مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خـمینی، روح‌الله، رهبـر انــقلاب و بنیـانگذار جـمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. وحدت از دیدگاه امام خمینی(س)/]ویرایش2[. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار              امام خمینی(س)، 1374. 101 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترششم)ISBN: 946 - 3 - 335 - 032 - 0فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 101-95 .خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها و سخنرانیها ـ ـ 2. انقلاب اسلامی 3. ایران ـ ـ انقلاب اسلامی 1357 ـ. ــتأثیر الف: مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی (س) ـ معونت پژوهشی. ب. عنوان4 ص 8 الف / 5 / 1574 DSRکتابخانه ملی ایران                                                                              0842 / 95576م ـ 2107

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏  کد/ 519

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س تبیان آثار موضوعی (دفتر ششم)‏         ‏

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهارم: 1384 / 1500 نسخه

قیمت: 1000 تومان

‏ ‏

                     ‏ ‏0 فروشگاه شماره یک: خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، پاساژ ظروفچی، تلفن: 66493081 ـ دورنگار: 66400915

                    0 فروشگاه شماره دو: خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، تلفن: 66701297

 مراکزپخش:    خیابان انقلاب خیابان 12 فروردین خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره 2 تلفن: 66955737

                       حرم مطهر حضرت امام خمینی (س) ضلع شمالی، فروشگاه شماره 3 تلفن: 55203801

                        کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

‏ ‏

                                              نشانی الکترونیکی: info@imam-khomeini.org

‏ ‏

‎ ‎

کتابصدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV