جهاد احمد در منزلی که تاریخ ساز انقلاب شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

جهاد احمد در منزلی که تاریخ ساز انقلاب شد

□ جهاد احمد در منزلی که تاریخ‌ساز انقلاب شد

57

‏ ‏

‏ ‏‏برخلاف تصور اولیه ساواک نه تنها فشارها و حبسها باعث‏‎ ‎‏فراموشی نام امام نشد بلکه بعد از تبعید آن حضرت با همۀ‏‎ ‎‏مخاطرات، مردم عشقشان را به مرجع و مقتدایشان به هر‏‎ ‎‏وسیله‌ای ابراز می‌دارند و به خصوص از زمانی که یادگار‏‎ ‎‏امام تلاش خود را برای فعال نمودن منزل امام در قم افزایش‏‎ ‎‏داده، حتی علناً مجالس تجلیل از امام خمینی در این محل‏‎ ‎‏برگزار می‌شود که گزارش ذیل – که در سال 1346 یعنی اوج‏‎ ‎‏خفقان پلیسی و حکومت فاشیستی ساواک می‌باشد –‏‎ ‎‏نمونه‌ای از آن است:‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 57

‏«منبع – 212 ‏

58‏تاریخ وقوع –‏‎ ‎‏ 17/6/46‏

‏تاریخ گزارش:‏‎ ‎‏ 19/6/46 – خیلی‏‎ ‎‏محرمانه‏

‏نظریه رهبر عملیات‏‎ ‎‏ – در ایام سوگواری اغلب‏‎ ‎‏در منزل خمینی مجلس‏‎ ‎

‏روضه‌خوانی وسیله برادرش پسندیده و یا شیخ علی اکبر اسلامی‏‎ ‎‏برگزار و عدۀ زیادی از مردم در آن شرکت می‌نمایند و با توجه به‏‎ ‎‏اینکه وعاظ ضمن سخنرانی در خاتمه منابر خود به بانی مجلس‏‎ ‎‏یعنی خمینی دعا نموده و از وی تجلیل فراوان به عمل می‌آورند و‏‎ ‎‏این امر باعث کسب وجهه و محبوبیت بیشتر خمینی می‌گردد لذا‏‎ ‎‏بهتر است در صورت امکان ترتیبی داده شود که برای برگزاری این‏‎ ‎‏گونه مجالس در منزل خمینی به نحو غیر مستقیم محدودیتهائی‏‎ ‎‏فراهم نمود.»‏

‏و این هم سندی دیگر از راه افتخارانگیز احمد در‏‎ ‎‏روزهای سخت غربت و مظلومیت که در آن یکی از منابع‏‎ ‎‏ساواک دزدانه سخنان طلبه‌ای را استراق سمع نموده و‏‎ ‎‏گزارش آنرا به ساواک داده است:‏


کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 58

‏«1 – به: 316‏

59‏2 – از: 21‏

‏3– شماره گزارش:‏‎ ‎‏ 838/21‏

‏4– تاریخ گزارش:‏‎ ‎‏ 13/3/47‏

‏7 – منبع: 1219‏

‏9 – تاریخ وقوع: 12/3/47 – خیلی محرمانه ‏

‏موضوع: اظهارات احمد خمینی ‏

‏طلبه‌ای بنام شیخ‌الاسلامی روز فوق اظهار داشت یکی از‏‎ ‎‏رفقای وی بنام حسین جاوید کرمانی ساعت 22 هنگامی که از‏‎ ‎‏جلو منزل خمینی عبور می‌کرده مشاهده نمود که یک نفر پاسبان از‏‎ ‎‏تردد در منزل مذکور مراقبت می‌نماید وی با سید احمد پسر‏‎ ‎‏خمینی مواجه شده و اظهار تأسف نموده که هنگام شب نیز‏‎ ‎‏مأمورین دست‌بردار نیستند. سید احمد خمینی در پاسخ اظهار‏‎ ‎‏داشت (اینها نمک آش مبارزه است من راهی می‌روم که پدر و‏‎ ‎‏برادرم رفته‌اند و ناراحتیها برایمان تأثیر ندارد.)‏

‏نظریه منبع – نظری ندارد.‏

‏نظریه رهبر عملیات – مفاد گزارش فوق صحیح بنظر می‌رسد‏‎ ‎‏و به استحضار می‌رساند چون سید احمد مایل است به عراق‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 59

‏عزیمت نماید و تاکنون از طرف شهربانی با تقاضای او موافقت‏‎ ‎‏نشده اصلح است وی نیز مثل مصطفی به عراق تبعید و تا‏‎ ‎‏بدینوسیله از فعالیتهای او در ایران جلوگیری گردد./. ق»‏

‏ ‏

‏□□□‏

‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 60