فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن
انتخابات و جناحها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

انتخابات و جناحها

فصل سوم: قوه مقننه و انتخابات آن

انتخابات و جناحها

‏انتخابات و جناحها‏

‏ ‏

‏در انتخابات در عین حالى که باید گفت انتخابات خوبى گذشت، لکن شیاطینى مى خواستند که یک تخم نفاق بکارند. در جاهاى دیگر وقتى انتخابات مى شود، حزبها و دستهاى خارجى مردم را مى کشند طرف خودشان و مردم را بازى مى دهند، صحبتهایى مى کنند که همه اش براى اغفال مردم است. در انتخابات در عین حالى که بسیار خوب انجام گرفت، لکن دستهایى مى خواست ایجاد اختلاف کند، دو دستگى ایجاد کند و حال آنکه موفق نشدند بحمدالله. باید شما متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستند که ما را از داخل بپوسانند و اگر در این ضیافت وارد شده باشید دشمنها دستشان کوتاه خواهد شد. وقتى حقیقت این ضیافت را انسان مى بیند، مى بیند که اگر انسان وارد این ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 317


‏ ‏

‏ضیافت بشود تمام اختلافات در دنیا حل مى شود. شیاطین دنبال این هستند که ایجاد اختلاف کنند، دو دستگى بگویند هست، لکن بحمدالله ملت ما و خصوصاً، روحانیت ما اشخاصى هستند که چهره شان نورانى است و در این ماه مبارک هم در این ضیافت ان شاءالله وارد شده اند و آثارش هم بعد ظاهر مى شود که همه باهم هستند؛ دو جبهه نیست.‏

‏البته دو تفکر هست، باید هم باشد. دو رأى هست، باید هم باشد. سلیقه هاى مختلف باید باشد، لکن سلیقه هاى مختلف اسباب این نمى شود که انسان باهم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه ها که با هم مباحثه مى کنند، آن وقتى که مباحثه مى کردند جار و جنجال جورى بود که انسان خیال مى کرد دشمن هم هستند، وقتى مباحثه تمام مى شد مى نشستند به دوستى کردن و انس. اگر در یک ملتى اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسى اختلاف نباشد، این مجلس ناقصى است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأى، مباحثه، جار و جنجال اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، بشویم دشمن هم.‏

‏باید دو دسته باشیم در عین حالى که اختلاف داریم، دوست هم باشیم. اگر در این ماه مبارک، در این ضیافت وارد شدیم، باید بعد از ماه مبارک تا مدتها آثارش باقى باشد.‏‏ 262‏

‏27/ 2/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‏و اما چیزى که از همه اینها مهمتر است، اینکه چه آنهایى که به مجلس راه یافته اند و خادم منتخب شده اند و چه آنها که به وظیفه خود عمل نموده اند ولى به مجلس راه نیافته اند و همچنین ‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 318


‏ ‏

‏طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همه این امور اعتبارى و زودگذر است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفه کردار ما ماندنى است اعمال و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگى ما مى شود، صفاى معنویت و ثمرات خلوص بندگى است، و ما هم نباید خلوص عمل و جامعه اسلامى خودمان را به زنگار کدورتها و اختلافات آلوده کنیم و رقابتهاى گذشته انتخاباتى هم هرگز نباید موجبات تفرقه و جدایى را فراهم نماید.‏

‏و من احتمال مى دهم که عوامل و دستهاى ناپاکى بخواهند از رقابتهاى انتخاباتى در رسیدن به آرزوهاى خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بى معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سؤال برند، که در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشته ها و گفته هاى خود باشند و نمایندگان مجلس نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائل دامن نزنند و خصوصاً در اعتبارنامه ها به مسائل شخصى و گروهى نپردازند و در نطقهاى قبل از دستور و غیر آن به شخصیت و اعتبار نمایندگى مجلس توجه کنند و حرمت مجلس و نظام و اخلاق کریمه اسلامى را مقدّم دارند و خلاصه کلام اینکه مجلس و نمایندگان باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند و مسئولین در کنار مردم و مردم همراه و پشتیبان مسئولین به وظیفه خود عمل کنند و از برکات مادى و معنوى اتحاد مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه ها کنار نروند که امروز شاید گناهى بالاتر از کناره گیرى نباشد و هیچ عذر‏

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 319


‏ ‏

‏و بهانه اى براى ترک صحنه انقلاب پذیرفته نمى شود.‏‏ 263‏

‏7/ 3/ 67‏

‏ ‏

‏***‏

‎ ‎

کتابانتخابات در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 320