کتاب حج
احکام حج
وصیت به حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وصیت به حج

وصیت به حج

[سؤال 5630]‏ ‏ ‏ 2747‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً؛ پس از عرض سلام و دست بوسی از راه دور، خداوند ان شاء الله‌ وجود‏‎ ‎‏مبارک رهبر عزیز، و عموم اسلامیان جهان را از جمیع بلیات محفوظ بدارد. و دشمنان‏‎ ‎‏اسلام را ذلیل و خوار و نابود بگرداند. آمین یا رب العالمین‏

‏با تقدیم فتوکپی صلح نامه و فتوکپی سؤال و جواب از آیت الله‌ العظمی شیرازی، به‏‎ ‎‏عرض می رسد: چون در صلح نامه نوشته شده: حقیر، که عمرم شصت و هفت سال‏‎ ‎‏می باشد و یا فرزندم محمدرضا به نیابت برای مصالح، حج به جا بیاوریم. تا کنون‏‎ ‎‏فرزندان مصالح صغیر بوده اند و حالیه کبیر شده اند و مدّعی شده اند که اجازه بده تا‏‎ ‎‏خودمان به نیابت برویم. چون حقیر یک دفعه در سال هزار و سیصد و بیست و دو،‏‎ ‎‏برای خودم به مکه مشرّف شده و در سال پنجاه و هشت به نیابت برای پدرم حج به جا‏‎ ‎‏آوردم، لذا حاضر شدم علی فرزند ارشد مصالح، به نیابت برای پدرش حج به جا بیاورد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 68

‏و هنوز منزل قید شده در صلح نامه فروش نشده بود. از عموزاده اش مبلغ بیست هزار‏‎ ‎‏تومان، به قرض گرفتم و در بانک ملی مشهد به اسم علی واریز نمودم. بعداً خدمت‏‎ ‎‏آیت الله‌ شیرازی برای دست بوسی رفتم. مذاکره شد که چنین کاری کرده ام. فرمود:‏‎ ‎‏خوب نکرده اید. باید شخصاً بروید. بنویس تا جواب دهم. نوشتم و جواب داد. جواب‏‎ ‎‏را در همان تاریخ به ارشاد برده و نشان دادم. فرمودند شما در سال پنجاه و هشت به‏‎ ‎‏مکه مشرّف شده اید و از طرفی پول را به اسم علی واریز کرده اید؛ نمی شود شما بروید،‏‎ ‎‏باید ایشان برود. مستدعی است چنانچه جان نثار با این وصف، مدیون نیستم؛ اجازه‏‎ ‎‏دهید فرزندش علی به نیابت حج به جا بیاورد. و اگر مدیون هستم و باید به نیابت‏‎ ‎‏شخصاً بروم؛ چون ارشاد خراسان رضایت ندارد. اگر صلاح است، تقاضا دارم لطفاً‏‎ ‎‏دستور فرمایید تا ارشاد اجازه دهد وجهی که برای علی فرزند مصالح در بانک واریز‏‎ ‎‏کرده ام، به حساب چاکر واریز نمایند و اشکال این که در سال پنجاه و هشت به مکه‏‎ ‎‏مشرّف شده ام را رفع نمایند تا ان شاء الله‌ بنده به نیابت بتوانم بروم حج به جا بیاورم.‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم که دولت با رفتن شما موافقت نمی کند، می توانید با رضایت ورثه، فرزند متوفی را به حج بفرستید.

[سؤال 5631]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2746

‏2. اگر کسی وصیت کرده باشد که برای او حج واجب بروند و شخصی را معین‏‎ ‎‏کرده باشد، آیا می شود به  جای رفتن کسی، در مکه برای او حج واجب را خرید یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، اگر ثلث ترکه به وصیت وافی است، باید به هر نحو وصیت کرده عمل شود.

[سؤال 5632]‏ ‏ ‏ 2748‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی در مرض موت، برای نیابت حج مالی معین نموده و وصیت کرده که‏‎ ‎‏برادرم که در نجف است، حج کند و اگر از آن جا نشد وصیّ خود را گفت شما از بلد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 69

‏بروید حج کنید. پس برادر میت از نجف از جانب او حج نمود. از این مال معیّن، یک‏‎ ‎‏مقدار باقیمانده است. آیا باقیمانده از نایب است و یا این که رجوع به میت و ورثۀ او‏‎ ‎‏می کند.‏

بسمه تعالی، باید تمام مقدار پول تعیین شده به او داده شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 70