فصل هفتم: زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی
انقلاب، وحدت و عوامل مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

انقلاب، وحدت و عوامل مذهبی

انقلاب، وحدت و عوامل مذهبی

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد جوامع، ضامن استقلال آنها

‏ ‏

‏ ‏

‏جامعۀ اسلامی که مشترک مابین همه است، در کلمۀ توحید که‏‎ ‎‏مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه‏‎ ‎‏است با هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر‏‎ ‎‏یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع‏‎ ‎‏نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما متحد بشوید.‏‎ ‎‏بدانند آنها ـ می دانند هم ـ دستهایی که می خواهند منابع شما‏‎ ‎‏را از دستتان بگیرند، می خواهند ثروت شما را به رایگان‏‎ ‎‏ببرند، می خواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 180

‏یغما ببرند.(233)‏

 23 / 8 / 44 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طرح استقلال ملل اسلامی در کنگره حج 

‏ ‏

‏ ‏

‏بر شما ملت عزیز اسلام که برای ادای مناسک حج در این‏‎ ‎‏سرزمین وحی اجتماع کرده اید لازم است از فرصت استفاده کرده‏‎ ‎‏به فکر چاره باشید. برای حل مسائل مشکلۀ مسلمین تبادل نظر و‏‎ ‎‏تفاهم کنید.‏

‏     باید توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امر خداوند‏‎ ‎‏تعالی در هر سال در این سرزمین مقدس فراهم می شود، شما‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان را مکلف می سازد که در اهداف مقدسۀ اسلام،‏‎ ‎‏مقاصد عالیۀ شریعت مطهره و در راه ترقی و تعالی مسلمین و‏‎ ‎‏اتحاد و پیوستگی جامعۀ اسلامی کوشش کنید. در راه استقلال و‏‎ ‎‏ریشه کن کردن سرطان استعمار، همفکر و هم پیمان شوید.‏‎ ‎‏گرفتاریهای ملل مُسْلم را از زبان اهالی هر مملکت شنیده و در راه‏‎ ‎‏حل مشکلات آنان از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنید. برای فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان کشورهای اسلامی فکری کنید.(234)‏

 بهمن 1349 

*  *  *

‏ ‏

 

برپایه های اسلامی خویش تکیه زنید

‏ ‏

‏ ‏

‏تمام چارچوبهای پوسیده و بی محتوایی را که در طول این پنجاه‏‎ ‎‏سال، مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم و‏‎ ‎‏حکومتی مبتنی بر عدل و انصاف نسبت به همۀ اقشار وطن‏‎ ‎‏می سازیم. و از مردم می خواهیم تا بر پایه های اسلامی خویش‏‎ ‎‏تکیه زنند و بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگ آنان‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 181

‏شده است پشت پا زنند. خود را از وابستگی نظامی، اقتصادی،‏‎ ‎‏اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هر وسیله که شده است نجات‏‎ ‎‏می دهیم.(235)‏

 6 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و قرآن، ضامن استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما بدانید که با اسلام می توانید مستقل باشید و با اسلام می توانید‏‎ ‎‏آزاد باشید. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن استقلال شما‏‎ ‎‏را بیمه کرده است.(236)‏

 26 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با تفرقه اندازی برای نیل به خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن دارند مفسده می کنند و با هر حیله ای که باشد می خواهند یک‏‎ ‎‏اختلافی ایجاد کنند.‏

‏     و اما مهم این است که، مملکت که حالا می گوییم دست‏‎ ‎‏خودمان است، یک مملکتی باشد که خودکفا باشد، سازندگی‏‎ ‎‏شروع بشود تا مملکت به طوری که اقتصادش صحیح باشد،‏‎ ‎‏کشاورزی اش درست بشود، دانشگاههایش درست بشود،‏‎ ‎‏قضاوتش درست بشود. همۀ اینها آشفته اند؛ مثل زمان‏‎ ‎‏طاغوتند.(237)‏

 31 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مفاخر خودمان را از یاد نبریم 

‏ ‏

‏ ‏

‏شما این مفخرهای خودتان را از یاد نبرید. روشنفکرهای ما و‏‎ ‎‏نویسندگان ما، نویسندگان ما و تمام طبقۀ عالم و روشنفکر توجه به‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 182

‏مفاخر خودشان داشته باشند. این قدر طرف غرب سجده نکنند‏‎ ‎‏کتاب بنویسند. شما خودت مطلب داری؛ چه کار داری کی چه‏‎ ‎‏گفته؟ جهنّم، که گفته! چرا استشهاد به یک قول اجنبی می کنی تا‏‎ ‎‏روح جوانهای ما را افسرده کنی و اینها را از قالب خودشان‏‎ ‎‏بیرون بکنی.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏شما ملت هم بنابر این بگذارید که اگر یک داروخانه ای اسم‏‎ ‎‏خارجی داشت از او چیزی نخرید تا اسمش را عوض کند. اگر‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ یک کتابی، این دانشگاهیهای عزیز ما، اینها هم توجه به این‏‎ ‎‏معنا بکنند که اگر یک نویسنده ای در هر کتابی شروع می کند از‏‎ ‎‏دیگران در کتابش استشهاد کردن، این کتاب را نخوانند، نخوانند‏‎ ‎‏این کتاب را. اگر این طور بکنید و مشتریها کنار بروند ـ اینها‏‎ ‎‏می خواهند مشتری پیدا کنند ـ اگر مشتریها کنار بروند، اینها هم‏‎ ‎‏دست برمی دارند از این. کارها. وقتی متاعی مشتری نداشت،‏‎ ‎‏دیگر عرضه نمی شود. شما بنابراین بگذارید که این چیزهایی که‏‎ ‎‏دارد شما را می کِشد به طرف غرب و مفاخر شما را زیر پا‏‎ ‎‏می گذارد و به جای او مطالب غربی را می نشاند، شما هم اعراض‏‎ ‎‏کنید از او؛ پشت کنید به اینها. به نویسندۀ این طوری پشت بکنید؛‏‎ ‎‏به کتاب این طوری پشت بکنید.(238)‏

 17 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

باید فرم غربی برگردد به فرم اسلامی 

‏ ‏

‏ ‏

‏باید این فرم غربی برگردد به یک فرم اسلامی. تا حالا ما همه‏‎ ‎‏چیزمان را تقریباً باید بگوییم غربی بود؛ همه چیز غربی بود. حالا‏‎ ‎‏باید، بعد از اینکه ما دست آنها را کوتاه کردیم، این طور نباشد که‏‎ ‎‏باز دنبال آنها باشیم، همه چیزهای خودمان را فراموش بکنیم، و‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 183

‏دنباله رو غرب یا دنباله رو شرق باشیم. باید ما توجه داشته باشیم‏‎ ‎‏که ما خودمان کی هستیم و چی هستیم، و مملکت ما احتیاج به‏‎ ‎‏چی دارد و به کی دارد.‏

‏     اگر ما این وابستگیهای معنوی را، این وابستگیهایی که‏‎ ‎‏جوانهای ما را و دانشگاه ما را و همه چیز ما را به صورت غربی‏‎ ‎‏درآورده بود، اینها را اگر برگرداندیم به حال خودش، و پیدا کردیم‏‎ ‎‏خودمان را، می توانیم یک ملت مستقل باشیم و یک ملت آزاد‏‎ ‎‏باشیم، پیوند به غیر نداشته باشیم، و خودمان سرپای خودمان‏‎ ‎‏بایستیم و کارهای خودمان را خودمان انجام بدهیم، و اما اگر‏‎ ‎‏چنانچه از این معنا غفلت بشود و باز همان خیالات و همان بساط‏‎ ‎‏غرب در اینجا باشد، امید اینکه بتوانیم ما مستقل باشیم و بتوانیم‏‎ ‎‏آزاد باشیم، آزاد فکر بکنیم، آزاد عمل بکنیم، این امید دیگر‏‎ ‎‏نیست. بر همۀ ماست که از این غربزدگی بیرون بیاییم.(239)‏

