الطهاره (لنکرانی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

الطهاره (لنکرانی)

کتاب الطهاره از مجموعه تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ، شرح و تفسیر کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (س) است که از سوی آیت الله فاضل لنکرانی در سال 1352 ه. ش. در زمان تبعید در شهر یزد، به سبک فقه جواهری و به زبان عربی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب توسط موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (س) منتشر شده است.

کتابخانه چندرسانه ای