سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)

 

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر بیست و هشتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این اثر به اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات اجرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و نهادهای بین المللی، حقوق بشر، خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی و روابط خارجی ملل اسلامی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.