پیشگفتار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رجائی، غلامعلی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پیشگفتار

‏مجموعه ای که در دسترس خوانندگان گرامی است جلد چهارم از مجموعه 5 جلدی برداشتهایی از سیره حضرت امام خمینی(س) است. این نوشتار که حاصل مطالعات گسترده اینجانب در مورد ابعاد مختلف زندگی بابرکت حضرت امام است اولین مجموعه ای است که به صورت موضوعی به ترسیم ویژگی های معظم له می پردازد. ‏

‏ا- در جمع آوری مطالب این کتاب در حد توان کوشیده ام از کلیه منابع و مآخذ مکتوب و غیر مکتوبی که در مورد حضرت امام در دسترس بوده اند استفاده و در پاره ای موارد نیز جهت تکمیل موضوعات مصاحبه هایی نیز انجام دهم. ‏

‏2- در نقل خاطرات حتی المقدور سیاق بیان خاطره توسط راوی حفظ شده و بجز ضرورت ویرایشی، هیچگونه دخل و تصرفی در آنها صورت نگرفته است. ‏

‏3- به تناسب ضرورت چنانچه درک خاطره ای به توضیح اضافی نیاز داشته است این توضیحات را در پانویس آورده ام. ‏

‏4- هرچند در انتخاب و ترتیب خاطرات از ذکر موارد تکراری خودداری شده لکن در مواردی که خاطرات مشابه بنظر می رسند صرفاًً بدین جهت است که در آنها به نکته یا نکات دیگری که در خاطرات پیشین نیست تأکید شده است. ‏

‏5- تمامی خاطرات و مطالب این نوشتار مستند به منابع و مآخذ اصلی و یا نام ‏

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)ج. 4صفحه 1

‏راوی است که به اسامی آنها در پایان اشاره شده است. در موارد معدودی که نام راوی در سند نیامده، منبع خاطره در پانویس اشاره شده است. ‏

‏لازم به ذکر است در موارد معدودی که مأخذ سند به طور کامل نیامده است، در تابستان و پائیز 1380 صحت مطالب به تأئید راوی رسیده است. ‏

‏در پایان از تشریک مساعی واحد خاطرات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) در تکمیل این مجموعه نهایت امتنان و سپاس را دارم. ‏

غلامعلی رجائی

برداشتهایی از سیره امام خمینی (س)ج. 4صفحه 2