تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است. کتاب تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)؛ دفتر بیست و سوم از آثار موضوعی تبیان هاست که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج، تنظیم و به چاپ رسیده است.

تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)

 

تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)؛ دفتر بیست و سوم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج، تنظیم و به چاپ رسیده است. در این مجموعه گفتار و نوشتار رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره اهمیت تبلیغات و ضرورت و ویژگیهای آن گردآوری و تدوین شده است.

در ذیل، اهمّ موضوعات مطرح در کتاب، تحت عنوانِ جامعِ «عناصر محوری تبلیغ در اندیشۀ امام خمینی(س)» تقدیم می گردد: اهمیت و ضرورت تبلیغ، هدف از تبلیغ، محورهای تبلیغ، نقش عنصر «تدریج» در تأثیر تبلیغ، لزوم اتحاد و هماهنگی در امر تبلیغ، ضرورت توسعۀ دامنۀ تبلیغ، ویژگیهای مبلّغان، وظایف مبلغان، وجوه تبلیغ، مراکز تبلیغ، ابزارهای تبلیغ (مطبوعات، صدا و سیما، هنر اسلامی).

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.