تست 122
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تست 122

‏حضرت‏‎ ‎‏رضا،علیه‏‎ ‎‏السلام،به‏‎ ‎‏حضرت‏‎ ‎‏جواد،سلام‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏علیه،مرقوم‏‎ ‎‏فرمود‏‎:«‎‏شنیدم‏‎ ‎‏غلامان‏‎ ‎‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏وقتی‏‎ ‎‏سوار‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏شوی،تو‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏خارج‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنند‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏کوچک؛آنها‏‎ ‎‏بخل‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏خواهند‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‎ ‎‏کسی‏‎ ‎‏چیزی‏‎ ‎‏ندهی‏‎.‎‏به‏‎ ‎‏حق‏‎ ‎‏من‏‎ ‎‏بر‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏بیرون‏‎ ‎‏رفتن‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏داخل‏‎ ‎‏شدنت‏‎ ‎‏نباشد‏‎ ‎‏مگر‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏بزرگ‏‎.‎‏و‏‎ ‎‎ ‎‏وقتی‏‎ ‎‏سوار‏‎ ‎‏شدی‏‎ ‎‏همراه‏‎ ‎‏خود‏‎ ‎‏طلا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏نقره‏‎ ‎‏بردار‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏هیچ‏‎ ‎‏کس‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏سؤالی‏‎ ‎‏نکند‏‎ ‎‏مگر‏‎ ‎‏آنکه‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏او‏‎ ‎‏عطا‏‎ ‎‎ ‎‏نمایی‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏عموهای‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏کس‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏سؤالی‏‎ ‎‏کرد،کمتر‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏پنجاه‏‎ ‎‏دینار‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏او‏‎ ‎‏مده؛و‏‎ ‎‏اگر‏‎ ‎‏بیشتر‏‎ ‎‎ ‎‏خواستی‏‎ ‎‏بدهی،اختیار‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏است‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏من‏‎ ‎‏اراده‏‎ ‎‏کردم‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏امر‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‏خداوند‏‎ ‎‏مقام‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏رفیع‏‎ ‎‎ ‎‏فرماید؛پس‏‎ ‎‏اتفاق‏‎ ‎‏کن‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏ترس‏‎ ‎‏مکن‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏خداوند‏‎ ‎‏بر‏‎ ‎‏تو‏‎ ‎‏سختگیری‏‎ ‎‏فرماید‏‎ ‎‎[1]‎‎»‎‎ ‎

‏همچنین،مأمون‏‎ ‎‏حضرت‏‎ ‎‏رضا‏‎(‎‏ع‏‎)‎‏را‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏همه‏‎ ‎‏تزویر‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏سالوس‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏گفتن‏‎«‎‏یا‏‎ ‎‏بن‏‎ ‎‏عم‏‎»‎‏و‏‎«‎‏یا‏‎ ‎‏بن‏‎ ‎‎ ‎‏رسول‏‎ ‎‏اللّه‏‎»‎‏تحت‏‎ ‎‏نظر‏‎ ‎‏نگه‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏دارد،که‏‎ ‎‏مبادا‏‎ ‎‏روزی‏‎ ‎‏قیام‏‎ ‎‏کند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏اساس‏‎ ‎‏سلطنت‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏هم‏‎ ‎‏بریزد‏‎. ‎‎ ‎

‏چون‏‎ ‎‏پسر‏‎ ‎‏پیغمبر‏‎(‎‏ص‏‎)‎‏است‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏حق‏‎ ‎‏او‏‎ ‎‏وصیت‏‎ ‎‏شده،و‏‎ ‎‏نمی‏‎‌‎‏شود‏‎ ‎‏او‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏مدینه‏‎ ‎‏آزاد‏‎ ‎‏گذاشت‏‎. ‎‎ ‎

‏حکام‏‎ ‎‏جائر‏‎ ‎‏سلطنت‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏خواستند،و‏‎ ‎‏همه‏‎ ‎‏چیز‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏فدای‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏سلطنت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏امارت‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کردند؛نه‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‎ ‎‏دشمنی‏‎ ‎‏خصوصی‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏کسی‏‎ ‎‏داشته‏‎ ‎‏باشند‏‎.‎‏چنانچه‏‎ ‎‏اگر‏‎ ‎‏امام‏‎(‎‏ع‏‎)‎‏،نعوذ‏‎ ‎‏باللّه،درباری‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏شد،کمال‏‎ ‎‎ ‎‏عزت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏احترام‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏او‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏گذاشتند،و‏‎ ‎‏دستش‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏هم‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏بوسیدند‏‎.‎‎ ‎

