ ‎‏و هستند، و از حریم اسلام عزیز و کشور خویش دفاع نموده، و بر‏‎ ‎‏ما و همه، منّتها دارند. و اگر نبود پایمردی آنان، انقلابی نبود و‏‎ ‎‏پیروزی به این عظمت نصیب اسلام و کشور اسلامی  نمی شد...‏

‏     ملت مجاهد متعهد که در طول انقلاب و جنگ تحمیلی از‏‎ ‎‏کمکهای شایان به جبهه ها و پشت جبهه ها دریغ نکرده است، و‏‎ ‎‏یکی از ارکان پیروزی، حضور ملت در همۀ صحنه ها خصوصاً‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 183

‏صحنۀ جنگ است. والحق، این ملت نمونه در پیشگاه خداوند‏‎ ‎‏تعالی ارزشی عظیم دارد، و امید و توقع است که برای حفظ اسلام‏‎ ‎‏و کشور اسلامی خود بر حجم کمکها افزوده شود که بحمدالله ‏‎ ‎‏می شود.(339)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

زندگی شرافتمندانه با حضور مردم در صحنه

‏ ‏

‏ ‏

‏الحمدلله خوب در صحنه هستند مردم، خوب اند خیلی، بسیار‏‎ ‎‏خوب اند، لکن باید باقی بمانند در صحنه، اگر بخواهند یک‏‎ ‎‏زندگی شرافتمندانه داشته باشند، یعنی آدم باشند.(340)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

عدم تأثیر تبلیغات سوء در مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏در عین حال می بینید آن همه تبلیغاتی که علیه ما شده و می شود و‏‎ ‎‏خواهد شد، در مردم تأثیر چندانی نکرده است. اگر تأثیر کرده بود،‏‎ ‎‏آثارش پیدا می شد، در حالی که روز قدس نمونه بود و می بینید که‏‎ ‎‏مردم این گونه در صحنه حاضرند.(341)‏

9 / 4 / 64

*  *  *

‏ ‏

مقاومت و حضور مردم عامل شکست توطئه ها

‏ ‏

‏ ‏

‏آیا ملت دلاور ایران در مقابل جنایات متعدد امریکا در خلیج‏‎ ‎‏فارس اعم از حمایت نظامی و اطلاعاتی به عراق و حمله به‏‎ ‎‏سکوهای نفتی و کشتیها و قایقها و سرنگونی هواپیمای مسافربری‏‎ ‎‏مقاومت نکرده است؟ آیا ملت ایران در جنگ دیپلماسی شرق و‏‎ ‎‏غرب علیه خود و ایجاد بازیهای سیاسی مجامع بین المللی‏

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 184

‏مقاومت نکرده است؟ آیا ملت شجاع ایران در مقابل جنگ‏‎ ‎‏اقتصادی، تبلیغاتی، روانی و حملات ددمنشانۀ عراق به شهرها و‏‎ ‎‏موشک باران مناطق مسکونی و بمبارانهای مکرر شیمیایی عراق‏‎ ‎‏در ایران و حلبچه، مقاومت نکرده است؟ آیا ملت عزیز ایران‏‎ ‎‏در مقابل توطئۀ منافقین و لیبرالها و زراندوزی و احتکار‏‎ ‎‏سرمایه داران و حیلۀ مقدس مآبان مقاومت نکرده است؟ آیا همۀ‏‎ ‎‏این حوادث و جریانات برای ضربه زدن به اصول انقلاب نبوده‏‎ ‎‏است؟ که اگر نبود حضور مردم، هر یک از این توطئه ها‏‎ ‎‏می توانست به اصول نظام ضربه بزند. که خدا را سپاس می گزاریم‏‎ ‎‏که ملت ایران را موفق نمود تا با قامتی استوار به رسالت خود عمل‏‎ ‎‏کند و صحنه ها را ترک نگوید.(342)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابجایگاه مردم در نظام اسلامی ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 185