فصل اول: وضعیت جهان اسلام
بیداری ملل اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیداری ملل اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

اسلام واقعی،

عامل بیداری

‏اسلام واقعی را بشناسند‏‎[2]‎‏ و بشناسانند. ملت اسلام را بیدار و آگاه ساخته،‏‎ ‎‏تباین اسلامِ پیغمبر خدا و اولیای او را از اسلام ساختگیِ امثال معاویه و‏‎ ‎‏حکومتهای غاصب و جائر دولتهای دست نشاندۀ استعمار ـ که از‏‎ ‎‏تلویزیونها، رادیوها و وزارتخانه ها به خورد مردم می دهند ـ به آنان‏‎ ‎‏برسانند؛ و به دنیا بفهمانند این اسلامی که دولتهای دست نشانده از آن‏‎ ‎‏دم می زنند، و کنفرانس به اصطلاح وحدت اسلامی تشکیل می دهند،‏‎ ‎‏اسلامِ ساخته و پرداختۀ سلاطین اموی و عباسی می باشد که در برابر‏‎ ‎‏قرآن و آیین مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده است؛ و لذا می بینیم‏‎ ‎‏که استعمارگران و همانها که قرآن را بالای دست بلند می کردند و اظهار‏‎ ‎‏می داشتند که تا این قرآن در میان مسلمین حکمفرماست ما نمی توانیم‏‎ ‎‏بر آنان دست یابیم،‏‎[3]‎‏ اکنون از چنین اسلام و اتحاد اسلامی پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند تا ملت اسلام را منحرف سازند؛ تا قرآن کریم را مهجور نمایند، تا‏‎ ‎‏دین خدا را از بین ببرند. تا راه را برای پیشبرد اغراض شوم و مقاصد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

‏استعماری خود هموار سازند.(9)‏

24 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توجه به مسائل‎ ‎اسلامی

‏من امیدوارم که اختلافات را رفع کنند و حکومتها به مسائل اسلامی‏‎ ‎‏توجه داشته باشند و به خواست خدا، این مادۀ سرطانی را از سرزمینهای‏‎ ‎‏خود قطع نمایند.(10)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری

و گرایش به اسلام

سوال: ‏[‏‏ما امروز شاهد هستیم که یک نهضت جدید اسلامی در بسیاری از‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان رشد می کند، مثل ترکیه و پاکستان؛ و اینها قیامهای‏‎ ‎‏اسلامی می کنند. به نظر حضرتعالی دلیل این قیامها چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏در سالهای طولانی، تبلیغات دامنه دار دولتهای شرق و غرب‏‎ ‎‏موجب این شد که ملتهای مسلم از آنان بازی بخورند و گمان کنند که‏‎ ‎‏ترقیات این کشورهای ضعیف در گرایش به یکی از این دو ابرقدرت است؛‏‎ ‎‏لکن به هر طرف که تمایل پیدا کردند بعد از مدتی فهمیدند که آنها جز‏‎ ‎‏اسیر کردن اینها و بردن خزاین و غارت کردن مخازن آنها کار دیگری‏‎ ‎‏نمی کنند. در عصر ما، ملت ما یافت که شاه به واسطۀ پیوندی که با غرب،‏‎ ‎‏مخصوصاً با امریکا دارد و همین طور با شرق، تمام مخازن ما را به باد داده‏‎ ‎‏است بلکه نیروهای انسانی ما را نیز به هدر داده است؛ و فهمیدند‏‎ ‎‏جنایات فوق العاده ای که مرتکب می شود به واسطۀ پیوندی است که شاه‏‎ ‎‏با ابرقدرتها دارد. از این جهت ملت ما بپاخاست و سایر ممالک، از جمله‏‎ ‎‏ممالک اسلامی نیز به این حقیقت تلخ توجه پیدا کردند و با مطالعۀ‏‎ ‎‏تاریخشان درک کردند که تمام گرفتاریهایی که ملتها پیدا کردند از دست‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7

‏این ابرقدرتهاست؛ ناچار از آن ابرقدرتها رویگردان شده اند. و اسلام که‏‎ ‎‏تمام آرزوهای بشر را به طور شایسته در دسترس آنها خواهد گذاشت و‏‎ ‎‏می گذارد و قوانین اسلام، چه قوانین اقتصادی و سیاسی و چه قوانین‏‎ ‎‏فرهنگی و معنوی آن، قوانین غنی ای است که هرکس به آنها توجه پیدا‏‎ ‎‏کند ناچار به اسلام گرایش پیدا خواهد کرد. و مسلمین بعد از سالهای‏‎ ‎‏طولانی ای که در غفلت بودند حالا مقداری رو به بیداری گذاشتند و‏‎ ‎‏مقداری توجه به اسلام پیدا کردند و امید این هست که توجه آنها به‏‎ ‎‏اسلام بیشتر بشود و اسلام را آنطور که هست بشناسند و در صورت‏‎ ‎‏شناخت صحیح، گرایشات آنان به شرق و غرب بکلی منقطع خواهد شد و‏‎ ‎‏برای پیاده کردن احکام اسلام جانفشانی خواهند نمود.(11)‏

19 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل دولت‎ ‎بزرگ اسلامی

‏من امیدوارم که همۀ ملتهای اسلام که به واسطۀ تبلیغاتی که،‏‎ ‎‏فعالیتهایی که از اجانب شد و اینها را از هم متفرق کردند و مقابل هم قرار‏‎ ‎‏دادند، بیدار بشوند و همه با هم بشوند. یک دولت بزرگ اسلامی، یک‏‎ ‎‏دولت زیر پرچم «لااله الاالله » تشکیل بدهند و این دولت بر همۀ دنیا غلبه‏‎ ‎‏بکند.(12)‏

6 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیوند

دولتهای اسلامی

‏من از خداوند تعالی می خواهم که تمام ملتها و دولتها بیدار شوند و همۀ‏‎ ‎‏ملتها و دولتهای اسلامی به هم پیوند کنند تا ابرقدرتها نتوانند بر اینها‏‎ ‎‏غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند.(13)‏

4 / 2 / 58


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8

نگرانی

از غفلت مسلمین

‏چه وقت ممکن است که دولتهای ما، ملتهای اسلامی، چه وقت‏‎ ‎‏می خواهند چشمهایشان را باز کنند. آیا نمی فهمند؟ یا می فهمند و‏‎ ‎‏نمی کنند؟ اگر نمی فهمند، باید توجه کنند به مسائل که ببینند بدبختی‏‎ ‎‏مسلمین از کجا شروع می شود، و چه هست آن دردی که مسلمین را‏‎ ‎‏اینطور کرده که خزائن آنها را می برند و خودشان روی خزائن خودشان‏‎ ‎‏گرسنگی می خورند. این نفت به این سرشاری را بردند و ملت ما گرسنه‏‎ ‎‏مانده است. و همه جا همین طور. آیا مسلمین، و خصوصاً حکومتهای‏‎ ‎‏اسلامی، چه وقت می خواهند بیدار بشوند؛ چه وقتی می خواهند اغراض‏‎ ‎‏شخصیۀ خودشان و آمال شخصی خودشان را کنار بگذارند و برای ملتها‏‎ ‎‏خدمت بکنند؟(14)‏

30 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش برای‎ ‎بازگشت مجد‎ ‎مسلمین

‏باید مسلمین بیدار بشوند. امروز روزی نیست که مسلمانها هر کدام یک‏‎ ‎‏گوشه ای زندگی تنهایی بکنند و خودشان بین خودشان در هر کشوری‏‎ ‎‏یک زندگی خاص به خود داشته باشند، نمی شود این معنا. در یک همچو‏‎ ‎‏زمانی که سیاستهای ابرقدرتها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار‏‎ ‎‏بشوند، ملتها. دولتها را من از اکثرشان مایوس هستم، لکن ملتها باید‏‎ ‎‏بیدار بشوند، و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطرۀ قرآن باشند.‏‎ ‎‏الحمدلله مسلمین هم عده شان قریب یک میلیارد هست، و هم‏‎ ‎‏ممالکشان یک ممالکی است غنی، ثروتمند و هم افرادشان افراد لایق؛‏‎ ‎‏لکن آنهایی که می خواهند در این ممالک حکومت کنند به واسطۀ‏‎ ‎‏تبلیغات سوئی که در طول چند صدسال تقریباً کرده اند و نفوذی که در‏‎ ‎‏دانشگاهها، در جاهایی که مراکز تربیت ابنای مسلمین است کرده اند،‏‎ ‎‏مسلمین را طوری کردند که از خودشان مایوس شدند؛ یعنی خودشان را‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

‏گم کردند. باید مسلمین جدیت کنند مجد خودشان را پیدا کنند.(15)‏

30 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری،

عامل بیداری

‏ما تا نفهمیم که خودمان هم یک شخصیتی داریم، مسلمانها هم یک‏‎ ‎‏گروهی هستند و شخصیتی دارند و می توانند خودشان هم کار انجام‏‎ ‎‏بدهند، تا نخواهیم یک کاری را، نمی توانیم و تا بیدار نشویم،‏‎ ‎‏نمی خواهیم.‏

‏     ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند.(16)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تبریک بیداری‎ ‎مسلمین

‏آن روز مبارک است بر ما که سلطۀ جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر سایر‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف شکسته شود؛ و تمام ملتها سرنوشت خودشان را به‏‎ ‎‏دست خودشان بگیرند؛ و دولتها بیدار بشوند... و همۀ مسلمین جهان‏‎ ‎‏توجه بکنند به این آیاتی که در قرآن کریم برای وحدت مسلمین نازل‏‎ ‎‏شده است و مسلمین را دعوت به وحدت و اعتصام به حبل الله ، که همان‏‎ ‎‏اسلام است، فرموده است، همه توجه کنند؛ و این سال نو را با مبارکی و‏‎ ‎‏میمنت در زیر پرچم پر افتخار اسلام و دستورات نورانی خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی مجتمع بشوند؛ و دست قدرتهای بزرگ را که هیچ فکر‏‎ ‎‏نمی کنند الاّ برای مصالح خودشان و چپاول کردن ذخایر ملتهای‏‎ ‎‏ضعیف، با هم باشند همه تا این دستهای چپاولگر قطع بشود. و ملتها و‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی همه با هم مجتمع باشند؛ همه با هم برادر باشند؛‏‎ ‎‏برابر باشند.(17)‏

1 / 1 / 60


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

به داد اسلام برسید

‏یا لَلمُسلِمین! ای مسلمانهای جهان! ای دولتهای مدعی اسلام! ای‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان جهان! به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ هستند برسید، به داد این بچه های کوچکی که مادرها و‏‎ ‎‏پدرهای خودشان را از دست داده اند برسید، به داد این کشورهایی که‏‎ ‎‏مورد هجوم ابرقدرتها واقع شده اند برسید، به داد خودتان برسید، به داد‏‎ ‎‏ملتهای خودتان برسید، ای مسلمانهای جهان! قدرتهای بزرگ دارند با‏‎ ‎‏حیله گری هایی که دارند و با تبلیغاتی که دارند و با کسانی که وابسته به‏‎ ‎‏آنهاست، در داخل کشورهای اسلامی بر همه چیز اسلام سلطه پیدا‏‎ ‎‏می کنند؛ پیدا کرده اند. اسلام را دریابید ای مسلمانهای جهان!‏‏(18)‏

21 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت

به برادری و اتحاد

‏اگر مسلمانان جهان از خواب برخیزند و با یاری خداوند دست اتحاد‏‎ ‎‏ایمانی به هم دهند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را تهدید کند. و مقامات‏‎ ‎‏ایرانی آنان را به برادری و اتحاد در هر مقطع دعوت کرده اند.(19)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری مسلمین‎ ‎در مقابل توطئه ها

‏امریکا و شوروی برای تضعیف اسلام و دولتهای اسلامی مشغول فعالیت،‏‎ ‎‏از قبیل تفرقه افکنیها و ایجاد تشنجات داخلی به دست عمال مزدور یا‏‎ ‎‏فریب خورده و بر افروختن جنگ بین کشورها و دیگر شیوه های‏‎ ‎‏استعماری، هستند. و این دولتهای کشورهای اسلامی و مستضعف‏‎ ‎‏جهان هستند که باید چشم و گوش خود را باز کرده و این توطئه ها را‏‎ ‎‏خنثی کنند.(20)‏

31 / 6 / 62


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

چاقوکشهای‎ ‎بین المللی

‏مسلمین باید خودشان فکری بکنند، بیدار بشوند و الاّ اینها چاقوکش‏‎ ‎‏بین المللی هستند و نمی گذارند دنیا آرام باشد.(21)‏

16 / 9 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

  • )) مراد حضرت امام، دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور بوده اند.
  • )) اشاره امام(س) به سخنان گلدوستون (1809 ـ 1898 م.) نخست وزیر انگلستان در مجلس آن کشور است.