‏من‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏آقایان‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏راه‏‎ ‎‏دور‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏مرکز‏‎ ‎‏ولایت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏محل‏‎ ‎‏قدس‏‎ ‎‏ملکوتی‏‎ ‎‏آمدید‏‎ ‎‏تشکر‏‎ ‎‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنم‏‎.‎‏چه‏‎ ‎‏سعادتی‏‎ ‎‏دارید‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏چشمهای‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏بارگاه‏‎ ‎‏عظیم‏‎ ‎‏ملکوتی‏‎ ‎‏باز‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏شود‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏حرم‏‎ ‎‏شریف؛مرکز‏‎ ‎‏علم‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏مرکز‏‎ ‎‏ملائکة‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏روید‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏حسرت‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏داریم‏‎.‎‎ ‎

‎20/10/58‎‎ ‎

‎         ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 298

‎ ‎‎         ‎‏حضرت‏‎ ‎‏رضا‏‎-‎‏سلام‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏علیه‏‎-‎‏در‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏ابتلائاتی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏داشت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏مصیبتهای‏‎ ‎‏معنوی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‎ ‎‏برایش‏‎ ‎‏وارد‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏شد،بدون‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‏یک‏‎ ‎‏اختلافی‏‎ ‎‏ایجاد‏‎ ‎‏کند،با‏‎ ‎‏آرامش،راه‏‎ ‎‏خودش‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏پیش‏‎ ‎‎ ‎‏می‏‎‌‎‏برد‏‎.‎‏مقید‏‎ ‎‏بود‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏اینکه‏‎ ‎‏آرامش‏‎ ‎‏ملت‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏حفظ‏‎ ‎‏کند‏‎.‎‎ ‎

‎3/10/59‎‎ ‎

‏شما‏‎ ‎‏مهمانهای‏‎ ‎‏عزیزی‏‎ ‎‏هستید‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏محل‏‎ ‎‏تجلّی‏‎ ‎‏نور،از‏‎ ‎‏محل‏‎ ‎‏توجّه‏‎ ‎‏ملائکة‏‎ ‎‏اللّه،از‏‎ ‎‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏قدس‏‎ ‎‏رضوی‏‎ ‎‏آمدید‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏خوش‏‎ ‎‏آمدید‏‎.‎‏خداوند‏‎ ‎‏شماها‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏حفظ‏‎ ‎‏کند،و‏‎ ‎‏اسلام‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‎ ‎‏جدیتهای‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏همۀ‏‎ ‎‏ملت‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏پیش‏‎ ‎‏ببرد‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏من‏‎ ‎‏امیدوارم‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏دعای‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏قدس‏‎ ‎‎ ‎‏رضوی‏‎ ‎‏موفق‏‎ ‎‏بشوم‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏پایبوس‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏حضرت‏‎.‎‎ ‎

‎3/10/59‎‎ ‎

‏این‏‎ ‎‏میهمانهای‏‎ ‎‏عزیز‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏جایی‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏آیند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏دلهای‏‎ ‎‏ملائکة‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏آنجا‏‎ ‎‏متوجه‏‎ ‎‏است‏‎.‎‏اصلا‏‎ ‎‎ ‎‏مرکز‏‎ ‎‏ایران‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏قدس‏‎ ‎‏است‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏امیدواریم‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏همۀ‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏خداوند‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏خدمتگزاران‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‎ ‎‏قدس‏‎ ‎‏رضوی‏‎-‎‏سلام‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏علیه‏‎-‎‏قرار‏‎ ‎‏بدهد‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏شماها‏‎ ‎‏چقدر‏‎ ‎‏خوشبخت‏‎ ‎‏هستید‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏زندگی‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنید،چه‏‎ ‎‏آنهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏خدمتگزار‏‎ ‎‏مستقیم‏‎ ‎‏آستانه‏‎ ‎‏هستند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏چه‏‎ ‎‏آنهایی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‎ ‎‏در‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏مقدس،خدمتگزار‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏ملت‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏اسلام‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی‏‎ ‎‏هستند‏‎.‎‎ ‎

