پی نوشت ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

پی نوشت ها

‏1.‏ ‏. برگرفته از خاطرات حجةالاسلام احمد خمینی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات‏‎ ‎‏ 7/2/1361.‏

‏2.‏ ‏. روزنامه اطلاعات 7/2/61 مصاحبه با یادگار حضرت امام.‏

‏3.‏ ‏. صحیح آن «جوب شور» نام محله‌ای در قم است که در سند ساواک اشتباهاً‏‎ ‎‏جنوب شهر ذکر شده است.‏

‏4.‏ ‏. این مطالب نقل به مضمون سخنان یادگار امام است که برای تکمیل اطلاعات‏‎ ‎‏مربوط به جایگاه منزل امام خمینی در حوادث نهضت، جهت درج در کتاب‏‎ ‎‏«کوثر، شرح وقایع انقلاب اسلامی» - که اکنون سه جلد آن منتشر شده است – از‏‎ ‎‏ایشان شنیده‌ایم. (انصاری).‏

‏5.‏ ‏. ر.ک: ویژه‌نامه‌های رحلت یادگار امام در مطبوعات، اسفند و فروردین 74.‏

‏6.‏ ‏. روزنامه اطلاعات مورخ 9/2/61، مصاحبه با حضرت حجةالاسلام‏‎ ‎‏والمسلمین سید احمد خمینی.‏

‏7.‏ ‏. خاطرات حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی به نقل‏‎ ‎‏از کتاب «کوثر»، شرح وقایع انقلاب اسلامی، ج 1 ص 436.‏

‏8.‏ ‏.ر.ک: مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران، انتشارات دانشجویان‏‎ ‎‏مسلمان پیرو خط امام.‏

‏9.‏ .‏ ر.ک: قدرت و زندگی، خاطرات والری ژیسکاردستن، ترجمۀ طلوعی، مؤسسۀ‏‎ ‎‏پیک ترجمه و نشر، 1368.‏

‏10.‏ ‏پیام حضرت آیةالله خامنه‌ای به مناسبت ارتحال یادگار امام خمینی،  اسفند‏‎ ‎‏1373.‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 292

‎ ‎

‏11.‏ ‏مأموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر، ترجمۀ رشیدی، انتشارات‏‎ ‎‏اطلاعات، 1365، ص 254.‏

‏12.‏ ‏ همان، ص 267.‏

‏13.‏ .‏ اریک فون ماربود یکی از مستشاران نظامی آمریکا در نیروی دریایی ارتش‏‎ ‎‏شاه بود که به عنوان متخصص جنگهای روانی و مسئول کمیتۀ تبلیغات گروه‏‎ ‎‏کودتاچیانِ تحت سرپرستی ژنرال هایزر انتخاب گردیده بود، اما خداوند داغ‏‎ ‎‏ آرزوی انجام نیافتۀ کودتا را بر دل آنان نهاد.‏

‏14.‏ .‏ مأموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر، ص 269.‏

‏15.‏ .‏مطبوعات 15/8/58.‏

‏16.‏ ‏صحیفه امام، ج 10، ص 412.‏

‏17.‏ .‏ توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، سازمان انتشارات هفته.‏

‏18.‏ ‏گنجینۀ دل، مجموعه خاطرات در وصف یادگار امام، انتشارات مؤسسه‏‎ ‎‏تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مصاحبه با حجةالاسلام موسوی خوئینیها.‏

‏19.‏ ‏مجموعه آثار یادگار امام، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی /‏‎ ‎‏مصاحبه با خبرنگاران، 14 آبان 58.‏

‏20.‏ ‏همان جا / مصاحبه با خبرگزاری پارس، 30 مهر 58. همچنین نگاه کنید به‏‎ ‎‏مطبوعات 1/8/58.‏

‏21.‏ ‏همان.‏

‏22.‏ ‏مجموعه  آثار یادگار امام/مصاحبه با خبرنگاران، 23/7/57.‏

‏23.‏ ‏همان جا / مصاحبه 23/1/60.‏

‏24.‏ ‏همان.‏

‏25.‏ ‏همان.‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 293

‎ ‎

‏26.‏ ‏همان.‏

‏27.‏ ‏جناب آقای موسوی خوئینیها نیز در خاطرات خویش بر این نکته که مرحوم‏‎ ‎‏حاج احمد آقا از ابتدا با ریاست جمهوری بنی‌صدر موافق نبود و به ایشان‏‎ ‎‏رأی نداده است تصریح می‌کند. ن. ک: گنجینۀ دل، خاطرات آقای موسوی‏‎ ‎‏خوئینیها.‏

