امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی

 

امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی

کتاب «امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی» دفتر سی و هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این مجموعه، نگاهی اجمالی به سیر تشکیل نهادهای انقلابی دارد. این تبیان اولاً بیانگر توان مدیریت و قدرت رهبری امام خمینی در رویارویی با بحران ها را نشان می دهد. ثانیاً مطالعه و بررسی این تشکیلات انقلابی، می تواند ما را به اهدافی که نظام در پی دستیابی به آنها بوده است رهنمون ساخته و از انحرافات احتمالی اهداف ترسیم شده توسط حضرت امام (س) آگاه سازد. مجموعه حاضر مشتمل بر هفت فصل ذیل است:

نهادهای تقنینی، نهادهای قضایی، نهادهای فرهنگی، نهادهای خدماتی، نهادهای دفاعی، نمایندگی های امام و نهادهای موقت و مقطعی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.