فصل اول: فرهنگ شهادت
ادعیه و ابراز عواطف و همدلی امام نسبت به شهدا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

ادعیه و ابراز عواطف و همدلی امام نسبت به شهدا

ادعیه و ابراز عواطف و همدلی امام نسبت به شهدا

‏ ‏

‏ ‏

من در اولین فرصت خود را نزد شما می بینم

‏ ‏

‏من در اولین فرصت خودم را نزد شما می بینم تا در شادی و غم با‏‎ ‎‏شما سهیم باشم و با هم در صف واحد به اَعمال عمّال اجانب‏‎ ‎‏خاتمه دهیم. من امیدوارم به فوز ‏اِحْدَی الحُسْنَیَیْن ‏نایل شوم، یا‏‎ ‎‏پیشرفت مقصود و اقامه عدل و حق، یا شهادت در راه آنکـه راه‏‎ ‎‏حـق اسـت. از خـداوند تعـالی غـلبۀ حق بر بـاطل را خـواهان و‏‎ ‎‏پیروزی ملـت شریف ایران را خواستارم.(221)‏

9 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

خاک بر سر من که بخواهم از خون شهدا استفاده ببرم!

‏ ‏

‏ ‏

‏از 15 خـرداد تا حـالا که آمـدیم، خـون دادیـم یعنـی شما خـون‏‎ ‎‏دادیـد، من که نشستـه ام ایـنجا. من هـم هیـچ حقـی ندارم. شمـا‏‎ ‎‏خـون دادیـد. شماهـا به میـدان رفتید؛ شمـاها مبـارزه کردیـد؛‏‎ ‎‏ماهـا هیـچ حقـی نداریـم. ما بـاید بـرای شمـا خدمت کنیم.‏‎ ‎‏خودمـان نبایـد استفـاده کنیم. نـه استفـادۀ عنوانـی. خـاک بر سر‏‎ ‎‏مـن که بخواهـم استفاده عنـوانی از شما بـکنم! خـاک بـر سر مـن‏‎ ‎‏کـه بـخواهـم خـون شما ریخته بشود و من استفاده اش را‏‎ ‎‏ببرم!(222)‏

15 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امیدوارم نامتان در ردیف شهدای بدر و کربلا ثبت شود

‏ ‏

‏ ‏

‏امیدوارم که این شهدا در نامه ای که اسم شهدای بَدْر و کربلا نوشته‏‎ ‎‏می شود، نوشته شده باشد. و برای شماها هم همان طور که‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 115

‏بازماندگان کربلا و اُحُد و امثال اینها بودند و اجر داشتند، شما هم‏‎ ‎‏در شمار آنها نامتان به ثبت برسد.(223)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

9 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

به مادران و پدران به خاطر تربیت چنین فرزندانی تبریک عرض می کنم

‏ ‏

‏ ‏

‏بعد از طلب مغفرت برای شهدای انقلاب اسلامی و قدردانی از‏‎ ‎‏فداکاریهای آنان به بازماندگان آنان، مادران و پدران آنان تبریک‏‎ ‎‏عرض نمایم که چنین شیرزنان و شیرمردانی تربیت نمودند. و نیز‏‎ ‎‏به معلولین و آسیب دیدگان انقلاب که در پیشبرد نهضت ملت و‏‎ ‎‏تحقق جمهوری اسلامی پیشقدم بودند، تبریک عرض کنم. الحق‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما مرهون فداکاریهای این دو قشر عزیز‏‎ ‎‏است.(224)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

امیدوارم مقامات شهدای جنگ احد را داشته باشند

‏ ‏

‏ ‏

‏من امیدوارم که این شهیدانی که برای خدا به شهادت رسیده اند،‏‎ ‎‏نزد خدای تبارک و تعالی، مقاماتی را داشته باشند که لشکر اسلام‏‎ ‎‏در جنگ احد و در سایر جنگها داشتند. خداوند ان شاءالله ‏‎ ‎‏خانواده های آنان را سلامت بدارد، و من هم به آنان تسلیت‏‎ ‎‏می گویم. اینها از خود ما هستند. مثل اینکه فرزندان خود من‏‎ ‎‏باشند. متأثر هستم و مفتخر به اینکه همچو روحیه ای در تمام‏‎ ‎‏سربازها پیدا شده.(225)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 116