 22 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام، منکر وابستگی

‏ ‏

‏ ‏

‏اسلام وابستگی شما را و خودمان را به دیگران منکر است.‏‎ ‎‏می گوید نباید صنعت ما وابسته باشد؛ نباید زراعت ما وابسته‏‎ ‎‏باشد؛ ادارات ما وابسته باشد؛ نباید اقتصاد ما وابسته باشد؛ نباید‏‎ ‎‏فرهنگ ما وابسته به غیر باشد؛ نباید مستشارها بیایند ما را اداره‏‎ ‎‏کنند. خودمان، خودمان را باید اداره کنیم.‏

‏     ‏‏نباید نظام ما را مستشارهای امریکایی بیایند درست بکنند.‏‎ ‎‏آنها که نمی خواهند درست بکنند؛ آنها می خواهند اصلاً خراب‏‎ ‎‏بکنند. مستشارها که می آیند نمی خواهند که ما را تعلیم بدهند؛‏‎ ‎‏می خواهند نگذارند ما تعلیم بگیریم؛ می خواهند ما را متوقف‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏کنند. دانشگاههای ما را نمی گذارند که درست آنطوری که باید‏‎ ‎‏اداره بشود، دانشگاه وابسته است. دانشگاه وابسته شد، باید تا‏‎ ‎‏آخر همین باشد که هی دستش دراز باشد. ‏‏[‏‏...‏‎ ‎‏]‏‏وابستگی فکری‏‎ ‎‏خود را بیرون بیاوریم. خودمان را از وابستگی فکری بیرون بیاوریم‏‎ ‎‏که فکرهایمان این نباشد که ما چیزی خودمان نداریم، هر چه‏‎ ‎‏هست آنجاست.(240)‏

 28 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فرهنگ اسلامی، عامل خودکفایی 

‏ ‏

‏ ‏

‏شرق یک فرهنگ اسلامی دارد که بلندترین فرهنگ، مترقیترین‏‎ ‎‏فرهنگ است. با این فرهنگ اسلامی باید تمام احتیاجاتش را‏‎ ‎‏اصلاح کند، و دستش را پیش غرب دراز نکند، پیش این غرب و از‏‎ ‎‏غرب یک چیزی بخواهد، خودش باید درست بکند. سابق اینطور‏‎ ‎‏بوده است که کتب طبی شرق در اروپا رفته است، و اروپا را طبیب‏‎ ‎‏کرده و آن طبیبهای بزرگ را درست کرده ـ کتب شرق بوده است؛‏‎ ‎‏کتاب شیخ الرئیس بوده، کتب رازی بوده است.(241)‏

6 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودکفایی ضامن بقای نهضت 

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر امریکا موفق بشود در این مطلبی که الآن پیش آورده است که‏‎ ‎‏همه قدرتها را دور خودش جمع کند و حصر اقتصادی بکند نسبت‏‎ ‎‏به ایران، ان شاءالله موفق نمی شود. لکن ما باید طرف احتیاط را‏‎ ‎‏بگیریم. اگر خدای نخواسته، موفق بشود و ایران را در حصر‏‎ ‎‏اقتصادی از جهات مختلفه قرار بدهد که یک جهتش هم همین‏‎ ‎‏قضیۀ خواربارهایی است که ما احتیاج به آن داریم، خوب، ما‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

‏قاعدتاً نمی توانیم دیگر مقاومت کنیم، و این یک ضربه ای است که‏‎ ‎‏به نهضت ما می خورد که ضربه به اسلام است. پس تکلیف همۀ‏‎ ‎‏ماها هست که هر کس به هر مقداری که قدرت دارد در این امر‏‎ ‎‏کوشش کند.(242)‏

