یادگار امام و انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریکا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

یادگار امام و انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریکا)

‏ ‏

□ یادگار امام و انقلاب دوّم:

(تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا)

‏بیش از نیمی از عمر یادگار امام در متن حوادث نهضت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی گذشته است. بنابراین،‏‎ ‎‏بیان نقش و رابطۀ آن عزیز با حوادث ادوار پرفراز و نشیب‏‎ ‎‏انقلاب در حقیقت بیان عمده‌ترین بخش زندگینامه اوست.‏

‏یکی از مهمترین وقایعی که در نخستین سال پس از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و منشأ تحولات‏‎ ‎‏عمده‌ای در مسیر حرکت انقلاب گردید و تأثیری شگرف بر‏‎ ‎‏معادلات سیاسی و رخدادهای مرتبط با انقلاب اسلامی در‏‎ ‎‏آن سوی مرزها و در داخل کشور گذاشت ماجرای اشغال لانه‏‎ ‎‏جاسوسی  آمریکا در ایران است که قریب 15 ماه سیاست‏‎ ‎‏داخلی ایران و روابط خارجی جمهوری اسلامی را تحت تأثیر‏‎ ‎‏مستقیم خویش داشت و از آن پس نیز آثار و نتایج این واقعه‏‎ ‎‏همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پهنه مسائل سیاسی‏‎ ‎‏جامعه ایران مطرح بوده است.‏

‏مطبوعات داخلی در روز 15 آبان 1358 نوشتند:‏

‏«تهران – خبرگزاری پارس – ساعت 15 و چهل دقیقه روز‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 150

‏چهاردهم آبان ماه 1358 حجةالاسلام والمسلمین حاج سید احمد‏‎ ‎‏خمینی فرزند امام خمینی وارد محوطه اشغالی سفارت آمریکا شد‏‎ ‎‏و مورد استقبال شورانگیز دانشجویان قرار گرفت. دانشجویان‏‎ ‎‏مسلمان پیرو خط امام که از روز گذشته سفارت آمریکا را تصرف‏‎ ‎‏کرده‌اند در اعلامیه شمارۀ 9 خود از حجةالاسلام احمد خمینی‏‎ ‎‏دعوت کردند تا برای آگاهی از چگونگی اوضاع داخلی سفارت به‏‎ ‎‏دانشجویان بپیوندد. نخست قرار بود که ایشان از در جنوب وارد‏‎ ‎‏محل سفارت شود؛ ولی به واسطۀ ازدحام شدید جمعیت، وی‏‎ ‎‏ناچار از در شرقی وارد شد. حاج سید احمد خمینی در داخل‏‎ ‎‏سفارت با استقبال شورانگیز دانشجویان و حجةالاسلام موسوی‏‎ ‎‏خوئینی که از دیروز با دانشجویان تصرف کنندۀ سفارت بسر‏‎ ‎‏می‌برد روبرو شد. قرار است امروز فرزند امام در یک گفتگو با‏‎ ‎‏نمایندگان رسانه‌های گروهی شرکت کند.»‏‎[1]‎

‏ ‏

‏روز 13 آبان سال 1358 خبر تسخیر سفارت آمریکا در‏‎ ‎‏ایران به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – که این‏‎ ‎‏واقعه در فرهنگ انقلاب اسلامی به «اشغال لانۀ جاسوسی‏‎ ‎‏آمریکا» شهرت یافته است – در صدر رویدادهای خبری،‏‎ ‎‏موجی از واکنشها را در سطح جهان پدید آورد. این خبر‏‎ ‎‏همچون طوفانی رعدآسا، کاخ سفید و سازمان سیا و دیگر‏‎ ‎‏مراکز تصمیم‌گیری و اطلاعاتی هیئت حاکمۀ آمریکا را به‏‎ ‎‏لرزه درآورد. این واقعه دومین ضربۀ کاری انقلاب اسلامی بر‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 151

‏حیثیت سیاسی و اقتدار اسطوره‌ای ابرقدرت آمریکا بود که‏‎ ‎‏ظرف مدت کمتر از یک سال وارد می‌شد.‏