‏ ‏

خود را مرهون شهدا میدانم

‏ ‏

‏ ‏

‏اینجانب به عنوان یک خدمتگزار و دعاگوی حقیر، خود و ملت را‏‎ ‎‏مرهون این عزیزان می دانم، و از خداوند بزرگ طلب رحمت و‏‎ ‎‏مغفرت برای همگان می نمایم. تاریخ، فداکاری این جوانان غیور‏‎ ‎‏متعهد را فراموش نمی کند، و نام نامی ملت عظیم ایران و فداکاران در‏‎ ‎‏راه اسلام در صفحات تاریخ ثبت و در چهرۀ دهر ضبط است.‏‏(226)‏

22 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

خداوند ما را به شما ملحق کند

‏ ‏

‏ ‏

‏من از خداوند تعالی رحمت برای شهدای عزیز در این جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی خواستارم. اینان برای اسلام فدا شدند و در نزد خدای‏‎ ‎‏تعالی و در جوار رحمت واسعۀ او به سعادت ابدی و افتخار دائمی‏‎ ‎‏رسیدند، و به بازماندگان آنان تبریک و تسلیت عرض می کنم. شما‏‎ ‎‏مسلمانان متعهد دیْن خود را به اسلام بزرگ و خداوند متعال ادا‏‎ ‎‏کردید و راه وفاداری و فداکاری را به ما آموختید. خداوند تعالی ما‏‎ ‎‏را به شما ملحق کند و از این فیض عظیم محروم نفرماید.(227)‏

27 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم

‏ ‏

‏ ‏

‏من شرمم می آید که خود را در مقابل این عزیزان سرشار از ایمان و‏‎ ‎‏عشق و فداکاری به حساب آورم؛ آنان با عشق به خدای بزرگ به‏‎ ‎‏معشوق خویش پیوستند و ما هنوز در خم یک کوچه هم نیستیم.‏‎ ‎‏خداوندا، این عزیزان از خود گذشته را در جوار رحمت خود‏‎ ‎‏بپذیر، و ما را از قیدها و بندهای خودبینی و خودخواهی نجات‏‎ ‎‏مرحمت فرما.(228)‏

1 / 2 / 60


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 117

‏ ‏

ای کاش خمینی در میان شما بود

‏ ‏

‏ ‏

‏ای کاش «خمینی» در میان شما بود و در کنار شما در جبهۀ دفاع‏‎ ‎‏برای خدای تعالی کشته می شد.(229)‏

9 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

خداوند این ملت را در احقاق حق و ابطال باطل پایدار فرماید

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوند تعالی این ملت را که از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 و از‏‎ ‎‏آن وقت تاکنون برای اقامۀ عدل الهی از هرچه داشته است گذشته‏‎ ‎‏است، و عزیزان برومند خود را که قامت رشید و بلند آنان چون‏‎ ‎‏ابدیت استوار و گرمی خونشان چون عشق به جمال جمیل حق‏‎ ‎‏روح افزا بود، به پای دوست به قربانگاه فرستادند، با نور‏‎ ‎‏هدایت خود ارشاد، و با جلوۀ قدرت ازلی خود برومند و با بارقۀ‏‎ ‎‏روانبخش خود در احقاق حق و ابطال باطل استوار و پایدار فرماید،‏‎ ‎‏و این وحدت و صلابت را از آنان سلب ننماید.(230)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

شهدای ما را به رحمت خاصان درگاهش مفتخر فرماید

‏ ‏

‏ ‏

‏از خـداوند تعـالی خواهانم... شهدای ما را به رحمتهایی که‏‎ ‎‏برای خاصـان درگـاهش اختصاص داده است مفتخر فرماید و‏‎ ‎‏مجروحان و آسیب دیدگان عزیز ما را شفـای عاجل عنایت فرماید‏‎ ‎‏و اسرا و گمشدگان عزیز ما را هر چه زودتر از شرّ صدامیان نجات‏‎ ‎‏داده و به میهن اسلامی خودشان برگـرداند و به بازماندگان شهدا‏‎ ‎‏مخصوصاً پدران و مادران و همسران و همۀ نـزدیکان آنان اجر و‏‎ ‎‏صبر مرحمت فرماید و رزمندگان سلحشور ما را پیروز‏‎ ‎‏فرماید.(231)‏

