حج در کلام و پیام امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
حج در کلام و پیام امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

حج در کلام و پیام امام خمینی (س)

 

حج در کلام و پیام امام خمینی (س)

کتاب «حج در کلام و پیام امام خمینی (س)» دفتر دوم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این اثر مجموعه کاملی از سخنان و پیام های امام خمینی(س) در ارتباط با موضوع حج است که در شش بخش تنظیم شده و در آن به ابعاد مختلف این مسئله اشاره شده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای نمایش کتاب حج در کلام و پیام امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.