فهارس
فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فهرست تفضیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی 

‏ ‏

عنوان 

‏صفحه‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه ‏··· ‏

‏الف ـ د‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل اول: مفهوم مستضعف و مستکبر 

‏ ‏

  معنای استضعاف و استکبار‏··· ‏

‏3‏

‏1 ـ‏‏ ابرقدرتها ما را ضعیف و هیچ انگاشته اند··· ‏

‏3‏

‏2 ـ‏‏ معنای اعم مستکبر··· ‏

‏3‏

‏3 ـ‏‏ رابطه آزادی با استکبار و استضعاف··· ‏

‏3‏

‏4 ـ‏‏ قضیه استضعاف··· ‏

‏4‏

  مصادیق مستضعف و مستکبر‏··· ‏

‏5‏

‏5 ـ‏‏ مبارزه پیغمبر با قدرتمندان حجاز··· ‏

‏5‏

‏6 ـ‏‏ قیام حضرت موسی بر ضد فرعون··· ‏

‏5‏

‏7 ـ‏‏ قیام طبقه محروم در برابر رژیم شاهنشاهی··· ‏

‏5‏

‏8 ـ‏‏ تجاوز و تعدّی دولتها به ملتها··· ‏

‏6‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 157

‏9 ـ‏‏ طبقه مؤمن در مقابل قدرتهای فرعونی··· ‏

‏6‏

‏10 ـ‏‏ قیام حضرت ابراهیم در مقابل نمرود··· ‏

‏7‏

‏11 ـ‏‏ محرومان انقلابی و کاخ نشینان پوسیده··· ‏

‏7‏

‏12 ـ‏‏ جبهه گیری مظلومان جهان در مقابل برنامه های فرعونی··· ‏

‏7‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل دوم: عوامل استضعاف 

‏ ‏

  عوامل استضعاف‏··· ‏

‏11‏

‏13 ـ‏‏ دست نشاندگی دولتها··· ‏

‏11‏

‏14 ـ‏‏ تبلیغات غلط استعمار··· ‏

‏11‏

‏15 ـ‏‏ جهل و بیخبری مسلمین··· ‏

‏12‏

‏16 ـ‏‏ جدایی مسلمین از اسلام··· ‏

‏13‏

‏17 ـ‏‏ غفلت مسلمین··· ‏

‏13‏

‏18 ـ‏‏ خودخواهی حکومتها··· ‏

‏14‏

‏19 ـ‏‏ بیماری روحی مستکبران··· ‏

‏14‏

‏20 ـ‏‏ عدم مهار قدرتها از عوامل نقض حقوق انسانی··· ‏

‏15‏

‏21 ـ‏‏ عدم بیداری و آگاهی مستضعفین··· ‏

‏16‏

‏22 ـ‏‏ استثمار و سلطه طلبی امریکا··· ‏

‏16‏

‏23 ـ‏‏ خودمحوری بشر··· ‏

‏17‏

‏24 ـ‏‏ خودباختگی و احساس ناتوانی··· ‏

‏17‏

‏25 ـ‏‏ خودبینی و طغیان در نفس··· ‏

‏17‏

‏26 ـ‏‏ نفاق··· ‏

‏18‏

‏27 ـ‏‏ قدرت طلبی و عدم تهذیب نفس··· ‏

‏19‏

‏28 ـ‏‏ بیخبری ملتها نسبت به اسلام··· ‏

‏19‏

‏29 ـ‏‏ رفاه طلبی اشراف و اعیان··· ‏

‏20‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 158

‏30 ـ‏‏ حبّ نفس و حبّ جاه··· ‏

‏20‏

‏31 ـ‏‏ خودبینی و اخلاق حیوانی··· ‏

‏23‏

‏32 ـ‏‏ هوای نفس در قدرتهای بزرگ، عامل فساد و تجاوز··· ‏

‏23‏

‏33 ـ‏‏ بیماری خودبینی··· ‏

‏24‏

‏34 ـ‏‏ غفلت و ساده اندیشی··· ‏

‏24‏

‏35 ـ‏‏ اتفاق ابرقدرتها در عقب نگه داشتن کشورهای جهان سوم··· ‏

‏24‏

‏36 ـ‏‏ اشتباه تأسف آور!··· ‏

‏25‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: آثار استکبار و استضعاف