 4 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودکفایی، یک تکلیف 

‏ ‏

‏ ‏

‏آنها ما را تهدید کردند با این که حصر اقتصادی می کنیم. و آن‏‎ ‎‏دولتها هم بسیارشان با اینها موافق اند، ولو اینکه ملتها موافق‏‎ ‎‏نیستند. لکن خوب بعضیها موافق اند با اینها. و ما باید در عین حالی‏‎ ‎‏که به نظر من این هیاهوها هیچ واقعیتی ندارد، لکن ما چنانچه در‏‎ ‎‏سطح یک احتمال ضعیفی هم بدهیم باید مجهز بشویم. شما در‏‎ ‎‏حال جنگید الآن.یک جنگی است که جنگ اقتصادی است، و یک‏‎ ‎‏محاربه ای است، یک محاربه ای الآن مابین اسلام و کفر است .‏‎ ‎‏محاربۀ اقتصادی یکیش است. ‏

‏     تکلیف است برای کشاورزها، و برای کسانی که می توانند‏‎ ‎‏کمک به کشاورزها امسال جوری بشود که ان شاءالله خودکفا‏‎ ‎‏بشویم، و در سالهای بعد صادرات داشته باشیم. این نه این است‏‎ ‎‏که یک موعظه است که من موعظه کنم که مردم خوب است این‏‎ ‎‏کار را بکنند؛ یک تکلیفی است الآن به عهدۀ ما. یعنی نجات دادن‏‎ ‎‏یک کشور اسلامی است از زیر بار ظلم و از زیر بار استعمار. نجات‏‎ ‎‏دادن مملکت اسلامی یک تکلیف است که انسان موظف است‏‎ ‎‏این کار بکند.اگر یکوقت خدای نخواسته، یک هجومی به مملکت‏‎ ‎‏اسلامی بشود، باید همۀ مردم، یعنی مرد و زن مسئلۀ دفاع دیگر‏‎ ‎‏اینطور نیست که تکلیف مال مرد باشد، تکلیف مال یک دسته ای‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

‏باشد، همه باید بروند و دفاع بکنند از مملکت خودشان. ‏

‏     ‏‏اگر ما در هجوم اقتصادی هم واقع شدیم که هجوم اقتصادی‏‎ ‎‏اسباب این بشود که وابسته به یک کشور دیگری باشیم، این هم یک‏‎ ‎‏وظیفۀ شرعی است که ما باید خودمان را نجات بدهیم. هر که ازش‏‎ ‎‏هر کاری می آید راجع به اقتصاد باید بکند. ننشیند یک طبقه ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏یک طبقۀ دیگر بکند. رعیتها کم کاری نکنند. آنهایی که در کارخانه ها‏‎ ‎‏کار می کنند کم کاری نکنند، سستی نکنند، امروز ملت شما در حال‏‎ ‎‏جنگ اقتصادی است. اینطور نیست که یک وقت آرامش باشد،‏‎ ‎‏بگویید خوب ما نمی خواهیم زیاد منفعت ببریم. این اختیار با خودتان‏‎ ‎‏است. اینجا دیگر اختیار با مردم نیست. این اختیاری است که خدا‏‎ ‎‏دست اوست و او امر کرده است به این معنا. یعنی نمی شود که ما‏‎ ‎‏تحت نظارت یک کشوری باشیم که به دین اعتقاد ندارد و ما برویم‏‎ ‎‏تحت بیرق کُفر. این یکی از مسائل مهم است. ما باید کوشش کنیم و‏‎ ‎‏اقتصاد خودمان را خودمان اداره بکنیم.حالایی که ما در مقابل یک‏‎ ‎‏همچه قدرت شیطانی واقع شدیم و او هم تهدید کرده است که ما‏‎ ‎‏همۀ کشورهای دنیا را تجهیز می کنیم که در را به سوی شما ببندند، ما‏‎ ‎‏در عین حالی که اعتقادمان این است که حرفی است و واقعیت‏‎ ‎‏نخواهد پیدا کرد، لکن اگر ما یک درصد احتمال هم بدهیم باید قیام‏‎ ‎‏کنیم. باید غافل نباشیم از اینکه دشمن نمی تواند بکند. خوب، شاید‏‎ ‎‏یک وقت شد. برای آن روز شاید باید همۀ قشرهای ملت؛ هر کس‏‎ ‎‏هر جوری که می تواند یک تولیدی بکند، که مثلاً باغدارها می توانند‏‎ ‎‏تولید بکنند، دامدارها می توانند تولید بکنند، و کشاورزها می توانند‏‎ ‎‏تولید کنند، اشخاص می توانند کمک کنند به کشاورزها، کارخانه ها‏‎ ‎‏می توانند تولید کنند.(243)‏

