سوگ امام، داغ بی التیام احمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : انصاری، حمید

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

سوگ امام، داغ بی التیام احمد

□ سوگ امام، داغ بی‌التیام احمد

‎ ‎

216

‎ ‎

‎ ‎‏کسی که عشق را، و خمینی را، و مردم ایران را، و‏‎ ‎‏قدرشناسی آنان را، و رابطه خمینی و احمد را، و عشق احمد‏‎ ‎‏به خمینی را بشناسد، نیک می‌داند که داغ جگرسوز رحلت‏‎ ‎‏امام در شبانگاه 13 خرداد 68 با دل رنجدیدۀ احمد چه کرده‏‎ ‎‏است. او 13 سال رنج مبارزه در غیاب پدر تبعیدی خویش را‏‎ ‎‏به شوق روزگار وصل تحمل کرده است و وقتی که در سال‏‎ ‎‏56 به نجف اشرف رسید یوسف‌وار خود را در آغوش‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 216

‏یعقوب انقلاب و پدر غمخوار اسلام انداخت و رنجهای‏‎ ‎‏دوران جدایی را گریه کرد و از آن پس لحظه‌ای از امام جدا‏‎ ‎‏نبود. هنوز شیرینی وصال محبوب را کامل نچشیده بود که‏‎ ‎‏فرزند ارشد خمینی بزرگ و امید امام و مردم، استاد و مراد‏‎ ‎‏عزیزش مصطفایِ انقلاب را دست ستم از آنان گرفت. تحمل‏‎ ‎‏داغ مرگ برادر، آنهم عزیزی چون مصطفی که آیتی از علم و‏‎ ‎‏حلم و حکمت و نمونه‌ای از خصائل و فضائل پدر بود و داغ‏‎ ‎‏کسی که دوران سخت مبارزه در غربت را با او تقسیم کرده‏‎ ‎‏بود، بسی دشوار و ناممکن می‌نمود. به گفته‌های پدر ایمان‏‎ ‎‏کامل داشت وقتی که از زبان پدر شنید که این «لطف خفیه‏‎ ‎‏الهی» است تحملش افزون شد، چند روز بیش نگذشت که‏‎ ‎‏پیش‌بینی پدر – که گویی آینده را نیک می‌بیند – محقّق گشت‏‎ ‎‏و شهادتِ برادر آغازی شد بر قیامی که تا دست آمریکا را از‏‎ ‎‏ ایران اسلامی قطع نکرد، فرو نخفت. و در تمام این ادوار او با‏‎ ‎‏پدر بود. وجودش برای امام، و هوش و کیاست و لیاقتش‏‎ ‎‏جای خالی مصطفی را پر می‌کرد. امامِ انقلاب با مشورت او‏‎ ‎‏تصمیم به هجرت به پاریس گرفت. همراه پدر به فرانسه‏‎ ‎‏رفت، 5 ماه در آن روزهای پر از حادثه و ماجرا لحظه‌ای از‏‎ ‎‏امام جدا نشد. 12 بهمن در آن سفر شگفت و خطرخیز به‏‎ ‎‏ایران آمد. هنوز شب سیاه حکومت جور به پایان نرسیده بود و‏‎ ‎‏10 روز به طلوع فجر انقلاب باقی بود. آمریکا 10 روز فرصت‏‎ ‎‏داشت تا طرح کودتای خونینی که ژنرالهایش قبلاً تدارک دیده‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 217

‏بودند، عملی سازد. اما سخنان بیاد ماندنی امام در‏‎ ‎‏بهشت زهرا، و پس از آن فرمان عزل دولت طاغوت و تعیین‏‎ ‎‏دولت انقلاب، و پس از آن حماسۀ نبرد دلاورانه 21 و 22‏‎ ‎‏بهمن ماشین جنگی شاه و آمریکا را از کار انداخت. در تمام‏‎ ‎‏ساعات این ده روز که هر لحظه‌اش بیم صدها خطر و حادثۀ‏‎ ‎‏شوم بود، احمد پروانه‌وار گرد امام می‌چرخید. از آن روزِ‏‎ ‎218