‏ ‏

  آثار استکبار و استضعاف‏··· ‏

‏29‏

‏37 ـ‏‏ تحمیل نظام اقتصادی ظالمانه··· ‏

‏29‏

‏38 ـ‏‏ خون دل فقرا خرج نامجویی و خودکامگی··· ‏

‏29‏

‏39 ـ‏‏ خیانت به بیت المال مسلمین··· ‏

‏30‏

‏40 ـ‏‏ محرومیت از آثار تمدن··· ‏

‏31‏

‏41 ـ‏‏ از بین بردن زراعت به اسم اصلاح ارضی··· ‏

‏32‏

‏42 ـ‏‏ وابستگی اقتصادی··· ‏

‏32‏

‏43 ـ‏‏ فلج شدن زراعت و رواج حاشیه نشینی··· ‏

‏32‏

‏44 ـ‏‏ تبعیض و بی عدالتی··· ‏

‏33‏

‏45 ـ‏‏ هدر رفتن نیروهای فعال انسانی··· ‏

‏34‏

‏46 ـ‏‏ اسلحه و پایگاه به جای نفت··· ‏

‏34‏

‏47 ـ‏‏ عدم بهره مندی از آثار تمدن··· ‏

‏34‏

‏48 ـ‏‏ وابسته شدن کشور در تمام زمینه ها··· ‏

‏35‏

‏49 ـ‏‏ ایجاد تفرقه··· ‏

‏35‏

‏50 ـ‏‏ مسخ شخصیت فکری ملتها··· ‏

‏36‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‏51 ـ‏‏ پایمال شدن حق مظلومین··· ‏

‏37‏

‏52 ـ‏‏ جنایت به اسم حقوق بشر··· ‏

‏37‏

‏53 ـ‏‏ سلطۀ اقلیت ظالم بر میلیاردها انسان مظلوم··· ‏

‏37‏

‏54 ـ‏‏ استعمار فکری و فرهنگی··· ‏

‏38‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل چهارم: مواجهه تاریخی مستضعفین و مستکبرین 

