فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو
فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)

فلسطین از دیدگاه امام خمینی (س)

‎ ‎

‏کتاب «فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)» ‏دفتر چهارم از آثار موضوعی تبیان ها ‏است که توسط ‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ‏استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.پیروزی انقلاب اسلامی از جنبه های مختلف به تشدید مبارزات ضد صهیونیستی مسلمانان انجامید و روند مبارزه فلسطینی ها را دگرگون ساخت. کتاب «فلسطین از دیدگاه امام خمینی (س)» در برگیرنده رهنمودها و مواضع حضرت امام درباره فلسطین می باشد که از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت فلسطین و جلب حمایت امت اسلام تا آزادی قدس شریف دانسته و به ادامه آن تأکید می نماید.‏

‏در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 0