21 / 11 / 61


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 118

‏ ‏

شهدای انقلاب اسلامی را به رحمت جاوید غریق فرماید

‏ ‏

‏ ‏

‏بارالها... و شهدای مظلوم اسلام را بویژه شهدای نهضت و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی ایران از پانزدهم خرداد 42 تاکنون، به رحمت جاوید خود‏‎ ‎‏غریق فرمایی و پدران و مادران و همسران و بستگان آنان را صبر و‏‎ ‎‏اجر وافر عنایت نمایی و آسیب دیدگان در جبهه و پشت جبهه را‏‎ ‎‏شفا و سلامت مرحمت فرمایی.(232)‏

15 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

به شهدای جنگ تحمیلی تقرب به درگاه خود را مرحمت فرماید

‏ ‏

‏ ‏

‏بارالها... به شهدای اسلام بویژه شهدای جنگ تحمیلی رحمت و‏‎ ‎‏تقرب به درگاه خود مرحمت و به آسیب دیدگان عزیز صحت و‏‎ ‎‏عافیت و اجر شهدا عنایت کن و به اسرا و مفقودین صبر و رهایی‏‎ ‎‏نصیب فرما و به بازماندگان شهدا و نزدیکان آسیب دیدگان و‏‎ ‎‏مفقودین بردباری و اجر مرحمت فرما.(233)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

امیدوارم میهمانان را از محضر خود کامیاب فرماید

‏ ‏

‏ ‏

‏من با این قلم شکسته و این چشم بسته در حق این ملت و این‏‎ ‎‏عزمش و این سلحشوران و این رزمش چه می توانم بگویم؟! پس‏‎ ‎‏بهتر آن است که قلم بشکنم و دم فرو بندم و اجر و مزد رزمندگان و‏‎ ‎‏وابستگان به آنان و آسیب دیدگان و دلبستگان آنان را از خدای‏‎ ‎‏بزرگ بخواهم. امید آن است که وَلیّ نِعَم، این میهمانان را که به‏‎ ‎‏سوی او می روند از محضر خود کامیاب فرماید و به این رزمندگان‏‎ ‎‏غرورآفرین قدرت بیشتر و قوّت والاتر عنایت نماید و به همۀ ملت‏‎ ‎‏عزیز بویژه آنان که در این جهاد فی سبیل الله فعالیت و دخالت‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 119

‏داشته اند، عزت و عظمت مرحمت کند و این عزیزانی‏‎[1]‎‏ ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که در‏‎ ‎‏این جنایت هوایی به سوی او پرواز کرده اند، اجازۀ ورود به محفل‏‎ ‎‏خاص خود دهد.(234)‏

3 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

خداوندا شهدای ما را در جوار اولیا مخلّد فرما

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوندا، شهدای عزیز این ملت را که برای تو و برای اعتلای دین‏‎ ‎‏تو جان باخته اند، در جوار اولیایت مخلّد فرما؛ و به بازماندگان‏‎ ‎‏آنان، خصوصاً پدران و مادران، فرزندان و همسرانشان که برای‏‎ ‎‏رضای تو فراق و دوری آنان را تحمل می کنند و پرچم مبارزۀ آنان‏‎ ‎‏را بر دوش گرفته و به پیش می روند صبر و اجر کرامت کن؛‏‎ ‎‏و فرزندان آنان را برای رأفت و مهربانی بیشتر به مادران داغدیدۀ‏‎ ‎‏خود مهیا فرما؛ و جانبازان عزیز و پیروز و سرافراز ما را شفا عنایت‏‎ ‎‏کن؛ و مفقودین و اسرا، این شیرمردان دربند را با سلامت و‏‎ ‎‏پیروزی به اوطان خود بازگردان؛ و ما را خدمتگزار این ملت، و‏‎ ‎‏ملت را قدرشناس زحمات شهیدانمان گردان؛ و شیرینی و حلاوت‏‎ ‎‏محبت و رضایت خود را به ما عنایت کن؛ و دعای خیر حضرت‏‎ ‎‏بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ را شامل حالمان گردان؛ و این انقلاب را از‏‎ ‎‏خطر آفتها و لغزشها و کیْد کافران و منافقان و ملحدان حفظ‏‎ ‎‏فرما.(235)‏

16 / 11 / 65

*  *  *


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 120

‏ ‏

در انتظار فوز شهادتم

‏ ‏

‏ ‏

‏من خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضۀ‏‎ ‎‏دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم‏‎ ‎‏شهادتم.(236)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