‏ ‏

  مستضعفین و مستکبرین در سیره انبیا و ادیان الهی

‏ ‏

‏     (قبل از اسلام)··· ‏

‏41‏

‏55 ـ‏‏ مبارزه با اشراف برای منافع توده ها··· ‏

‏41‏

‏56 ـ‏‏ قیام انبیا در مقابل سلاطین··· ‏

‏41‏

‏57 ـ‏‏ قیام توده ها در تاریخ انبیا··· ‏

‏42‏

‏58 ـ‏‏ انبیا از توده مردم··· ‏

‏42‏

‏59 ـ‏‏ مبارزه موسی با فرعونیت··· ‏

‏42‏

‏60 ـ‏‏ بیداری و تجهیز توده ها بر ضد دولتهای قدرتمند توسط انبیا··· ‏

‏43‏

‏61 ـ‏‏ قیام بر ضد مستکبرین، طریقه حضرت موسی(س)··· ‏

‏43‏

‏62 ـ‏‏ همراهی مستضعفین با انبیا در طول تاریخ··· ‏

‏44‏

‏63 ـ‏‏ سرنگونی فرعون··· ‏

‏44‏

‏64 ـ‏‏ نقش پیامبران در ایجاد عدالت اجتماعی··· ‏

‏44‏

‏65 ـ‏‏ تجهیز مستضعفین علیه مستکبرین توسط انبیا··· ‏

‏44‏

‏66 ـ‏‏ قیام مستضعفین بر ضد مستکبرین با تبلیغات انبیا··· ‏

‏45‏

‏67 ـ‏‏ نقش سران ادیان در شوراندن طبقه مستضعف بر ضد قدرتهای طاغوتی··· ‏

‏45‏

‏68 ـ‏‏ قیام طبقه مستضعف بر ضد فرعون··· ‏

‏46‏

‏69 ـ‏‏ قیام به قسط، فلسفه بعثت پیامبران··· ‏

‏46‏

‏70 ـ‏‏ ریشه کنی استکبار و نجات مظلومین، مقصد حضرت موسی··· ‏

‏47‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

  مستضعفین و مستکبرین در اسلام‏··· ‏

‏48‏

‏71 ـ‏‏ نجات مظلومین از دست ستمکاران، مقصد امام علی(ع)··· ‏

‏48‏

‏72 ـ‏‏ حل مشکل فقر در رأس برنامه های اسلام··· ‏

‏48‏

‏73 ـ‏‏ حکومت حضرت امیر، حکومت عدالت··· ‏

‏49‏

‏74 ـ‏‏ مخالفت پیامبر (ص) و ائمه ـ علیهم السلام ـ با دستگاه ظلم··· ‏

‏49‏

‏75 ـ‏‏ مخالفت پیامبر اسلام و ائمه اطهار با سلاطین عصر··· ‏

‏51‏

‏76 ـ‏‏ جنگ با زورمندها در منطق قرآن··· ‏

‏52‏

‏77 ـ‏‏ جنگ با قلدرها در تاریخ اسلام··· ‏

‏53‏

‏78 ـ‏‏ همراهی اصحاب صفه با پیامبر در فتح حجاز··· ‏

‏53‏

‏79 ـ‏‏ اسلام، محرک است نه افیون··· ‏

‏54‏

‏80 ـ‏‏ اسلام، طرفدار توده هاست··· ‏

‏56‏

‏81 ـ‏‏ جدال پیامبر و توده ها با قدرتمندان··· ‏

‏57‏

‏82 ـ‏‏ پیغمبر اسلام هم از همین توده بود··· ‏

‏57‏

‏83 ـ‏‏ جنگ پیامبر و مستضعفین بر ضد قلدرها و دیکتاتورها··· ‏

‏58‏

‏84 ـ‏‏ احکام اسلام به نفع توده هاست··· ‏

‏58‏

‏85 ـ‏‏ همه جنگهای پیغمبر با قدرتمندها بوده است··· ‏

‏59‏

‏86 ـ‏‏ مقصد اسلام در سیره رسول اکرم و ائمه··· ‏

‏59‏

‏87 ـ‏‏ نقش مستضعفین در ترویج اسلام··· ‏

‏60‏

‏88 ـ‏‏ نقش پیغمبر در نهضت فقرا بر ضد اغنیا··· ‏

‏60‏

‏89 ـ‏‏ رفتن مستکبرین مقدمۀ رفاه مستضعفین در پناه معنویت اسلام··· ‏

‏61‏

‏90 ـ‏‏ اسلام، با ضعفاست··· ‏

‏62‏

‏91 ـ‏‏ نقش پیغمبر اسلام در بسیج مستضعفین جهت ایجاد عدالت اجتماعی··· ‏

‏62‏

‏92 ـ‏‏ اسلام محرک مستضعفین··· ‏

‏63‏

‏93 ـ‏‏ طرفداری اسلام از مستضعفین··· ‏

‏64‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏94 ـ‏‏ معارضه اسلام با قدرتهای بزرگ··· ‏

