مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)‏ ‏‏–‏‏ تبیان آثار موضوعی (دفتر چهلم)        ‏

تحقیق ونشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ پنجم:   1386 3000 نسخه 

قیمت:  1500 تومان

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

‎ ‎

کتاباستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV