جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)

 

جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر هشتم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این اثر، مجموعه فرمایشها و پیام های گرانقدر آن حضرت با سرفصلهای کلی زنان بزرگ عالم، جایگاه حقوق زن در نظام اسلامی، نقش خانواده و زنان در تربیت انسانها، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی، زنان و دفاع مقدس، و جنایات و نقشه های استعمار و رژیم پهلوی درباره زن ارائه شده اند. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است و متن کامل برخی بیانات ایشان درباره جنایات و نقشه های استعمار و رژیم پهلوی درباره زنان نیز در پایان اثر، پیش از فهرست مآخذ آمده است.

برای مشاهده کتاب جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.