‏65‏

‏95 ـ‏‏ برانگیختن مستضعفین در مقابل مستکبرین··· ‏

‏66‏

‏96 ـ‏‏ اسلام، طرفدار مستضعفین است··· ‏

‏67‏

‏97 ـ‏‏ اسلام، برای مستضعفین است··· ‏

‏68‏

‏98 ـ‏‏ اسلام با مستمندان بیشتر آشنایی دارد··· ‏

‏68‏

‏99 ـ‏‏ محکومیت تبعیضها در اسلام··· ‏

‏68‏

‏100 ـ‏‏ نجات مستضعفین از شیاطین··· ‏

‏69‏

‏101 ـ‏‏ رفع ظلم از مظلومان جهان در نظام اسلامی··· ‏

‏69‏

‏102 ـ‏‏ فرهنگ غنی انسان ساز در اسلام··· ‏

‏69‏

‏103 ـ‏‏ جنگ استضعاف و استکبار··· ‏

‏70‏

‏104 ـ‏‏ لزوم شناخت مرز بین اسلام امریکایی و اسلام ناب محمدی··· ‏

‏70‏

‏105 ـ‏‏ ناسازگاری روحانیت اصیل با سرمایه داران زالو صفت··· ‏

‏71‏

‏106 ـ‏‏ وجوب اقامه حکومت حق و عدالت اجتماعی··· ‏

‏71‏

  سرانجام مستضعفین و مستکبرین

‏ ‏

‏     (وعده ها و بشارتهای الهی)··· ‏

‏72‏

‏107 ـ‏‏ وعده غلبه مستضعفین بر مستکبرین··· ‏

‏72‏

‏108 ـ‏‏ به حکومت رسیدن مستضعفین··· ‏

‏72‏

‏109 ـ‏‏ غلبه مستضعفین بر مستکبرین به خواست خداوند··· ‏

‏73‏

‏110 ـ‏‏ امامت، حق مستضعفین است··· ‏

‏73‏

‏111 ـ‏‏ عمل به وعده الهی در اسلام··· ‏

‏73‏

‏112 ـ‏‏ دفن مستکبرین··· ‏

‏74‏

‏113 ـ‏‏ اراده خداوند به خروج مستکبرین از صحنۀ تاریخ··· ‏

‏74‏

‏114 ـ‏‏ وعده پیروزی مستضعفان··· ‏

‏74‏

‏115 ـ‏‏ مستضعفان، وارثان زمین··· ‏

‏74‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162

‏116 ـ‏‏ گرفتن زمین از دست چپاولگرها··· ‏

‏75‏

‏117 ـ‏‏ تخلف ناپذیر بودن وعدۀ خداوند··· ‏

‏75‏

‏118 ـ‏‏ سلامت و صلح جهان با انقراض مستکبرین··· ‏

‏75‏

‏119 ـ‏‏ اعتدال تمام انحرافات بشر··· ‏

‏75‏

‏120 ـ‏‏ گسترش حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی··· ‏

‏76‏

‏121 ـ‏‏ افول ستاره نحس مستکبران و نزدیکی وعده حق تعالی··· ‏

‏77‏

‏122 ـ‏‏ رسیدن مستضعفان به زندگی صحیح رفاهی··· ‏

‏77‏

‏123 ـ‏‏ دستیابی مستضعفان به حقوق از دست رفته خود··· ‏

‏77‏

‏124 ـ‏‏ نزدیکی وعده حق تعالی در به اهتزاز درآمدن پرچم عدالت··· ‏

‏78‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: انقلاب اسلامی و مستضعفین 

‏ ‏

  نقش مستضعفین در تکوین و تداوم نهضت اسلامی‏··· ‏

‏83‏

‏125 ـ‏‏ مشارکت همه اقشار تحت ستم در نهضت··· ‏

‏83‏

‏126 ـ‏‏ استقرار حکومت عدل اسلامی با حمایت و پشتیبانی مردم··· ‏

‏83‏

‏127 ـ‏‏ پیروزی نهضت، مرهون طبقه جوان محروم··· ‏

‏83‏

‏128 ـ‏‏ شکست قدرتهای بزرگ با قدرت ایمان و وحدت کلمه··· ‏

‏84‏

‏129 ـ‏‏ طبقات محروم نهضت را به پیش بردند··· ‏

‏84‏

‏130 ـ‏‏ این مستضعفینند که نهضت را به پیش بردند··· ‏

‏84‏

‏131 ـ‏‏ طبقه محروم این نهضت را به ثمر رساند··· ‏

‏85‏

‏132 ـ‏‏ غلبه بر طاغوت با فداکاری و شهادت طلبی··· ‏

‏85‏

‏133 ـ‏‏ پیش بردن نهضت توسط طبقه جوان زاغه نشین··· ‏

‏86‏

‏134 ـ‏‏ شکست قدرت شیطانی با مشت خالی··· ‏

‏86‏

‏135 ـ‏‏ نهضت، مرهون طبقات پایین··· ‏

‏86‏

‏136 ـ‏‏ شکست عظمت قدرتهای بزرگ و توسعه نهضت··· ‏

‏87‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏137 ـ‏‏ پشتیبانی از تمام نهضتهای آزادیبخش··· ‏

‏88‏

‏138 ـ‏‏ صدور انقلاب و رهایی مستضعفین از چنگال ابرقدرتها··· ‏

‏88‏

‏139 ـ‏‏ انقلاب الجزایر و ایران، رهنمودی برای سایر ملل مستضعف··· ‏

‏89‏

‏140 ـ‏‏ خدمات ارزندۀ مستضعفین در نهضت··· ‏

‏90‏

‏141 ـ‏‏ به ثمر رسیدن انقلاب، مرهون فداکاری و شجاعت طبقه محروم··· ‏

‏90‏

‏142 ـ‏‏ درس خودباوری··· ‏

‏92‏

‏143 ـ‏‏ پشتیبانی و دفاع از قدس عزیز··· ‏

‏92‏

‏144 ـ‏‏ انقلاب مردمی··· ‏

‏92‏

‏145 ـ‏‏ ایران، مبدأ قیام مستضعفان برای قطع ایادی مستکبران··· ‏

‏93‏

‏146 ـ‏‏ ایستادگی توده مستضعف تا قطع ریشه های فاسد قدرت··· ‏

‏93‏

‏147 ـ‏‏ آنچه داریم از مستضعفین است··· ‏

‏94‏

‏148 ـ‏‏ جانفشانی طبقه محروم··· ‏

‏94‏

‏149 ـ‏‏ صبر و تحمل انقلابی··· ‏

‏95‏

‏150 ـ‏‏ محرومان در صف مقدم جامعه··· ‏

‏95‏

‏151 ـ‏‏ گسترش جنبش مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران··· ‏