*  *  * 5 / 10 / 58 


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

‏ ‏

روحانیت زنده، پاسدار استقلال کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏و از آن بالاتر که اساس را تقریباً به هم می زد، این بود که روحانیت‏‎ ‎‏را از بین ببرد. شروع کرد راجع به مخالفت با روحانیت، و این که‏‎ ‎‏عمامه های روحانیون را بردارند و کسی حق ندارد عمامه داشته‏‎ ‎‏باشد. حتی بعضی شان می گفتند که در تمام ایران بیش از شش نفر‏‎ ‎‏نباید عمامه داشته باشند! و این را هم دروغ می گفتند ـ اصلاً‏‎ ‎‏نمی خواستند باشد.‏

‏     ‏‏و عمدۀ نظر این بود که روحانیت را دیده بودند. آنهایی که‏‎ ‎‏احتمالاً این را وادار به این امور می کردند، دیده بودند لااقل این‏‎ ‎‏صد سال را درست دیده بودند که هر وقت که بنا بود یک شکستی‏‎ ‎‏به ملت بیاید، روحانیت جلویش را می گرفت. یکی شکستی به‏‎ ‎‏کشور بیاید روحانیت جلویش را می گرفت. دیده بودند که در مثلاً‏‎ ‎‏عراق که انگلیسها عراق را آن وقت تقریباً گرفته بودند، آن روحانی‏‎ ‎‏بزرگ مرحوم آقا میرزا محمدتقی جلویش را گرفت و از ‏‏[‏‏دست‏‏]‏‎ ‎‏ایشان گرفت عراق را. استقلال عراق را او می گرفت از آنها. و باز‏‎ ‎‏دیده بودند که قبل از او میرزای شیرازی با یک کلمه، ایران را نجات‏‎ ‎‏داد از دست انگلیسها و مزاحم را می دیدند که همین روحانیین‏‎ ‎‏هستند. و اگر چنانچه بخواهند آن چیزهایی که آنها می خواهند که‏‎ ‎‏عبارت از مخازن شرق بود، عبارت از معادن شرق بود، اینها را آنها‏‎ ‎‏می خواستند و علاوه بر این، شرق را بازار کنند برای خودشان. از‏‎ ‎‏آن طرف مخازنشان را ببرند و از آن طرف با صورت دیگر بازار‏‎ ‎‏درست کنند و هرچه دارند به این بازار صرف کنند. ما را به صورت‏‎ ‎‏یک مصرف درآورند. می دیدند که روحانیت اگر زنده باشد، و‏‎ ‎‏چشمش را باز کند و بگذارند به حیات خودش ادامه بدهد این‏‎ ‎‏مزاحم است. از این جهت روحانیت را با تمام قوا کوبیدند.(244)‏

