ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)

 

ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و نهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در منظر امام، ارتش از ارکان یک کشور است و اگر به جای سلاح پایه و اساس آن ایمان باشد، می تواند ارتش هدایت باشد. ارتش مکتبی متکی به ملت خواسته ای اسلامی است که حضرت امام (س) همواره آن را تعقیب می نمودند و آن را تحفه الهی می دانستند. در این مجموعه یک مقدمه و هشت فصل در موضوع فوق دارد.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک نمایید