‏96‏

‏152 ـ‏‏ همین مردم محروم هستند که انقلاب کردند··· ‏

‏97‏

‏153 ـ‏‏ پیروزی اسلام، مرهون زحمات گودنشینان و زاغه نشینان··· ‏

‏97‏

‏154 ـ‏‏ نقش علمای اسلام در رهایی مستضعفین··· ‏

‏98‏

‏155 ـ‏‏ فراهم آمدن مقدمه ظهور با خیزش مستضعفان جهان··· ‏

‏98‏

‏156 ـ‏‏ فشار انقلاب بر دوش محرومین··· ‏

‏98‏

‏157 ـ‏‏ مظلومان در راه رسیدن به یک دنیای آزاد··· ‏

‏99‏

‏158 ـ‏‏ مستضعفان متدین بر پادارندگان واقعی انقلابها··· ‏

‏99‏

‏159 ـ‏‏ تداوم خشم انقلابی در حفظ اصول و آرمانهای مقدس··· ‏

‏100‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

‏ ‏

‏ ‏

  محرومیت زدایی و دفاع از حقوق مستضعفان

‏ ‏

‏     در نظام جمهوری اسلامی··· ‏

‏101‏

‏160 ـ‏‏ رسیدگی دولت به وضع معیشتی فقرا و مساکین··· ‏

‏101‏

‏161 ـ‏‏ ترمیم ضررهای وارده بر طبقه ضعیف از طریق وجوه شرعیه··· ‏

‏101‏

‏162 ـ‏‏ بهره مندی فقرا و بیچاره ها از منافع مملکت··· ‏

‏102‏

‏163 ـ‏‏ حمایت از مستضعفین در دولت حق··· ‏

‏102‏

‏164 ـ‏‏ حفظ منافع ملت··· ‏

‏102‏

‏165 ـ‏‏ بهبودی شرایط زندگی محرومان··· ‏

‏103‏

‏166 ـ‏‏ محرومیت زدایی و عدم اجحاف به طبقات مستضعف··· ‏

‏103‏

‏167 ـ‏‏ مصادره اموال رژیم به نفع مستضعفین··· ‏

‏104‏

‏168 ـ‏‏ رفع گرفتاریها از طبقه ضعیف··· ‏

‏105‏

‏169 ـ‏‏ صرف غنایم در تأمین زندگی مستمندان··· ‏

‏105‏

‏170 ـ‏‏ حق دادخواهی نسبت به هرگونه استثمار و زورگویی در جمهوری اسلامی··· ‏

‏106‏

‏171 ـ‏‏ بسیج همگانی علیه فقر و محرومیت··· ‏

‏107‏

‏172 ـ‏‏ استقلال، آزادی و رفاه تمام اقشار در جمهوری اسلامی··· ‏

‏108‏

‏173 ـ‏‏ حمایت دولت از طبقۀ ضعیف··· ‏

‏108‏

‏174 ـ‏‏ توزیع عادلانۀ ثروت··· ‏

‏108‏

‏175 ـ‏‏ تأمین یک زندگی متوسط برای مستضعفین··· ‏

‏109‏

‏176 ـ‏‏ رعایت عدالت نسبت به همه قشرها در جمهوری اسلامی··· ‏

‏109‏

‏177 ـ‏‏ دولت اسلامی خدمتگزار همه مردم··· ‏

‏110‏

‏178 ـ‏‏ توجه دولت به مردم مستضعف··· ‏

‏110‏

‏179 ـ‏‏ عملکرد بنیاد مستضعفین··· ‏

‏111‏

‏180 ـ‏‏ توصیه به شهرداری نسبت به آبادانی مناطق محروم··· ‏

‏111‏

‏181 ـ‏‏ پاکسازی دستگاههای اداری و رفاه حال طبقه مستضعف··· ‏

‏111‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏182 ـ‏‏ خدمت به مستضعفین به جای قلمفرسایی و کارشکنی··· ‏

