خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)

 

خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س) » دفتر بیست و ششم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر که قبلاً تحت عنوان خودباختگی و خودباوری تدوین شده بود با افزایش موضوع خودکفایی و استقلال اقتصادی مشتمل بر هشت فصل ذیل تدوین شده است:

زمینه ها و علل خودباختگی و وابستگی، تلاش ها و تبلیغات غرب برای از خود بیگانه کردن مسلمانان، اهمیت استقلال و خودکفایی، تأکید بر خودباوری، خودکفایی و استقلال مسلمانان و مستضعفان، فرهنگ و از خودبیگانگی، تحول فرهنگی راه مقابله با خودباختگی، زمینه های لازم خودباوری و خودکفایی و نتایج و دستاوردهای خودکفایی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام خمینی (س) اینجا را کلیک کنید.