‏28.‏ ‏آقای ابوالحسن بنی صدر – رئیس جمهور وقت – طی نامه‌ای به حضرت امام‏‎ ‎‏خواستار موافقت ایشان با پیشنهاد نخست‌وزیری مرحوم حاج احمد آقا‏‎ ‎‏شدند. امّا امام خمینی در پاسخ مرقوم فرمودند: «بسمه تعالی، بنا ندارم‏‎ ‎‏اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت‏‎ ‎‏است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند» 1/5/59.‏

‏29.‏ ‏مجموعه آثار یادگار امام / مصاحبه با روزنامه اطلاعات 9/2/61.‏

‏30.‏ ‏صحیفه امام، ج 21، ص 326.‏

‏31.‏ ‏همان، ص 282.‏

‏32.‏ ‏همان، ج 17، صص 90 تا 93.‏

‏33.‏ ‏همان جا، ص 103.‏

‏34.‏ ‏گنجینۀ دل، مصاحبه با حضرت آیةالله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.‏

‏35.‏ ‏گنیجینۀ دل، مصاحبه با آقای هاشمی رفسنجانی.‏

‏36.‏ ‏حجةالاسلام آقای محمد علی انصاری از اعضای  دفتر حضرت امام.‏

‏37.‏ ‏گنجینۀ دل، مصاحبه با آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران‏‎ ‎‏ انقلاب اسلامی.‏

‏38.‏ ‏همان.‏

‏39.‏ ‏مجموعه آثار یادگار امام، در دیدار با آقای یاسر عرفات، 6/7/1359.‏

‏40.‏ ‏صحیفه امام، ج 20، ص 442.‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 294

‎ ‎

‏41.‏ ‏فصلنامۀ  حضور، ش 10 ص 44. انتشارات مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‏‎ ‎‏خمینی.‏

‏42.‏ ‏گنجینۀ دل، مصاحبه با آقای مهندس میر حسین موسوی.‏

‏43.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای موسوی خوئینیها. ‏

‏44.‏ ‏همان، مصاحبه با آیةالله غلامرضا رضوانی.‏

‏45.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای سید محمود دعایی.‏

‏46.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای موسوی تبریزی.‏

‏47.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای سید محمود دعایی.‏

‏48.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای عسکراولادی.‏

‏49.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای موسوی تبریزی.‏

‏50.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای موسوی خوئینیها.‏

‏51.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای عسکراولادی.‏

‏52.‏ ‏صحیفه امام، ج 17، ص 90.‏

‏53.‏ ‏همان، ج 21، ص 452.‏

‏54.‏ ‏پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت ضایعه رحلت یادگار امام،‏‎ ‎‏26/12/73.‏

‏55.‏ ‏همان.‏

‏56.‏ ‏گنجینۀ دل، مصاحبه با حضرت آیةالله خامنه‌ای،  رهبر معظم انقلاب.‏

‏57.‏ ‏مجموعه آثار یادگار امام / مصاحبه با خبرگزاری پارس، 30 مهر 58.‏

‏58.‏ ‏روزنامه اطلاعات 18 فروردین 1370.‏

‏59.‏ ‏روزنامه اطلاعات 24/1/1370.‏

‏60.‏ ‏گنجینۀ دل، گفتگو با همسر گرامی حضرت امام.‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 295

‎ ‎

‏61.‏ ‏گنجینۀ دل، مصاحبه با آیةالله محمدی گیلانی.‏

‏62.‏ ‏همان.‏

‏63.‏ ‏همان جا.‏

‏64.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای دکتر محمود بروجردی.‏

‏65.‏ ‏همان، مصاحبه با آقای سید محمد هاشمی.‏

‏66.‏ ‏همان، مصاحبه با حضرت آیةالله فاضل لنکرانی.‏

‏67.‏ ‏همان، مصاحبه با آیةالله محمدی گیلانی.‏

‏68.‏ ‏همان، مصاحبه با آیةالله غلامرضا رضوانی.‏

‏69.‏ ‏صحیفه امام، ج 21، ص 126 و 127.‏

‏70.‏ ‏همان، ص 136.‏

‏71.‏ ‏وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی.‏

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 296