‏112‏

‏183 ـ‏‏ برادری و محبت به جای حاکم و محکوم··· ‏

‏113‏

‏184 ـ‏‏ رفع مشکل بهداری برای محرومین··· ‏

‏113‏

‏185 ـ‏‏ تصویب و اجرای طرحهای جدّی جهت رفاه حال طبقه محروم··· ‏

‏113‏

‏186 ـ‏‏ خدمات خالصانه نهادهای اسلامی به بندگان مستضعف··· ‏

‏114‏

‏187 ـ‏‏ خدمت به بیچاره ها و پرهیز از دعوا··· ‏

‏114‏

‏188 ـ‏‏ خدمات مثبت نهضت به مستضعفین··· ‏

‏115‏

‏189 ـ‏‏ صف واحد ملت و دولت در دفاع از حقوق مظلومان··· ‏

‏115‏

‏190 ـ‏‏ شرافت خدمت به پابرهنه ها و مستضعفین··· ‏

‏116‏

‏191 ـ‏‏ خدمت به مستضعفین با تمام توان··· ‏

‏116‏

‏192 ـ‏‏ ادارۀ بنیاد مستضعفین به نفع مستضعفان··· ‏

‏117‏

‏193 ـ‏‏ نجات مستضعفین از مشکلات و محرومیتها··· ‏

‏117‏

‏194 ـ‏‏ پابرهنه ها ولی نعمت ما هستند··· ‏

‏118‏

‏195 ـ‏‏ خدمت به طبقات ضعیف یک عبادت بزرگ··· ‏

‏118‏

‏196 ـ‏‏ لزوم رسیدگی دولت به محرومین دورافتاده··· ‏

‏118‏

‏197 ـ‏‏ توصیه به دادگستریها در جهت نجات مستمندان··· ‏

‏119‏

‏198 ـ‏‏ رسیدگی به فقرا و مستمندان توسط کمیته امداد··· ‏

‏119‏

‏199 ـ‏‏ رسیدگی بنیاد 15 خرداد به وضع مستضعفین و محرومین··· ‏

‏120‏

‏200 ـ‏‏ حکومت مستضعفین به جای حکومت اشرافی··· ‏

‏120‏

‏201 ـ‏‏ جدیت در عمران و راهسازی برای مستضعفان··· ‏

‏121‏

‏202 ـ‏‏ مهم، خدمت کردن به محرومین است··· ‏

‏122‏

‏203 ـ‏‏ دلسوزی دولت برای محرومین··· ‏

‏122‏

‏204 ـ‏‏ نقش و اهمیت بنیاد مسکن در محرومیت زدایی··· ‏

‏123‏

‏205 ـ‏‏ دولت مستضعفان··· ‏

‏123‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏206 ـ‏‏ طرفداری از همه مظلومین··· ‏

