اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)

C:\Users\archive9\Downloads\thumbnailDraw (3).jpg

‏کتاب «اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و هفتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره قشرها و گروه های مختلف فرهنگی ـ آموزشی، در بخش های ذیل تبیین شده است:‏

‏بخش اول: قشرهای فرهنگی ـ آموزشی شامل؛ دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه،معلمان، دانش آموزان و دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان و گویندگان.بخش دوم: قشرها و صنوف که عبارتاند از حقوقدانان، حکام شرع و قضات، پزشکان و پرستاران، کارگران و کارمندان، نظامیان، کشاورزان، بازاریان، ورزشکاران، زنان، جوانان و در بخش سوم: توصیه های عمومی امام خمینی (س) به قشرهای مختلف جامعه آمده است.‏

‏در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏برای مشاهده کتاب‏‏ ‏‏اینجا‏ ‏‏را کلیک کنید.‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 0