آغاز رسالت تاریخی احمد در غیاب پدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

آغاز رسالت تاریخی احمد در غیاب پدر

□ آغاز رسالت تاریخی احمد در غیاب پدر

‏احمد در سحرگاه سیزده آبان 1343 دوباره شاهد‏‎ ‎‏محاصره منزل پدر، از سوی صدها کماندوی اعزامی از مرکز‏‎ ‎‏و دستگیری رهبر قیام، در حال مناجات و نماز شب، بود.‏‎ ‎‏حضرت امام به اهل بیت خویش سفارش می‌کند که در آن‏‎ ‎‏لحظه مداخله نکنند و در برابر آنچه که مقدر الهی است‏‎ ‎‏شکیبا باشند، روح خدا خمینی کبیر را سراسیمه به تهران برده‏‎ ‎‏و از آنجا یکسره به نخستین تبعیدگاهش ترکیه می‌برند.‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 22

‏رنجهای دوران غربت و تبعید در خاندان خمینی آغاز‏‎ ‎‏می‌شود. «مصطفی» در غیاب پدر پاسداری از ارزشهای‏‎ ‎‏انقلاب را بر عهده دارد و دیگر اعضای خاندان نیز هر یک‏‎ ‎‏رسالت خویش را در این طریق مقدس به خوبی ایفا می‌کنند.‏

23

‏دیری نمی‌پاید که فرزند برومند امام، آیت‌الله حاج آقا‏‎ ‎‏مصطفی نیز دستگیر و پس از چندی نزد پدر به تبعیدگاهِ ترکیه‏‎ ‎‏و سپس عراق روانه می‌شود. کارگزاران رژیم شاه گمان‏‎ ‎‏می‌کنند آخرین سنگر را فتح کرده و پروندۀ نهضت را‏‎ ‎‏بسته‌اند، غافل از آنکه خداوند حکیم و قادر، نگاهبان نهضتی‏‎ ‎‏است که آن عارف الهی بنیان نهاده است، و این خداست که‏‎ ‎‏راه استمرار آن را هموار خواهد کرد.‏

‏این ایام آغاز ارتباط‌های گسترده احمد با چهره‌های‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 23

‏برجسته روحانیت و عناصر مبارز و قشرهای دیگر جامعه‏‎ ‎‏است. او چندی است که گمشده خویش را با آگاهی و‏‎ ‎‏تجربه شخصی و شناخت عمیق یافته است. نور اندیشه و راه‏‎ ‎‏و رسم خمینی عزیز چون خورشیدی تابناک بر پهنه قلوب‏‎ ‎‏حق‌جویان تابیده است و به ویژه نسل جوان را به بازیابی‏‎ ‎‏خویش و موقعیت فرهنگ و دین و کشور خود در آن زمانه پر‏‎ ‎‏آشوب فراخوانده است. با داشتن حجتی آشکار چون‏‎ ‎‏«خمینی» که هیچ نقطۀ ابهامی در سراسر زندگی و اهدافش‏‎ ‎‏نیست، گرد جهان گردیدن و از حقیقت پرس و جو کردن آئین‏‎ ‎‏خردمندان نیست، و احمد در نسل خویش نخستین کسی‏‎ ‎‏است که پیمان بسته تا پایان عمر در این راه مقدس گام نهد و‏‎ ‎‏جانفشانی کند.‏

‏حضور یادگار امام بعد از تبعید پدر و برادر، در منزلی که‏‎ ‎‏کانون قیامش لقب داده‌اند و حضور تنی چند از محدود یاران‏‎ ‎‏وفاداری که هنوز ساواک به شناسایی و بازداشت آنان موفق‏‎ ‎‏نشده است، سبب گردیده تا مشعل قیام در این جایگاه‏‎ ‎‏شریف خاموش نگردد. این حضورِ مخاطره‌آمیز دردسرهای‏‎ ‎‏تازه‌ای برای کارگزاران رژیم فراهم آورده و چنانکه بعداً‏‎ ‎‏خواهیم دید، خواب ایادی استعمار را آشفته ساخته است.‏‎ ‎‏اندکی پس از انتقال امام خمینی و آیت‌الله حاج آقا مصطفی‏‎ ‎‏از ترکیه به عراق نمی‌گذرد که مادرِ احمد، بانوی فداکار‏‎ ‎‏انقلاب نیز به جمع آنان در نجف اشرف می‌پیوندد تا رنج‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 24

‏دوران طولانی غربت و تبعید را با رهبر قیام و فرزند دلبندش‏‎ ‎‏تقسیم کند. و اما رنج فراق عزیزان، رنج شنیدن زخم زبانهای‏‎ ‎‏مغرضین و ایادی نفوذی رژیم در حوزه، و تلخی دیدن‏‎ ‎‏دوروئیها و بی‌تفاوتیها، و از سوی دیگر سنگینی رسالت حفظ‏‎ ‎‏حرمت انقلاب کبیرِ خمینی و انتقال پیام نهضت 15 خرداد و‏‎ ‎‏گرم نگهداشتن کانون مبارزه، سهمی است که برای «احمد»‏‎ ‎‏تقدیر کرده‌اند. شایسته فرزند خمینی است که از این امتحان‏‎ ‎‏الهی سربلند بیرون آید. و دیدیم روزی که دهها هزار خانواده‏‎ ‎‏شهیدان انقلاب و میلیونها نفوسِ سیه‌پوش، پرچم عزا بر‏‎ ‎‏دوش، پیکر مطهر یادگار خمینی را تا جوار مرقد مطهر آن‏‎ ‎‏راهنمای سترگ با اشکِ روان و زمزمه حزن‌انگیز وداع، بدرقه‏‎ ‎‏کردند، ملت ایران و انقلابیون جهان بر آن شایستگی گواهی‏‎ ‎‏دادند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 25