‏همۀ‏‎ ‎‏نیروها،همۀ‏‎ ‎‏قدرتها‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏هر‏‎ ‎‏جا‏‎ ‎‏هستند،محتاج‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏توجه‏‎ ‎‏خاص‏‎ ‎‏حضرت‏‎ ‎‏رضا‏‎- ‎‎ ‎‏سلام‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏علیه‏‎-‎‏هستند‏‎.‎‏استاندار‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏نیروی‏‎ ‎‏هوایی‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏همۀ‏‎ ‎‏اینها‏‎ ‎‏جزء‏‎ ‎‎ ‎‏کارمندان‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏مقدس‏‎‌‎‏اند‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏برادرانی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏مقدس‏‎ ‎‏مستقیما‏‎ ‎‏کار‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏کنید،‏‎ ‎‎ ‎‏از‏‎ ‎‏خوشبختی‏‎ ‎‏بزرگی‏‎ ‎‏برخوردارید‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏شاید‏‎ ‎‏خیلی‏‎ ‎‏توجه‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏او‏‎ ‎‏نباشد‏‎.‎‏و‏‎ ‎‏من‏‎ ‎‏امیدوارم‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‎ ‎‏ان‏‎ ‎‏شاء‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏تعالی،به‏‎ ‎‏برکت‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏آستان‏‎ ‎‏مقدس،جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی‏‎ ‎‏همان‏‎ ‎‏طوری‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏تاکنون‏‎ ‎‎ ‎‏پیروزمندانه‏‎ ‎‏پیش‏‎ ‎‏رفته‏‎ ‎‏است،از‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏بعد‏‎ ‎‏هم‏‎ ‎‏پیش‏‎ ‎‏برود‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی‏‎ ‎‏باقی‏‎ ‎‎ ‎‏باشد‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏اسلامیت‏‎ ‎‏خود‏‎ ‎‏تا‏‎ ‎‏وقتی‏‎ ‎‏که،زمانی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏حضور‏‎ ‎‏بقیّة‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏جمهوری‏‎ ‎‏مشرّف‏‎ ‎‏بود‏‎ ‎‏و‏‎ ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 299

‎ ‎‏باشد‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏اسلامیت‏‎ ‎‏خود‏‎ ‎‏تا‏‎ ‎‏وقتی‏‎ ‎‏که،زمانی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏حضور‏‎ ‎‏بقیّة‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏جمهوری‏‎ ‎‏مشرّف‏‎ ‎‏بود‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏مسائل‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏خدمت‏‎ ‎‏ایشان‏‎ ‎‏حل‏‎ ‎‏کند‏‎.‎‎ ‎

‎3/5/61‎‎ ‎

‏حضرت‏‎ ‎‏رضا‏‎-‎‏سلام‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‏علیه‏‎-‎‏که‏‎ ‎‏با‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‏نیرنگ‏‎ ‎‏ایشان‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بردند،الزاما‏‎ ‎‏بردند‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏آنجا‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‎ ‎‏خواستند‏‎ ‎‏ایشان‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏چه‏‎ ‎‏بکنند،معلوم‏‎ ‎‏بود‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏اول‏‎ ‎‏بنابراین‏‎ ‎‏نیست،نگذاشتند‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏اینها‏‎ ‎‏یک‏‎ ‎‎ ‎‏حکومتی‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏دستشان‏‎ ‎‏بیاید،یک‏‎ ‎‏مجالی‏‎ ‎‏به‏‎ ‎‏دستشان‏‎ ‎‏بیاید‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏لااقل‏‎ ‎‏تعلیمات‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بکنند‏‎.‎‎ ‎

‎18/5/63‎‎ ‎

‏متقابلا‏‎ ‎‏این‏‎ ‎‏عید‏‎ ‎‏بزرگ‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بر‏‎ ‎‏مهمانان‏‎ ‎‏عزیزی‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏محضر‏‎ ‎‏مقدس‏‎ ‎‏امام‏‎ ‎‏ثامن‏‎-‎‏سلام‏‎ ‎‏اللّه‏‎ ‎‎ ‎‏علیه‏‎ ‎‏تشریف‏‎ ‎‏آوردند‏‎[‎‏تبریک‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏گویم‏‎]‎‏،ما‏‎ ‎‏قدم‏‎‌‎‏های‏‎ ‎‏شما‏‎ ‎‏را‏‎ ‎‏بسیار‏‎ ‎‏گرامی‏‎ ‎‏می‏‎‌‎‏داریم‏‎.‎‏شما‏‎ ‎‎ ‎‏از‏‎ ‎‏مرکزی‏‎ ‎‏آمدید‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏مرکز‏‎ ‎‏نور‏‎ ‎‏است،مرکز‏‎ ‎‏علم‏‎ ‎‏الهی‏‎ ‎‏است،مرکزی‏‎ ‎‏است‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏باید‏‎ ‎‏همه‏‎ ‎‏در‏‎ ‎‏آن‏‎ ‎‎ ‎‏مرکز‏‎ ‎‏آستان‏‎‌‎‏بوسی‏‎ ‎‏کنید،و‏‎ ‎‏باید‏‎ ‎‏اظهار‏‎ ‎‏تأسف‏‎ ‎‏کنم‏‎ ‎‏که‏‎ ‎‏دست‏‎ ‎‏ما‏‎ ‎‏کوتاه‏‎ ‎‏است‏‎.‎‎ ‎

‎23/6/63‎‎ ‎

کتابرویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)صفحه 300

  • ار الانوار؛ج 5،ص 102.