بدا به حال آنان که در قافله ایثار حضور نداشتند

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوندا، این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز،‏‎ ‎‏و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، کشور ما و ملت‏‎ ‎‏ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود‏‎ ‎‏این چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شما ملت!‏‎ ‎‏خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز‏‎ ‎‏مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده ام، و در برابر‏‎ ‎‏عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می کنم . و‏‎ ‎‏بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند! بدا به حال آنهایی که از‏‎ ‎‏کنار این معرکۀ بزرگِ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به‏‎ ‎‏حال ساکت و بی تفاوت و یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذشتند!(237)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

برای درک شهادت، روزشماری می کنیم

‏ ‏

‏ ‏

‏امروز خمینی آغوش و سینۀ خویش را برای تیرهای بلا و حوادث‏‎ ‎‏سخت و برابر همۀ توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و‏‎ ‎‏همچون همۀ عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری‏‎ ‎‏می کند.(238)‏

29 / 4 / 67


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 121

‏ ‏

من هدیه ای جز دعای خیر ندارم

‏ ‏

‏ ‏

‏من هدیه ای جز دعای خیر برای فرزندان شاهدان همیشۀ تاریخ،‏‎ ‎‏خصوصاً آنهایی که در تحصیل جزء شاگردان ممتاز شناخته‏‎ ‎‏شده اند، ندارم. امیدوارم خداوند عطش علم آموزی را در آنان‏‎ ‎‏زیاد، و سینه هاشان را دریای معارف خود گرداند، و تعهد عمل را‏‎ ‎‏به آنان کرامت نماید.(239)‏

28 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

خداوند شهدای گمنام بسیج را به نعمت همجواری اهل بیت مغتنم  فرماید

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوند شهدای عزیز و گمنام بسیج را به نعمت همجواری‏‎ ‎‏اهل بیت ـ علیهم السلام ـ متنعم و جانبازان عزیز را شفا و اسرا و‏‎ ‎‏مفقودین عزیز را سالماً به اوطانشان بازگرداند.(240)‏

2 / 9 / 67

*  *  *

‏ ‏

خداوندا شهدا را از رزق حضور خویش بهره مند فرما

‏ ‏

‏ ‏

‏خداوندا! شهدای روحانیت و حوزه ها را از نعم بیکران و رزق‏‎ ‎‏حضور خویش بهره مند فرما. خداوندا! به جانبازانشان شفا‏‎ ‎‏مرحمت کن و به خانواده های شهداشان صبر و اجر مرحمت فرما.‏‎ ‎‏مفقودین و اسراشان را هر چه زودتر به اوطانشان برگردان.‏‎ ‎‏خداوندا! ارزش خدمت و خدمتگزاری به دین خود و به مردم را‏‎ ‎‏در دل و دیدگان ما افزون و جاودانه نما «انک ولی النعم».(241)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

از خانواده شهدا رسماً معذرت می خواهم

‏ ‏

‏ ‏

‏من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و‏

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 122

‏فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیلهای غلط این روزها‏‎[2]‎‎ ‎‏رسماً معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار‏‎ ‎‏شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد.(242)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

3 / 12 / 67

*  *  *

‏ ‏

پروردگارا شهدای ما را با شهدای بزرگوار اسلام محشور فرما

‏ ‏

‏ ‏

‏از پیشگاه مقدس پروردگار می خواهم که هر روز بر قدرت و‏‎ ‎‏شوکت و صلابت این مدافعان راستین میهن اسلامی بیفزاید و‏‎ ‎‏شهدای گرانقدر آنان را که همۀ ما در زیر سایۀ برکات آنان به‏‎ ‎‏نعمت امنیت و آزادی و استقلال رسیده ایم، با شهدای بزرگوار‏‎ ‎‏اسلام محشور فرماید و به جانبازان عزیزشان شفا کرامت نماید و‏‎ ‎‏مفقودین و اسرای بزرگوارشان را به اوطان خود برگرداند و به‏‎ ‎‏خانواده های معظم شهدا صبر و اجر مرحمت فرماید.(243)‏

28 / 1 / 68


کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 123

‎ ‎

کتابایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)صفحه 124

  • )) پیام امام خمینی(س) به مناسبت شهادت حجت الاسلام محلاتی و همراهان در فاجعه سقوط هواپیمایی مسافربری توسط جنگنده های عراقی.
  • )) اشاره به تحلیلهای ساده لوحانه بعضی افراد مبنی بر عدم دسترسی به آرمانهای نهایی در جنگ تحمیلی.