*  *  * 7 / 10 / 58 


کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

‏ ‏

خودکفایی، ثمرۀ انقلاب 

‏ ‏

‏ ‏

‏ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از‏‎ ‎‏آستین برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و‏‎ ‎‏کارخانه ها و مزارع و باغستانها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای‏‎ ‎‏خود بایستد.(245)‏

10 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

وحدت حوزه و دانشگاه متضمن استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏حفظ کنید این وحدت خودتان را، اینها الآن هجوم می آورند که از‏‎ ‎‏دستتان بگیرند این را. بخواهید کشورتان کشور مستقل و خودتان‏‎ ‎‏اشخاص آزاد باشید، این را تعقیب کنید. و شما دو قشر با هم‏‎ ‎‏ارتباط دائم داشته باشید. و برنامه ها را خود دانشگاهیها و خود‏‎ ‎‏علمای حوزه ها برنامه ها را تنظیم کنند، که یک آموزش موافق با‏‎ ‎‏احتیاج مملکت، نه یک چیزهایی را بخوانند که اصلاً به درد ما‏‎ ‎‏نمی خورد، خیلی از چیزها هست که اصلاً به مملکت مربوط‏‎ ‎‏نیست، و یک پرورش صحیح، که از دانشگاه وقتی بیرون می آیند‏‎ ‎‏مستقل درفکر باشند، مستقل در عمل باشند، تحت تأثیر‏‎ ‎‏گرایشهای شرقی و غربی نباشند، خدمتگزار به کشور خودشان‏‎ ‎‏باشند نه خدمت به دیگران بکنند.(246)‏

 3 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انقلاب اسلامی برپایه استقلال 

‏ ‏

‏ ‏

‏درگیریهای غرب کشور عزیز ما درگیریهایی است از جانب امریکا‏‎ ‎‏که گروههای از خدا بی خبر وابسته، هر روز ما را با آن مواجه‏‎ ‎‏کرده اند ، و این به محتوای انقلاب اسلامی ما مربوط می شود که بر‏‎ ‎‏پایۀ استقلال واقعی بنا گشته است. چه اگر ما با امریکا و یا سایر‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏ابرقدرتها و قدرتها کنار آمده بودیم، گرفتار این مصایب نبودیم؛‏‎ ‎‏ولی مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند تن به خواری و ذلت‏‎ ‎‏دهند و مرگ سرخ را به زندگی ننگین ترجیح می دهند.(247)‏

 21 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلامیت دانشگاه ضامن استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏مهمتر چیزی که برای کشور ما لازم است تعهد اسلامی و تهذیب‏‎ ‎‏اسلامی است. اگر این یک سنگر صحیح بشود و سنگر دانشگاه و‏‎ ‎‏فیضیه یک سنگر اسلامی باشد، دیگر سایر ملت به این طرف یا‏‎ ‎‏آن طرف نخواهند گرایید؛ و با صراط مستقیم راه انسانیت و راه‏‎ ‎‏اسلامیت و راه استقلال و راه آزادی را طی می کنند.(248)‏

 10 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال و خودکفایی، یک احساس الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏همان دیروز بود ـ می آیند می گویند: که فلان رعیت ـ در آنجایی که‏‎ ‎‏هیچ فرهنگی نرفته است ـ می گوید: که ما زراعت می کنیم؛ برای‏‎ ‎‏اینکه از قید و بند اسارت امریکا خارج بشویم. این یک احساسی‏‎ ‎‏است که خدا در قلب این ملت انداخته است و همۀ ملت احساس‏‎ ‎‏این را کرده اند که ما باید از زیر بار اینها بیرون برویم. ما باید‏‎ ‎‏خودمان اداره کنیم زندگی خودمان را و می توانیم. عمده این است‏‎ ‎‏که اراده با احساس توانایی پیش می آید که ما احساس این معنا را‏‎ ‎‏بکنیم که می توانیم. ما در این مدت سه ـ چهار سالی که، سه سالی‏‎ ‎‏که این گرفتاریها پیش آمده همه را خود این ملت درست کرده‏‎ ‎‏است، حل کرده است. جنگ که یک مسئله مشکلی بود خود این‏‎ ‎‏ملت حل کرد این را و مشکلات دیگر هم قابل حل است، حل‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

‏می کند.‏

‏     و شما ملاحظه می کنید که در همۀ این انقلاباتی که در دنیا پیدا‏‎ ‎‏شده، انقلابی که مثل انقلاب ایران باشد به این پرثمری و به این کم‏‎ ‎‏ضایعاتی ـ ثمره اش خروج از تحت سلطۀ شرق و غرب است، این‏‎ ‎‏یک ثمرۀ کمی نیست ـ هیچ جای دنیا اینطور نشده است که تا حالا‏‎ ‎‏که از همه جور بریده بشود، اگر هم بریده شدند از یک طرف، با‏‎ ‎‏یک طرف دیگر پیوند کرده اند. اینجا بحمدالله با هیچ کس نه‏‎ ‎‏پیوندی دارد نه چیزی بریده شده است. از همه چیز دست آنها‏‎ ‎‏کوتاه شده است. یک تحول بزرگی برای این کشور، برای این ملت‏‎ ‎‏پیش آمده، و ثمرۀ عظیمی است تبدیل یک رژیم ظالم به یک‏‎ ‎‏رژیمی که ان شاءالله ، عدالت در آن اجرا خواهد شد. این یک امر‏‎ ‎‏مهمی است که واقع شده است. یک امری است که انبیا جان‏‎ ‎‏خودشان را برای همین مسائل داده اند، پیغمبر اسلام و اولیای ما‏‎ ‎‏همه کوشش شان در این بود که دست مستکبرها را کوتاه کنند از‏‎ ‎‏مستضعفین. و بحمدالله در ایران الآن یک احساس همگانی است و‏‎ ‎‏این احساس همگانی است که به دست و پا انداخته است این‏‎ ‎‏قدرتها را و دارند توطئه ها می کنند و ان شاءالله ، این توطئه ها هم به‏‎ ‎‏جایی نمی رسد و حل می شود قضایا. و ان شاءالله خودمان سر‏‎ ‎‏سفرۀ خودمان می نشینیم و نان پنیر خودمان را می خوریم.(249)‏

 22 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفکر خودکفایی ناشی از معنویت انقلاب 

‏ ‏

‏ ‏

‏عمق معنوی این، این است که در مدت کمتر از یک سال ـ باید‏‎ ‎‏بگوییم ـ آنچنان تحول در این جمعیت حاصل شد و آنچنان منقلب‏‎ ‎‏شد این جمعیت به یک موجود دیگر؛ آن جمعیت رفاه طلب به یک‏

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

‏جمعیت سلحشور و جنگجو، آن جمعیت میان تهی از کارهایی که‏‎ ‎‏باید خودش انجام بدهد به یک جمعیت متفکر در امور خودش و‏‎ ‎‏زحتمکش برای کشور خودش و رفتن رو به کفا برای زندگی‏‎ ‎‏خودش!(250)‏

22 / 3 / 61  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد و همدلی ضامن استقلال کشور 

‏ ‏

‏ ‏

‏همه محکم بایستید در مقابل همۀ قدرتها. باید مهیا کنید خودتان را‏‎ ‎‏در مقابل همۀ مشکلات. باید ارزشهای انسانی را از اینجا به همه‏‎ ‎‏جا صادر کنید؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگی،‏‎ ‎‏استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی همۀ اینها را باید شما محکم‏‎ ‎‏نگاه دارید. و این در سایۀ این است که توجه به مکتب اسلام و‏‎ ‎‏اتکال به خدای بزرگ و با هم همپیمان شدن و همۀ قشرها برادر‏‎ ‎‏دانستن یکدیگر است.(251)‏

4 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابخودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192