سفارش به حوزه های علمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

سفارش به حوزه های علمی

بسم الله الرحمن الرحیم

‏ ‏

‏یک سال دیگر از عمر ما گذشت. شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به‏‎ ‎‏مرگ پیش می رویم. در این یک سال تحصیلی شما به حدود تحصیلات و‏‎ ‎‏اندوخته های علمی خود واقفید؛ می دانید چقدر تحصیل کرده و تا چه‏‎ ‎‏اندازه پایه های علمی خود را بالا برده اید؛ لیکن راجع به تهذیب اخلاق،‏‎ ‎‏تحصیل آداب شرعیه، معارف الهیه و تزکیه نفس چه کردید؟ و چه قدم‏‎ ‎‏مثبتی برداشتید؟ هیچ به فکر تهذیب و اصلاح خود بودید؟ و در این زمینه‏‎ ‎‏برنامه ای داشتید؟ متأسفانه باید عرض کنم کار چشم گیری نکردید، و در‏‎ ‎‏جهت اصلاح  و تهذیب خود قدم بلندی برنداشتید.‏

‏ ‏

[سفارش به حوزه های علمی]

‏حوزه های علمیه همزمان با فراگرفتن مسائل علمی، به تعلیم و تعلم‏‎ ‎‏مسائل اخلاقی و علوم معنوی نیازمند است. راهنمای اخلاق و مربی‏‎ ‎‏قوای روحانی و مجالس پند و موعظه لازم دارد. برنامه های اخلاقی و‏‎ ‎‏اصلاحی، کلاس تربیت و تهذیب، آموختن معارف الهیه، که مقصد‏‎ ‎‏اصلی بعثت انبیا ـ علیهم السلام ـ می باشد، باید در حوزه ها رایج و رسمی‏‎ ‎‏باشد. متأسفانه در مراکز علمی به اینگونه مسائل لازم و ضروری کمتر‏‎ ‎‏توجه می شود. علوم معنوی و روحانی رو به کاهش می رود، و بیم آن‏

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 1

‏است که حوزه های علمیه در آتیه نتوانند علمای اخلاق، مربیان مهذب و‏‎ ‎‏آراسته و مردان الهی تربیت کنند؛ و بحث و تحقیق در مسائل مقدماتی‏‎ ‎‏مجالی برای پرداختن به مسائل اصلی و اساسی، که مورد عنایت قرآن‏‎ ‎‏کریم و نبی اعظم(ص) و سایر انبیا و اولیا ـ علیهم السلام ـ است باقی‏‎ ‎‏نگذارد. خوب است فقهای عظام و مدرسین عالیمقام ـ که مورد توجه‏‎ ‎‏جامعۀ علمیه می باشند ـ در خلال درس و بحث به تربیت و تهذیب افراد‏‎ ‎‏همت گمارند و به مسائل معنوی و اخلاقی بیشتر بپردازند، محصلین‏‎ ‎‏حوزه ها نیز لازم است در کسب ملکات فاضله و تهذیب نفس کوشش‏‎ ‎‏کرده، به وظایف مهم و مسئولیتهای خطیری که بر دوش آنان است،‏‎ ‎‏اهمیت دهند.‏

‎ ‎

کتابجهاد اکبر یا مبارزه با نفسصفحه 2