فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی

‎ ‎

     فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

  تعلیم و تربیت نیروهای انسانی

‏  توسعه تحقیقات و مراکز علمی‏

‏  عزم ملی‏

‏  انقلاب، وحدت و عوامل مذهبی‏

‏  اعتماد به نفس، تلاش و تحمل مشقات‏

‏  ثبات و امنیت‏

‏  کوتاه کردن دست غارتگران و عناصر فاسد‏

‏  سیاست گذاریها و قوانین‏

‏  توسعه کشاورزی‏


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

‏ ‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150