‏بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 و‏‎ ‎‏فروپاشی ارکان سلطنت پهلوی – که نزدیک به سه دهۀ متوالی‏‎ ‎‏نقش ژاندارمی مستقیم منافع آمریکا و غرب را در منطقه‏‎ ‎‏خلیج فارس ایفا کرده بود – دولت آمریکا تمام امید خود را به‏‎ ‎‏سازماندهی ضد انقلاب و ایجاد اغتشاش و درگیری در‏‎ ‎‏داخل کشور با تلاش سفارت خود در ایران دوخته بود تا از‏‎ ‎‏این طریق و به عنوان اهرم فشار از ضعفهای دولت موقت‏‎ ‎‏کمال استفاده را برده و خط سازش و نفوذ  در دولت موقت و‏‎ ‎‏ارکان کلیدی کشور را – که بعدها اسناد فراوانی از آن منتشر‏‎ ‎‏گردید – تقویت کند و از این رهگذر نظام سیاسی نوپا را از‏‎ ‎‏درون به سَمْت اهداف و منافع نامشروع خود دگرگون سازد.‏‎ ‎‏همان کاری که آمریکا تجربه آن را در بسیاری از کشورهای‏‎ ‎‏ جهان سوم با موفقیت پشت سر گذاشته بود و در ایران نیز‏‎ ‎‏قبلاً در ماجرای نهضت ملی شدن صنعت نفت به سهولت‏‎ ‎‏بدان دست یازیده بود. بنابراین طبیعی بود که اشغال مرکز‏‎ ‎‏فعالیتهای نفوذ و براندازی آمریکا در ایران با واکنش‏‎ ‎‏سرسختانه این کشور و همپیمانان آن و کشورهای تحت نفوذ‏‎ ‎‏آنان مواجه شود و از سوی دیگر مورد استقبال ملتهای دربند‏‎ ‎‏و دولتهای انقلابی رویارو با آمریکا قرار گیرد.‏

‏اشغال لانه جاسوسی آمریکا در داخل کشور نیز با‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 152

‏واکنشهایی بسیار متفاوت همراه بود که بیان جزئیات آن و‏‎ ‎‏تحلیل عوامل و زمینه‌های این واقعه از موضوع این نوشتار‏‎ ‎‏خارج است فقط یادآور می‌شود که این واقعه پس از نادیده‏‎ ‎‏گرفتن حق طبیعی ملت ایران از سوی آمریکا در بلوکه کردن‏‎ ‎‏اموال و دارائی‌های غارت شده ملت به وسیله شاه و فراریان‏‎ ‎‏رژیم او و پناه دادن به شاه و فعالیتهای خصمانه آمریکا در‏‎ ‎‏داخل و خارج کشور، و پس از اعتراض گستردۀ نیروهای‏‎ ‎‏انقلابی به مشی سازشکارانۀ دولت موقت،  و به خصوص پس‏‎ ‎‏از انتشار خبر دیدار آقای مهندس مهدی بازرگان – رئیس‏‎ ‎‏دولت موقت – با برژینسکی – مشاور عالی امنیت ملی کاخ‏‎ ‎‏سفید – در الجزیره، و همچنین در پاسخ مثبت به پیام‏‎ ‎‏شورانگیز حضرت امام خمینی به وقوع پیوست. حضرت امام‏‎ ‎‏در این پیام که به تاریخ 10/8/58 به مناسبت 13  آبان‏‎ ‎‏(سالروز  تبعید  امام و سالروز کشتار دانش‌آموزان و‏‎ ‎‏دانشجویان در دانشگاه تهران) منتشر گردید، چنین فرمودند:‏

‏ ‏

‏«... بر دانش‌آموزان، دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه‏‎ ‎‏است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل‏‎ ‎‏گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع  جنایتکار‏‎ ‎‏نمایند...»‏‎[2]‎

‏ ‏

‏رئیس دولت موقت یک روز پس از اشغال جاسوسخانه‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 153

‏آمریکا و در اعتراض به این اقدام استعفا داد بدان امید که‏‎ ‎‏حضرت امام با ردّ استعفا، دانشجویان را وادار به پایان ماجرا‏‎ ‎‏و آزادی گروگانها نماید.‏

‏از نقطه نظر پیروان خط مشی انقلابی امام، یکی از‏‎ ‎‏مهمترین دست‌آوردهای داخلی تسخیر لانه جاسوسی:‏‎ ‎‏ بازیابی وحدت ملی و انقلابی مردم در مواجهۀ با آمریکا و‏‎ ‎‏کوتاه کردن دست لیبرالها از عرصۀ مدیریت اجرایی کشور‏‎ ‎‏بوده است. حضرت امام این واقعه را انقلاب دوم نامید.‏‎ ‎‏قهرمان نهضت امام خمینی، مرحوم حاج احمد آقا، با زیرکی‏‎ ‎‏منحصر به فرد خودش در صحنۀ انقلاب دوّم نیز نقش‌آفرینی‏‎ ‎‏می‌کند.‏

‏ماجرا را از زبان یادگار امام اینگونه شنیدم (نقل به‏‎ ‎‏مضمون):‏

‏ ‏

‏«خبر دادند که آقای بازرگان در اعتراض به حرکت‏‎ ‎‏دانشجویان استعفای خود و کابینۀ دولت موقت را نوشته – و‏‎ ‎‏ظاهراً – عازم قم می‌باشد. ساعتی به پخش اخبار سراسری‏‎ ‎‏بعدازظهر از رادیو نمانده بود. این اولین بار نبود که رئیس دولت‏‎ ‎‏موقت استعفایِ اعلام نشده می‌داد. با شناختی که از برخوردهای‏‎ ‎‏ایشان و دولت موقت داشتم، مطمئن بودم که این اقدام یک حرکت‏‎ ‎‏تاکتیکی برای گرفتن امتیاز و تحت فشار قرار دادن دانشجویان‏‎ ‎‏است. هنوز در شورای انقلاب و بسیاری از ارکان مدیریت کشور‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 154

‏عناصر سازشکار و غیرمتعهد به راه انقلابی امام وجود داشتند و‏‎ ‎‏می‌دانستم که اگر فرصت بیابند با توجه به فضای سیاسی آنروزها،‏‎ ‎‏جوّسازی را آغاز کرده و زمینه را برای اِعمال فشار فراهم خواهند‏‎ ‎‏نمود. با هر وسیله‌ای مسئول رادیو تلویزیون را – که در محل‏‎ ‎‏کارش نبود – پیدا کردم و تلفنی به او گفتم که باید مردم را در جریان‏‎ ‎‏بگذارید و خبر استعفا را در اخبار سراسری پخش کنید. بالاخره با‏‎ ‎‏وجود مخالفتهای مسئولین دولت موقت، خبر پخش شد.»‏

‏ ‏

‏واکنش سریع امام خمینی در پذیرش استعفا، و واگذاری‏‎ ‎‏ادارۀ کشور به شورای انقلاب، کارنامۀ ضعیف و سرشار از‏‎ ‎‏ابهام دولت موقت را برای همیشه بست. رهبر کبیر انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در روز 14 آبان 1358 طی سخنانی از آمریکا‏‎ ‎‏به عنوان «شیطان بزرگ» یاد کرد و به سفارت آمریکا لقب لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسی داد و اقدام انقلابی دانشجویان را در تصرف این‏‎ ‎‏مرکز توطئه و فساد، شدیداً مورد حمایت قرار داد.‏

‏بدین ترتیب، و چنانکه حضرت امام در همین سخنرانی‏‎ ‎‏پیش‌بینی کرده بود، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول برپا شد. با‏‎ ‎‏برکناری دولت موقت – که برخلاف حکم امام و علیرغم‏‎ ‎‏میثاقی که داشت رو به انحصارگری آورده و اکثریت اعضای‏‎ ‎‏آنرا عناصری از جبهۀ ملی و نهضت آزادی تشکیل می‌دادند –‏‎ ‎‏وحدت ملی، که بر اثر خیانتهای عناصر ضد انقلاب و‏‎ ‎‏ضعفهای دولت موقت سخت به مخاطره افتاده بود، دوباره در‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 155

‏سراسر کشور با فریاد «مرگ بر آمریکا» احیا شد. سلاح شعار‏‎ ‎‏دروغین پیشتازی در مبارزه با امپریالیسم از دست کمونیستها‏‎ ‎‏و چپ‌گرایان گرفته شد.‏