‎ ‎

‎ ‎‏فریاد و تکبیر، و از آن یوم اللهِ کبیر، 22 بهمن، تا اینک که‏‎ ‎‏دقایقی از ساعت 10 بعدازظهر 13 خرداد در سال 68‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 218

‏می‌گذرد و جهان اسلام و فرد فرد ملت ایران بعد از شنیدن‏‎ ‎‏خبر سختی حال امام روی دل به جماران دارند و فریاد صدها‏‎ ‎‏ هزار مؤمن در مساجد و معابر به دعا و تضرع بلند است که‏‎ ‎‏مبادا آن مصیبت عظمی اتفاق افتد، او از آن روز تا این‏‎ ‎‏ساعت بی‌وقفه و مدام شب و روز در کنار امام، و با امام بوده‏‎ ‎‏است و اینک این احمد خمینی و این تنها پسر باقیمانده از‏‎ ‎‏عزیز عزیزان، و این داغدارِ مرگ مصطفی است که در‏‎ ‎‏راهروی بیمارستان بقیة‌الله جماران دل دریائی‌اش را به خدا‏‎ ‎‏سپرده تا مبادا در این لحظه‌های سخت، تحمل از کف بنهد‏‎ ‎‏ و مسئولیتی که در قبال مردم و عاشقان خمینی و خواهران و‏‎ ‎‏مادر فداکارش دارد فراموش کند. 11 سال است که دشمنان،‏‎ ‎‏جبران شکستهای پیاپی خویش را به عصر بعد از خمینی‏‎ ‎‏وعده داده‌اند و برای این لحظه روزشماری کرده‌اند، هیهات‏‎ ‎‏که فرزند خمینی رسالت خویش را آنهم در چنین موقف‏‎ ‎‏سرنوشت‌سازی فراموش کند. علائم حیات دنیوی قلب‏‎ ‎‏همیشه زندۀ خمینی از ساعاتی قبل رو به کاهش نهاده‌اند.‏‎ ‎‏دقایقی بعد فرمان ‏«ارجعی الی ربک راضیة مرضیة»‏ صادر شد‏‎ ‎‏لبهای مبارکی که 90 سال جز از خدا و از حقیقت نگفته‌اند‏‎ ‎‏برهم نهاده شد. فریاد شیون از در و دیوار جماران و در‏‎ ‎‏لحظه‌ای بعد از سراسر ایران و هر جا که قلبی به عشق خدا و‏‎ ‎‏اسلام ناب می‌طپید در فضا طنین افکند. ‏انّالله و انا الیه‎ ‎راجعون‏ «روح خدا به خدا پیوست» و احمد ناباورانه دریای‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 219

220

‏ ‏

‏نور را می‌نگرد. مگر خمینی می‌میرد؟ مرگ دنیوی، مرگ‏‎ ‎‏نیست، هجرتی است از این جهان به سرای باقی، و احمد‏‎ ‎‏این مهاجر قبیلۀ ایمان اینک هجرت ابدی پدر را می‌نگرد.‏‎ ‎‏ لحظاتی به سیمای ملکوتی امام خیره می‌شود. سر بر سینه‌ای‏‎ ‎‏که به پهنای تمام سینه‌ها مالامال از عشق به خدا بود می‌نهد،‏‎ ‎‏می‌بوید و می‌بوسد، دوباره به سیمای نورانی امام و قامتی که‏‎ ‎‏قریب به یک قرن حتی یکبار هم در برابر احدی جز خدا خم‏‎ ‎‏نشده خیره می‌شود، لبها را بر پیشانی مبارک امام می‌گذارد و‏‎ ‎‏پیشانی و چشمان امام را با زمزمه‌ای غمگنانه غرق بوسه‏‎ ‎‏می‌کند، این پیشانی پس از 80 سال و هر روز و هر شب و‏‎ ‎‏تمام نیمه شبها و در هر مرتبه بارها در پیشگاه عظمت خدای‏‎ ‎‏بزرگ سجده کرده است. آنهم سجده‌ای از آن دست که‏‎ ‎‏حضرتش اسراری از آنرا در کتاب آداب نماز و سرالصلوة بیان‏‎ ‎‏فرموده است. این چشمانی که اینک بوسه‌گاه احمد است‏‎ ‎‏جز در یاد و خشیت خدا در نیمه‌های شب و جز در غم امت‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 220

‏اسلام و سوگ مردان خدا نگریسته‌اند. و دوباره احمد سر‏‎ ‎‏بر می‌دارد و بر سینه امام می‌نهد، سینه‌ای که او خود محرم‏‎ ‎‏بسیاری از اسرار آن بود و این بار آهسته – اما در درون زار و‏‎ ‎‏ سوزناک – می‌گرید و این آخرین وداع است و چه وداع‏‎ ‎‏جانسوزی است. ‏

‏پدر به جاودانگی پیوسته است. خمینی، مردی که از دور‏‎ ‎‏دستهای زمین و زمانه به نجات اسلام آمد، مردی که زنجیر‏‎ ‎‏اسارت از پای ایران دربند گشود، مردی که اسلام ناب را در‏‎ ‎‏عصر بی‌دینی فریاد کرد، مردی که شرف و عزت انسانی و‏‎ ‎‏ارزشهای معنوی و الهی را از زندان ماده‌پرستان و زورگویان‏‎ ‎‏عالم رهانید، مردی که حرکت دستهای مبارکش صف از هم‏‎ ‎‏گسیختۀ امت اسلامی را بهم پیوند زد، مردی که نامش لرزه بر‏‎ ‎‏اندام جهانخواران افکند، مردی که پوزه آمریکای مغرور و‏‎ ‎‏سرکش را به خاک مذلت مالید، مردی که کتاب خدا و احکام‏‎ ‎‏حیات‌آفرین خدا را دوباره بعنوان خط مشی زندگی انسانها و‏‎ ‎‏فراروی عمل آدمیان گشود و خلاصه مردی که نام مبارک «الله» را به‏‎ ‎‏عنوان زیباترین نامی که می‌توان و می‌بایست پرستید و تنها‏‎ ‎‏در برابر او سر تسلیم فرود آورد، دوباره بر بلندای مأذنه‌های‏‎ ‎‏غریب و متروک در بلاد اسلام طنین‌انداز کرد و بذر قیام و‏‎ ‎‏انقلاب و خیزش اسلامخواهی در دلهای مؤمنان کاشت؛ آری‏‎ ‎‏نفس مطمئنه انقلاب اسلامی، خمینی کبیر، رسالت خویش را‏‎ ‎‏تمام و کمال به پایان رسانید، و به لقاء حق شتافت و اینک‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 221

222

‏ ‏‏این احمد است که باید در لحظه‌های سهمگین فراق امام‏‎ ‎‏رسالت خود را ایفاء کند. و ساعاتی بعد در صبحگاه 14‏‎ ‎‏خرداد 68 آنگاه که در آن شرایط سرشار از بیتابی و بحرانی،‏‎ ‎‏خبرگان ملت برای تعیین تکلیف رهبری آینده نظام اسلامی‏‎ ‎‏گرد هم آمدند، خواهیم دید که چگونه فرزند «روح‌الله» با‏‎ ‎‏صلابت و اطمینان کامل و با رأی و نظر جوّشکن خویش‏‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 222

‏رهگشای انتخاب اصلح شد و شایستگی خویش را در‏‎ ‎‏اصالت دادن به آرمانها و ارزشهایی که امام منادی آن بود‏‎ ‎‏نشان داد و لیاقت خود را در فرزند آنچنان امامی بودن بر‏‎ ‎‏همگان آشکار ساخت و این خود افتخاری دیگر در زندگانی‏‎ ‎‏احمد، قهرمان نهضت امام خمینی، گردید.‏

‎ ‎

کتابمهاجر قبیله ایمان نگاهی به زندگی نامه یادگار امام حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینیصفحه 223