اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (س)

کتاب «اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (س) » دفتر پنجم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این کتاب در هفت بخش ذیل است: کلیات با سه فصل، ویژگیهای اسلام ناب با پنج فصل، ویژگی های اسلام آمریکایی در دو فصل، حامیان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی، دشمنی با اسلام ناب در دو فصل، شیوه حاکمیت بخشیدن به اسلام ناب آمریکایی و وظایف مردم برای تحقق اسلام ناب.

 در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (س) اینجا را کلیک نمایید