‏در پی تصرف مرکز جاسوسی آمریکا در ایران، دوباره شور‏‎ ‎‏و احساس روزهای اولیه انقلاب در زن و مرد مسلمان ایرانی‏‎ ‎‏جان گرفت و آوای انقلاب از هر کوی و برزن شنیده شد.‏‎ ‎‏علیرغم مراتب و سوابق مبارزاتی رئیس دولت موقت،‏‎ ‎‏برخوردهای ضعیف و سازشکارانه این دولت در عرصۀ‏‎ ‎‏داخلی، انقلاب و نظام اسلامی را درگیر مشکلات عدیده و‏‎ ‎‏نآرامی‌های منطقه‌ای و قومی و تحرکات گروهکهای‏‎ ‎‏ضد انقلاب ساخته بود و در پهنۀ روابط خارجی نیز، با‏‎ ‎‏زد و بندهای سیاسی سازشکاران و برخی از عناصر وابسته و‏‎ ‎‏نفوذی در دولت موقت – که بعدها اسناد وابستگی آنان افشا‏‎ ‎‏گردید – سیاست خارجی کشور نیز خط سازش و بیرنگ‏‎ ‎‏ساختن آرمانهای انقلابی را می‌پیمود و خواسته و ناخواسته‏‎ ‎‏می‌رفت تا شرایط داخلی و خارجی برای تکرار کودتای 28‏‎ ‎‏مرداد فراهم آید امّا دم مسیحایی امام و لبیک دانشجویان‏‎ ‎‏مسلمان و حمایت گسترده مردم ایران در ماجرای تصرف لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسی و کنار رفتن دولت موقت، انقلاب و نظام اسلامی را‏‎ ‎‏از ورطه سازش و سقوط نجات داد و رشتۀ تمام کانالهای‏‎ ‎‏ارتباطی و نفوذیی که آمریکا به وسیله سفارت خویش در یک‏‎ ‎‏سال اخیر ایجاد کرده بود، بریده شد و بدین ترتیب دولت‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 156

‏آمریکا با ناباوری دومین شکست سهمگین سیاسی خویش را‏‎ ‎‏از انقلاب اسلامی و درایت بی‌مانند رهبری آن دریافت کرد.‏

‏در توصیف درماندگی و شکست سیاسی و روانی دولت‏‎ ‎‏آمریکا از ماجرای 13 آبان 58 همین بس که سایروس ونس‏‎ ‎‏وزیر خارجۀ آمریکا می‌نویسد:‏

‏ ‏

157‏«هیچکس در روز‏‎ ‎‏واقعه نمی‌توانست‏‎ ‎‏پیش‌بینی کند که این‏‎ ‎‏ماجرا به یکی از‏‎ ‎‏پیچیده‌ترین مشکلات‏‎ ‎‏سیاست خارجی آمریکا‏‎ ‎‏مبدل خواهد شد...‏

‏این آغاز یک داستان‏‎ ‎‏دردناک برای ملت آمریکا بود. به دنبال اشغال سفارت آمریکا در‏‎ ‎‏تهران، دولت بازرگان هم در آستانۀ سقوط قرار گرفت... در مراحل‏‎ ‎‏اولیۀ بحران ما تصور نمی‌کردیم مدت زیادی گرفتار این مسئله‏‎ ‎‏خواهیم شد... نیازی نیست بگویم که شکست عملیات نجات،‏‎ ‎‏تلخ‌ترین شکست و دلشکستگی برای خود من در مدت چهار‏‎ ‎‏سال خدمت در کاخ سفید بود!»‏‎[3]‎

‏ ‏

‏در نقطه مقابلِ این یادکردِ تلخ وزیر خارجه آمریکا از روز‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 157

‏شروع ماجرا، جناب آقای موسوی خوئینی‌ها از چگونگی‏‎ ‎‏اطلاع امام و برخورد ایشان می‌گوید:‏

‏ ‏

‏«در قضیه اشغال لانۀ جاسوسی با احمد آقا تماس گرفتم تا‏‎ ‎‏موضوع را به امام بگویند، گفتند: گوشی را نگهدار، زیرا امام‏‎ ‎‏مشغول نماز هستند؛ بین دو نماز ظهر و عصر از امام سؤال کردند‏‎ ‎‏و امام پاسخ دادند: جای بسیار خوبی را گرفته‌اید، محکم‏‎ ‎‏نگهدارید.»‏‎[4]‎

‏ ‏

‏یادگار امام همچون دیگر وقایع مهم انقلاب در تمام‏‎ ‎‏مدت 444 روزی که از آغاز این ماجرا تا زمانی که به تصمیم‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی گروگان‌ها آزاد شدند، می‌گذشت‏‎ ‎‏طرف مشورت امام و رابط امین رهبری و شورای انقلاب و‏‎ ‎‏مسئولین نظام بود. وی علاوه بر انتقال پیامهای امام به‏‎ ‎‏مسئولین و فراهم نمودن مطمئن‌ترین روشها برای اطلاع امام‏‎ ‎‏از جزئیات این رخداد مهم، خود نیز به عنوان صاحبنظر در‏‎ ‎‏مسائل سیاسی، در چندین مصاحبۀ عمومی تحلیل خویش را‏‎ ‎‏از این واقعه  ارائه نمود و بر لزوم حمایت همه جانبه از اقدام‏‎ ‎‏دانشجویان تأکید کرد. او بعد از امام خمینی نخستین کسی‏‎ ‎‏بود که در روز 14 آبان 58 علیرغم ابهامها و تردیدهای‏‎ ‎‏فراوانی که دیگران در آغاز ماجرا داشتند، بدون تردید و با‏‎ ‎‏صراحتِ تمام در مصاحبۀ مطبوعاتی که در محل سفارت‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 158

‏آمریکا برگزار نمود، اعلام کرد: «تمام مردم ایران از این عمل‏‎ ‎‏پشتیبانی می‌کنند.» او در پاسخ به این سؤال که آیا امام از‏‎ ‎‏جریان ملاقات آقای بازرگان با برژینسکی آگاهی داشته‌اند؟‏‎ ‎‏ پاسخ داد:‏

‏ ‏

‏«ابداً، آنچه سخنگوی دولت در این مورد اظهار کرده است به‏‎ ‎‏ملاقات دکتر یزدی با امام مربوط می‌شود. در ملاقات وزیر امور‏‎ ‎‏خارجه با امام، من هم حضور داشتم. دکتر یزدی فقط راجع به‏‎ ‎‏کسالت شاه مخلوع مطالبی معروض داشت و درباره ملاقات‏‎ ‎‏بازرگان با برژینسکی صحبتی به میان نیامد.»‏

‏ ‏

‏مرحوم حاج احمد آقا در این مصاحبه اعلام کرد:‏

‏ ‏

‏«به نظر من اقدام دانشجویان، اشغال سفارت آمریکا‏‎ ‎‏محسوب نمی‌گردد بلکه جوانان دلیر ما لانۀ جاسوسی را تصرف‏‎ ‎‏کرده‌اند تا اشغالگران را بیرون رانند.»‏‎[5]‎

‏ ‏

‏فرزند امام با استفاده از تجربه سیاسی و اندوخته‌های‏‎ ‎‏مبارزاتی خویش نقش مؤثر در خنثی کردن تلاشهای لیبرالها و‏‎ ‎‏بسیاری از جریانهای سیاسی آن روزها داشت که می‌کوشیدند‏‎ ‎‏تا ماهیت حرکت انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‏‎ ‎‏را مشکوک و مخدوش جلوه دهند، او در تأسّی به پدر بزرگوار‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 159

‏خویش از اقدام دانشجویان در برابر فشارهای زایدالوصفی که‏‎ ‎‏از ناحیه جریانها و جناحهای مختلف سیاسی و عناصری‏‎ ‎‏همچون بنی صدر وارد می‌شد، حمایت کرد. تأثیر نقش آن‏‎ ‎‏عزیز در این رابطه تنها بر کسانی آشکار است که بر شرایط‏‎ ‎‏سیاسی کشور در آن ایام و فضای مسمومی که گروهکها و‏‎ ‎‏اشخاص ذی نفوذ علیه دانشجویان ایجاد کرده بودند واقف‏‎ ‎‏باشد. آن مرحوم علاوه بر ارتباط مستمر با دانشجویان پیرو‏‎ ‎‏خط امام و جناب آقای موسوی خوئینی‌ها و مطالعه اخبار و‏‎ ‎‏گزارشات مربوط به موضع‌گیری جناحهای داخلی و دولت‏‎ ‎‏آمریکا و دیگر دولتهای خارجی در قبال این حادثه، و‏‎ ‎‏دسته‌بندی و ارائه جمعبندی آنها همراه با نقطه نظرات‏‎ ‎‏خویش به حضرت امام، چندین بار نیز از نزدیک در محل‏‎ ‎‏سفارت حضور یافت که یک بار آنرا اینجانب افتخار همراهی‏‎ ‎‏با ایشان داشتم و به خاطر دارم که چگونه با صفا و سادگی‏‎ ‎‏همیشگی با یک دستگاه پیکان، بدون محافظ و تشریفات و‏‎ ‎‏در خدمت ایشان به همراه برادر عزیزم جناب حجةالاسلام‏‎ ‎‏محمد علی انصاری آنجا رفتیم. حضور ایشان باعث قوت‏‎ ‎‏قلب دانشجویانی بود که در روزهای نخست از همه طرف‏‎ ‎‏تحت فشار بودند.‏

‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 160

  • . مطبوعات 15/8/58.
  • . صحیفه امام، ج 10، ص 412.
  • . توطئه در ایران، ترجمه محمود مشرقی، سازمان انتشارات هفته.
  • . گنجینۀ دل، مجموعه خاطرات در وصف یادگار امام، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مصاحبه با حجةالاسلام موسوی خوئینیها.
  • . مجموعه آثار یادگار امام، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی / مصاحبه با خبرنگاران، 14 آبان 58.