‏123‏

‏207 ـ‏‏ خدمت به محرومان و دورافتادگان، یک موضوع مهم··· ‏

‏124‏

‏208 ـ‏‏ حکومت در خدمت مردم··· ‏

‏124‏

‏209 ـ‏‏ حرکت در جهت فقرزدایی و دفاع از محرومان··· ‏

‏125‏

‏210 ـ‏‏ توصیه به روحانیون نسبت به عدالت اجتماعی··· ‏

‏126‏

‏211 ـ‏‏ توصیه به کارگزاران نظام نسبت به عدم فروگذاری در خدمتگزاری··· ‏

‏127‏

‏212 ـ‏‏ خیر دنیا و آخرت در کوشش برای رفاه طبقات محروم··· ‏

‏127‏

  الگوپذیری ملل مستضعف از نهضت اسلامی ایران‏··· ‏

‏128‏

‏213 ـ‏‏ پیروزی ملت ایران سرمشق سایر ملل ستمدیده··· ‏

‏128‏

‏214 ـ‏‏ پیدایش رمز پیروزی در همه ملتها··· ‏

‏128‏

‏215 ـ‏‏ الگوپذیری مستضعفین از مجاهدات جوانان برومند ایران··· ‏

‏128‏

‏216 ـ‏‏ نهضت اسلامی، هشداری برای مستکبرین··· ‏

‏129‏

‏217 ـ‏‏ الگو قرار گرفتن، رمز پیروزی برای همۀ مستضعفین··· ‏

‏129‏

‏218 ـ‏‏ ایران، مبدأ و نقطه اول و الگو برای همه ملتهای مستضعف··· ‏

‏129‏

‏219 ـ‏‏ الگوپذیری کشورها از پیاده شدن حکومت اسلامی در ایران··· ‏

‏130‏

‏220 ـ‏‏ نهضت ایران، الگوی سایر ملتهای مستضعف··· ‏

‏130‏

‏221 ـ‏‏ انقلاب اسلامی راهنمای سایر ملل تحت سلطه··· ‏

‏130‏

‏222 ـ‏‏ گسترش نهضت اسلامی··· ‏

‏130‏

‏223 ـ‏‏ آشتی بین ملتها و دولتها با صدور انقلاب··· ‏

‏131‏

‏224 ـ‏‏ صدور انقلاب به منظور پیاده شدن احکام اسلام··· ‏

‏131‏

‏225 ـ‏‏ امید مستضعفان به نهضت ایران··· ‏

‏131‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

فصل ششم: وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار

‏ ‏

‏               (توصیه ها)‏

‏ ‏

  بیداری و هوشیاری‏··· ‏

‏135‏

‏226 ـ‏‏ فریاد اسلامخواهی··· ‏

‏135‏

‏227 ـ‏‏ خودیابی··· ‏

‏135‏

‏228 ـ‏‏ آگاهی و شناخت نسبت به عملکرد مستکبرین··· ‏

‏135‏

‏229 ـ‏‏ به خود آمدن مظلومان جهان··· ‏

‏136‏

‏230 ـ‏‏ دفاع از حق و حقیقت··· ‏

‏136‏

‏231 ـ‏‏ هشدار به مستضعفان جهان··· ‏

‏136‏

‏232 ـ‏‏ توصیه به خیزش و ایستادگی مستضعفین در مقابل ابرقدرتها··· ‏

‏138‏

‏233 ـ‏‏ آگاهی و انسجام ملتها··· ‏

‏138‏

‏234 ـ‏‏ بیداری و هوشیاری مظلومان جهان در پرده برداری از جنایات ستمگران··· ‏

‏139‏

  تشکیل حزب مستضعفین (بسیج مستضعفین)‏··· ‏

‏141‏

‏235 ـ‏‏ بسیج عمومی در روز قدس، مقدمه ایجاد حزب مستضعفین··· ‏

‏141‏

‏236 ـ‏‏ ضرورت تأسیس حزب مستضعفین··· ‏

‏141‏

‏237 ـ‏‏ رفع گرفتاریها با ایجاد حزب مستضعفین··· ‏

‏142‏

‏238 ـ‏‏ قطع ریشه فساد با وحدت مستضعفین··· ‏

‏143‏

‏239 ـ‏‏ بسیج عمومی تمام مستضعفین جهان··· ‏

‏143‏

‏240 ـ‏‏ عدم سستی در تحقق وحدت بین مستضعفان··· ‏

‏143‏

  قیام و تداوم مبارزۀ حق طلبانه‏··· ‏

‏144‏

‏241 ـ‏‏ مبارزه با انحصارطلبی··· ‏

‏144‏

‏242 ـ‏‏ همبستگی ملتها در مبارزات حق طلبانه··· ‏

‏144‏

‏243 ـ‏‏ روز قدس هشداری به همه ابرقدرتها··· ‏

‏145‏

‏244 ـ‏‏ قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی··· ‏

‏146‏


کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

‏245 ـ‏‏ راندن ستمگران از صحنه··· ‏

‏146‏

‏246 ـ‏‏ نهراسیدن از عربده های قدرتمندان··· ‏

‏147‏

‏247 ـ‏‏ گرفتن حق مستضعفین با مشت محکم··· ‏

‏147‏

‏248 ـ‏‏ قیام برای نجات خود و اسلام··· ‏

‏147‏

‏249 ـ‏‏ ایستادگی مستضعفان در مقابل مستکبران··· ‏

‏148‏

‏250 ـ‏‏ قیام مظلومان بر ضد مستکبرین··· ‏

‏148‏

‏251 ـ‏‏ انقلاب اسلامی ایران، درس عبرتی برای مسلمانان و مستضعفان جهان··· ‏

‏148‏

‏252 ـ‏‏ حفظ نقطه بروز مخالفت··· ‏

‏151‏

‏253 ـ‏‏ لزوم تداوم مبارزه با جنایتکاران··· ‏

‏152‏

‏254 ـ‏‏ بر مستکبران آدمخوار بشورید و حق خود را بگیرید··· ‏

‏153‏

‏255 ـ‏‏ محدود کردن حق وتو··· ‏

‏154‏

‏256 ـ‏‏ لزوم همکاری ملتها و دولتها در از بین بردن غده سرطانی اسرائیل··· ‏

‏154‏

‏257 ـ‏‏ رفع سلطه های شیطانی با وحدت و قیام مستضعفین··· ‏

‏154‏

‏258 ـ‏‏ قیام در مقابل ظالمان و جنایتکاران··· ‏

‏155‏

‏259 ـ‏‏ مبارزه با فقر با ارائه سیستم صحیح اقتصاد اسلامی··· ‏

‏155‏

‏260 ـ‏‏ وصیت به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان در گرفتن حق خود از مستکبران‏

‏155‏

‎ ‎

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169