مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری و خودکفایی ازدیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتر بیست و ششم)

‏ ‏تحقیق و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی:  چاپ و صحافی: مأسسه چاپ و نشر عروج

چاپ ششم: 1388 / 2000 نسخه

قیمت:  26000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV