فصل اول: وضعیت جهان اسلام
سران حکومتها و دولتهای جهان اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سران حکومتها و دولتهای جهان اسلام

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

غفلت سران‎ ‎دولتهای اسلامی

‏من از اوضاع عمومی دول اسلامی بسیار متاسفم؛ از اوضاع خصوص ایران‏‎ ‎‏بسیار متاسفم. دولتهای اسلامی، چه سلاطین اسلام، چه روسای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، چه نخست وزیران دول اسلامی، در تحت تاثیر‏‎ ‎‏استعمار غافل از مقاصد دیانت اسلام هستند؛ مطلع نیستند به مسائل‏‎ ‎‏اسلام؛ نمی خواهند مطلع بشوند به احکام اسلام؛ نمی توانند با این‏‎ ‎‏وضعی که دارند مطلع بشوند که اسلام چه آورده است برای بشر، و بشر‏‎ ‎‏اگر اتباع کند از اسلام، به کجا خواهد رسید.(22)‏

18  /  6  /  43

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مسئولیت سنگین‎ ‎سران اسلامی

‏کسانی که مسئولیتشان خیلی زیاد است دولتهای اسلامی است؛‏‎ ‎‏روسای جمهور اسلام، سلاطین اسلام، اینها مسئولیتشان خیلی زیاد‏‎ ‎‏است و شاید بیشتر از همۀ طبقات باشد. اسلام الآن به دست این‏‎ ‎‏طبقه، به حسب ارادۀ خدای تبارک و تعالی ـ تکویناً ـ سپرده شده‏‎ ‎‏است.(23)‏

23  /  8  /  44

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

اختلافات جهان‎ ‎اسلام و طمع‎ ‎قدرتها

‏الآن بر روسای اسلام، بر سلاطین اسلام، بر روسای جمهور اسلام، الآن‏‎ ‎‏تکلیف است که این اختلافات جزئی موسمی را که گاهی دارند، این‏‎ ‎‏اختلافات را کنار بگذارند؛ عرب و عجم ندارد، ترک و فارس ندارد؛ اسلام‏‎ ‎‏ـ کلمۀ اسلام ـ پیغمبر اسلام، همان طوری که خودشان طریقۀ‏‎ ‎‏مبارزه شان بوده است، باید آنها هم تَبَع باشند، تبع اسلام باشند. اگر‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ خودشان را حفظ کنند، اگر این اختلافات جزئی موسمی را‏‎ ‎‏کنار بگذارند، اگر همه با هم همدست بشوند ـ هفتصد میلیون می گویند‏‎ ‎‏که جمعیت هست، اما هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم‏‎ ‎‏نیستند؛ هفتصد میلیون متفرق به درد نمی خورد؛ هزارها میلیون‏‎ ‎‏متفرق هم به درد نمی خورد؛ اما اگر این هفتصد میلیون، دویست‏‎ ‎‏میلیونش، چهارصد میلیونش، با هم دست بدهند، دست برادری‏‎ ‎‏بدهند، حدود و ثغورشان را حفظ کنند، حدود خودشان را حفظ کنند‏‎ ‎‏لکن در جامعۀ اسلامی که مشترک مابین همه است، در کلمۀ توحید که‏‎ ‎‏مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه است با‏‎ ‎‏هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر یهود به فلسطین‏‎ ‎‏طمع نمی کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع نمی کند. این برای این است‏‎ ‎‏که نمی گذارند شما متحد بشوید. بدانند آنها ـ می دانند هم ـ دستهایی که‏‎ ‎‏می خواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، می خواهند ثروت شما را به‏‎ ‎‏رایگان ببرند، می خواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به‏‎ ‎‏یغما ببرند، آنها نمی گذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود؛ ایران و‏‎ ‎‏مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد بشود؛ همه شان با هم‏‎ ‎‏وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت.‏

‏     ولی شما تکلیفتان این نیست؛ روسا تکلیفشان این است که بنشینند‏‎ ‎‏با هم تفاهم کنند، حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند، هر کدام حدود و‏‎ ‎‏ثغورشان محفوظ، لکن آن دشمن خارجی که به شما اینقدر ضرر وارد‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13

‏می کند در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید کلمه بکنید، یک مشت‏‎ ‎‏یهودی دزد در فلسطین است، بیش از یک میلیون از مسلمین را ده‏‎ ‎‏سال، بیشتر از ده سال است که متفرق کرده اند و ممالک اسلامی‏‎ ‎‏نشسته اند با هم عزا گرفته اند، اگر توحید کلمه باشد چطور می توانند‏‎ ‎‏اینها، این یک مشت یهود دزد، چطور می توانند فلسطین شما را از‏‎ ‎‏دستتان بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار‏‎ ‎‏بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید، چطور هندوی بدبخت می تواند کشمیر‏‎ ‎‏عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کاری از آنها نیاید؟‏

‏     اینها مطالبی است که جزو واضحات است منتها تذکر لازم است.‏‎ ‎‏خود آنها هم می دانند این مطلب را لکن باید فکر کنند، باید بنشینند‏‎ ‎‏جلسه کنند، اجتماع کنند، فکر کنند، این اختلافات جزئی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ کنار‏‎ ‎‏بگذارند. الآن اسلام در دست شما است. الآن روسای اسلام بدانند،‏‎ ‎‏سلاطین اسلام بدانند، روسای جمهور بدانند، شیوخ بدانند، آنهایی که‏‎ ‎‏ریاست دارند در اسلام، بدانند که خدای تبارک و تعالی این ریاست را به‏‎ ‎‏آنها داده است؛ مسئولیت دارد رئیس یک قوم شدن؛ رئیس یک ملت‏‎ ‎‏شدن، مسئولیت دارد نسبت به آن ملت، نسبت به آن قوم، نسبت به‏‎ ‎‏زندگی آن قوم؛ نسبت به حوادثی که برای آن قوم پیش می آید. مسئولند‏‎ ‎‏اینها؛ دیگران محتاج به اینهایند. ...‏

‏     تا وحدت کلمه نباشد، تا روسای اسلام، وحدت کلمه در خودشان‏‎ ‎‏ایجاد نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختیهای ملتهای اسلام، بدبختیهای‏‎ ‎‏اسلام، بدبختیهای احکام اسلام، غربت اسلام و قرآن کریم، سیادت‏‎ ‎‏نمی توانند بکنند. باید فکر کنند، عمل کنند، تا سیادت کنند. و اگر این‏‎ ‎‏مطلب را انجام بدهند، سید دنیا خواهند شد. اگر اسلام را آنطوری که‏‎ ‎‏هست به دنیا معرفی کنند و آنطوری که هست عمل بکنند، سیادت با‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

‏شماست؛ بزرگی با شماست: ‏لله ِِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِه وَ لِلمومنین.‎[1]‎‏(24)‏

23  /  8  /  44

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پایداری دولتهای‎ ‎اسلامی

‏بر عموم دولتهای ممالک اسلامی و خصوص دوَل عربی لازم است که با‏‎ ‎‏توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت لایزال، همۀ قوا و نیروی خویش را‏‎ ‎‏بسیج ساخته به یاری مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به‏‎ ‎‏ملت اسلام دوخته اند بشتابند، برای آزادی فلسطین و احیای مجد و‏‎ ‎‏شرف و عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شرکت کنند؛ از اختلافات و‏‎ ‎‏نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته، دست برادری به هم داده‏‎ ‎‏صفوف خود را فشرده و متشکل سازند؛ از قدرت پوشالی مدافعان‏‎ ‎‏صهیونیسم و اسرائیل نهراسند؛ از وعد و وعیدهای پوچ قدرتهای بزرگ،‏‎ ‎‏مغرور و مقهور نگردند؛ از سستی و مسامحه که شکست ننگ بار و عواقب‏‎ ‎‏خطرناکی به دنبال خواهد داشت بپرهیزند.‏

‏     سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این جرثومۀ‏‎ ‎‏فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشته اند تنها برای سرکوبی ملت‏‎ ‎‏عرب نمی باشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه همۀ خاورمیانه است. نقشه،‏‎ ‎‏استیلا و سیطرۀ صهیونیسم بر دنیای اسلام و استعمار بیشتر‏‎ ‎‏سرزمینهای زرخیز و منابع سرشار کشورهای اسلامی می باشد؛ و فقط با‏‎ ‎‏فداکاری، پایداری و اتحاد دولتهای اسلامی می توان از شرّ این کابوس‏‎ ‎‏سیاه استعمار رهایی یافت؛ و اگر دولتی در این امر حیاتی که برای اسلام‏‎ ‎‏پیش آمده کوتاهی کرد بر دیگر دولتهای اسلامی لازم است که با توبیخ و‏‎ ‎‏تهدید و قطع روابط، او را وادار به همراهی کنند. دولتهای ممالک نفت‏‎ ‎‏خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به‏‎ ‎

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‏عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده از فروش نفت به‏‎ ‎‏آن دولتهایی که به اسرائیل کمک می کنند خودداری ورزند.(25)‏

16  /  7  /  52

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم رشد حکومتها

‏آنچه مورد کمال تاسف است، عدم رشد حکومتها و سران قوم است که با‏‎ ‎‏دست اجانب به مخالفت با هم برمی خیزند.(26)‏

4  /  7  /  55

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وحدت برای دفع‎ ‎اسرائیل

‏امید است سران دوَل اسلامی و خصوص دولتهای عربی، با وحدت کلمه، در‏‎ ‎‏دفع اسرائیل ـ این مادۀ فساد ـ کوشش کنند و اگر مسامحه کنند خوف آن‏‎ ‎‏است که خدای نخواسته این جریان در سایر کشورهای مشابه عمل شود‏‏.(27)‏

2  /  1  /  57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسئولیت دولتهای‎ ‎اسلامی

‏این شما سران دولتها هستید که باید این فکر اسلامی را تعقیب کنید و‏‎ ‎‏دست از دشمنی و مخالفت با برادران خود بردارید. مسئولیتهای‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی در پیشگاه خدای توانا و در پیشگاه ملتها بسیار بزرگ‏‎ ‎‏است. دولتهای اسلامی باید دولت مصر را در این خیانت بزرگ‏‎[2]‎‏ که به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین نموده است به جای خود بنشانند و با آن قطع رابطه‏‎ ‎‏کنند.(28)‏

10  /  2  /  58


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

جنایتهای سران‎ ‎اسلامی

‏سران ممالک اسلامی هم با اینکه ما مسلمان هستیم و با اسم اسلام بلکه‏‎ ‎‏چه جنایاتی که نمی کنند. شما دیدید که محمدرضا در اینجا اظهار‏‎ ‎‏اسلامیت می کرد و قرآن طبع می کرد و اظهار تعهد به اسلام می کرد،‏‎ ‎‏مع ذلک با اسلام آنطور کرد که همه دیدید.(29)‏

15  /  10  /  58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وابستگی به قدرتها

‏دولتهایی که ـ دولتهای ممالک اسلامی، نه دولتهای اسلامی ـ من‏‎ ‎‏نمی توانم بگویم دولت اسلامی. چطور من به دولت عراق بگویم «دولت‏‎ ‎‏اسلامی»؟ چطور من به دولت مصر بگویم «دولت اسلامی»؟ این‏‎ ‎‏دولتهایی که در ممالک اسلام هستند، اینها را می بینیم که بر ضد‏‎ ‎‏مسلمین، بر ضد این مسلمینی که الآن در ایران مقابل امریکا و مقابل‏‎ ‎‏شوروی ایستاده اند، آنها پایگاه درست می کنند برای امریکا که بیا حمله‏‎ ‎‏کن به مسلمین. ما چطور می توانیم امثال سادات را که پایگاه درست‏‎ ‎‏می کند و دعوت می کند از امریکا که هجوم کند به ایران و به مملکت‏‎ ‎‏اسلامی، چطور ما می توانیم این را مُسلم بدانیم؟ و چطور می توانیم ما‏‎ ‎‏عراق را، دولت عراق را مسلم بدانیم، در صورتی که اسلحه می فرستد به‏‎ ‎‏ایران، و دائماً ایران را مورد هجوم قرار می دهد، و برای امریکا کار‏‎ ‎‏می کند؟(30)‏

15  /  5  /  59

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

برگشت به اسلام‎ ‎نخستین

‏ما نباید بنشینیم که حکومتهای ما کاری برای ما انجام بدهند.‏‎ ‎‏حکومتهای ما برای خودشان هستند. این حکومتهایی که در بلاد‏‎ ‎‏مسلمین هست، اینها به اسلام هیچ کاری ندارند. اگر یک دفعه اسلام‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 17

‏بگویند، برای این است که شما را بازی بدهند. ...‏

‏     ما تا به اسلام برنگردیم؛ اسلام رسول الله ، تا به اسلام رسول الله ‏‎ ‎‏برنگردیم، مشکلاتمان سر جای خودش هست، نه می توانیم قضیۀ‏‎ ‎‏فلسطین را حلش کنیم و نه افغانستان را و نه سایر جاها را. ملتها باید‏‎ ‎‏برگردند به صدر اسلام. اگر حکومتها هم با ملت ها برگشتند که اشکالی‏‎ ‎‏نیست و اگر برنگشتند، ملتها باید حساب خودشان را از حکومتها جدا‏‎ ‎‏کنند و با حکومتها آن کنند که ملت ایران با حکومت خودش کرد تا‏‎ ‎‏مشکلات حل بشود، والاّ هی ما روز قدس بگیریم، فریاد بزنیم، هی‏‎ ‎‏آقایان اجتماع کنند و حرف بزنند، فریاد و حرف جلوی آنها را نمی گیرد.‏‎ ‎‏بلی، گاهی می گیرد، منتها ما حرف هم نمی زنیم.(31)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجرای احکام‎ ‎اسلام

‏اگر یک جائری به یکی از ممالک اسلامی تعدی کرد، این را تعدی به‏‎ ‎‏خودشان بدانند. و من امیدوارم که با نظر کردن به این حکم اسلامی که‏‎ ‎‏همۀ مردم، همۀ مسلمانها برادر هستند، این مملکت مصالح خودش را به‏‎ ‎‏دست بیاورد و همۀ ممالک اسلامی بر ابرقدرتها غلبه کنند و موفق به این‏‎ ‎‏بشوند که احکام اسلام را تا آخر اجرا بکنند.(32)‏

27 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله دولتهای‎ ‎اسلامی با‎ ‎طغیانگران

‏ما الآن در یک روزی مجتمع هستیم که دولت صدام، دولت غاصب صدام‏‎ ‎‏بدون یک عذر موجهی در بین تمام دول عالَم، بدون اطلاع و بدون سابقه‏‎ ‎‏با دریا و هوا و زمین هجوم کرد بر ایران و به خیال خودش می خواست که‏‎ ‎‏کشورگیری کند و خلافت مسلمین را یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد،‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 18

‏ریاست مسلمین را به دست بگیرد. و مع الاسف، در عین حالی که در‏‎ ‎‏قرآن کریم است که اگر دو طایفه ای از مسلمین با هم اختلاف کردند شما‏‎ ‎‏مصالحه بدهید بین آنها را و اگر یکی از آنها باغی باشد و طاغی باشد، با او‏‎ ‎‏قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. کدام یک از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏بررسی کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن کسی که هجوم کرده‏‎ ‎‏است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت‏‎ ‎‏اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است، و طغیان‏‎ ‎‏کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به‏‎ ‎‏آیۀ شریفه ای که می فرماید که ‏فَقاتِلُوا الَّتی تَبغی حَتّی تَفِی ءَ اِلی اَمرِ الله ِ‎[3]‎‎ ‎‏چرا عمل نمی کنند؟ مع الاسف بعض از ممالک اسلامی؛ یعنی، ممالکی‏‎ ‎‏که دولتهایشان به اسم اسلام بر آنها حکومت می کند، در عین حالی که‏‎ ‎‏می بینند که او طغیان کرده است و هجوم کرده است بر یک مملکت‏‎ ‎‏اسلامی بدون جهت، بدون یک حجت، با او اعلام موافقت می کنند یا‏‎ ‎‏بعضی پشتیبانی می کنند. ما باید مشکلات اسلامی را در کدام نقطۀ عالَم‏‎ ‎‏طرح کنیم و حل کنیم؟ مسلمین عالَم باید مشکلاتشان را در چه محفلی‏‎ ‎‏حل بکنند؟ در محافل بین المللی که دستاورد دولتهای بزرگ است؟ در‏‎ ‎‏آن محافلی که به اسم اسلام هست لکن اثری از اسلام در آن نیست؟ باید‏‎ ‎‏مملکت ایران شکوای خودش را به چه مقامی عرضه کند؟ ملتی که مورد‏‎ ‎‏هجوم واقع شده است بدون جهت، بدون عذر، باید با کی طرح کند این‏‎ ‎‏مطلب را؟ با کدام یک از دولتها این مساله را طرح کند؟ بر همۀ دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی به نص قرآن واجب است که مقاتله کنند با دولت عراق تا برگردد‏‎ ‎‏به ذکر خدا و به امر خدا.(33)‏

28 / 7 / 59

*  *  *


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 19

پایمال شدن

حقوق مسلمانان

‏این اسلام خواهها نمی بینند که اسلام در تمام کشورهای اسلامی زیر‏‎ ‎‏چکمۀ ابر قدرتها و وابستگان آنها پایمال می شود؟ آیا نمی دانستند که در‏‎ ‎‏جنوب لبنان، در فلسطین و در ایران و در عراق و در سایر کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی چه می گذرد و با مردم آنجا چه کرده اند و چه اطفال بیگناه صغیر‏‎ ‎‏را بی پدر کرده اند و از منازل خودشان آواره کرده اند؟(34)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل به جای شعار

‏امیدوارم که مسلمین و خصوصاً سران مسلمین از شعار به اسلام ـ که یک‏‎ ‎‏پوششی است برای عدم عمل به احکام اسلام ـ دست بردارند، و به اسلام‏‎ ‎‏به حسب آنچه که هست فکر کنند و عمل کنند.(35)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلب قلوب ملتها

‏اگر ما حکومت بر ارواح بکنیم و سران کشورهای اسلامی حکومت بر‏‎ ‎‏ارواح بکنند و قلوب ملتها را به دست بیاورند، با این کثرت جمعیت و با‏‎ ‎‏این مخازن زیاد اینها آسیب پذیر نخواهند بود؛ و بر همۀ کشورهایی که‏‎ ‎‏بخواهند به آنها تعدّی کنند، مقابله می کنند.(36)‏

13 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مذاکرات

بیهودۀ سیاسی

‏آیا سران قوم نمی دانند و ندیده اند که مذاکرات سیاسی با سیاستمداران‏‎ ‎‏قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد‏‎ ‎‏داد و هر روز بر جنایات و ستمگریها افزوده خواهد شد؟(37)‏

10 / 5 / 60


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 20

چپاولگریهای‎ ‎شرق و غرب

‏هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و مقدرات خود را‏‎ ‎‏به دست گیرید. تا کی نشسته اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو‏‎ ‎‏تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما در زیر چکمۀ تفاله های امریکا،‏‎ ‎‏اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی سرزمین قدس، فلسطین، لبنان و‏‎ ‎‏مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر سلطۀ جنایتکاران به سر برند و شما‏‎ ‎‏تماشاچی باشید، و بعض حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی‏‎ ‎‏قریب یک میلیارد مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با‏‎ ‎‏کشورهای وسیع و ذخایر بی پایان، شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و‏‎ ‎‏ستمگریها و قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های آنان باشند؟ تا کی‏‎ ‎‏تحمل جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به‏‎ ‎‏ندای آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏برای نجات قدس از اسلحۀ گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با‏‎ ‎‏کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به‏‎ ‎‏اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده و شاهد قتل عامها باید بود؟(38)‏

10 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اعتصام به‎ ‎حبل الله

‏آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند عظیم که آنان را دعوت به‏‎ ‎‏اعتصام بحبل الله نموده و از تفرقه و نزاع نهی فرموده است دارند؟ آیا‏‎ ‎‏تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت ایران که با جهاد مقدس پرچم‏‎ ‎‏کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را برافراشته است پشتیبانی‏‎ ‎‏کنند؟ آیا وعاظ السلاطین سرکوبی انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با‏‎ ‎‏امریکا و اسرائیل لازمتر می شمارند؟ ما از برادران اسلامی خود در‏‎ ‎‏مشارق و مغارب ارض می خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران هم صدا و‏‎ ‎‏هم جهت شده و با یاری خداوند متعال شرّ جنایتکاران را دفع و بساط‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 21

‏چپاولگری را از کشورهای اسلامی و بلاد مستضعفین برچینند و به ندای‏‎ ‎‏خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند.(39)‏

15 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خضوع

در برابر ملتها

‏همۀ ملتهای اسلام باید قیام کنند و راه حق را به پیش بگیرند. همۀ‏‎ ‎‏دولتها باید برگردند و خاضع بشوند در مقابل ملت.(40)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

در برابر ملتها‎ ‎هیچکاره اید

‏باید این دولتها این مطلب را از سر خودشان بیرون کنند که همان طور که‏‎ ‎‏سابق می کردند حالا باید بکنند؛ یعنی، خودشان را قیم بدانند نسبت به‏‎ ‎‏ملتها. یک نفر شیخ یا یک نفر رئیس جمهور یا یک نفر مَلِک ـ به اصطلاح‏‎ ‎‏خودشان ـ چه حقی دارد که بر یک مملکت حکومت کند و یک مملکتی‏‎ ‎‏را بخواهد به مصالح اسرائیل فدا کند؟! باید حکومتها بیدار بشوند! با‏‎ ‎‏گذراندن این طرح، گور خودشان را می کَنند. نباید دیگر از این به بعد، این‏‎ ‎‏فکر بیاید در سر این حکومتها که کار با ماست و به ملتها مربوط نیست.‏‎ ‎‏شما در مقابل ملت هیچکاره اید. ملتها هستند که باید کارها به تصویب‏‎ ‎‏آنها برسد.(41)‏

25 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شکایت از سران‎ ‎مسلمین

‏سران مسلمین، اینها را ما از آنها شکایت داریم و باید فریاد بزنیم از دست‏‎ ‎‏اینها که خودشان را طرفدار اسلام معرفی می کنند و برخلاف نص قرآن‏‎ ‎‏کریم و برخلاف سنت رسول الله اعظم عمل می کنند و برخلاف مصالح‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 22

‏کشورهای زیردست خودشان عمل می کنند. مشکل مسلمانها این‏‎ ‎‏حکومتهایی است که بر آنها دارند حکومت می کنند و این اختلافاتی‏‎ ‎‏است که با دست خود آنها در بین خودشان ایجاد می شود.(42)‏

25  /  9  /  60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تکلیف اسلامی

‏من امیدوارم که کشورهای دیگر اسلامی که خودشان را در قید و بند‏‎ ‎‏طبیعت قرار داده اند، هر کدام اینطور قید و بند را دارند، این قید و بندها‏‎ ‎‏را بگسلانند و با برادران ایرانی خودشان در این جهاد اکبر همقدم باشند‏‎ ‎‏تا در جهاد با ابرقدرتها هم پیروز شوند. و من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که این دولتهایی که در کشورهای اسلامی حکومت می کنند،‏‎ ‎‏آنها را بیدار کند و اینطور ذخایر خودشان را در طبق اخلاص نگذارند‏‎ ‎‏برای قدرتها و با روی گشاده ذخایر ملت فقیر خودشان را به قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ تقدیم نکنند، و توجه کنند به اینکه امروز تکلیف این است که‏‎ ‎‏همانطور که ایران قیام کرد و پیروز شد و دیدید که نتوانستند قدرتها با او‏‎ ‎‏مقابله کنند شماها هم، دولتها هم، ملتها هم، با ایران همقدم باشند تا‏‎ ‎‏اینکه ان شاءالله ، اساس ظلم از بشر برچیده بشود و پرچم اسلام در تمام‏‎ ‎‏کشورها به اهتزاز درآید.(43)‏

10 / 12 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

سران اسلامی

و توطئه استکبار

‏آیا برای مسلمانان و حکومتهای کشورهای اسلامی ننگ نیست که‏‎ ‎‏امریکا از آن طرف دنیا بر مقدراتشان حکومت کند، و به دست اسرائیل‏‎ ‎‏کافر غاصب همه را به دام اندازد و به خاک سیاه بنشاند؟ آیا وقت آن‏‎ ‎‏نرسیده است که عمق توطئه و شیطنت امریکا در وادار نمودن صدام‏

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 23

‏عفلقی به هجوم به یک کشور اسلامی قدرتمند را بفهمند؟ آیا نمی دانند‏‎ ‎‏که وادار نمودن دولتهای منطقه را مستقیم یا غیر مستقیم به کمک مالی‏‎ ‎‏و نظامی و تبلیغاتی، به صدام، دشمن با اسلام، نقشۀ شیطانی است که‏‎ ‎‏شماها با دست خود تیشه به ریشۀ خود زنید و موجبات هلاکت خود و‏‎ ‎‏مسلمانان منطقه را فراهم نمایید؟ آیا مسلمانان غیور منطقه باز به‏‎ ‎‏سکوت مرگبار خود ادامه می دهند و فرصت می دهند که امریکا و‏‎ ‎‏اسرائیل با مقدرات آنان بازی کنند و اسلام را تحت سلطۀ امریکا‏‎ ‎‏درآورند؟(44)‏

15 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقیر ملتها،

توسط سران‎ ‎کشورها

‏من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک‏‎ ‎‏عنصر ورشکستۀ سیاسی، نظامی، اقتصادی بیش از این خود و مردم‏‎ ‎‏کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن امریکا ضعف و ناتوانی خود را‏‎ ‎‏برملا نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع خود‏‎ ‎‏استمداد نطلبید ابر قدرتها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما و‏‎ ‎‏قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش آنان‏‎ ‎‏دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد. آنان منافع‏‎ ‎‏خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن می گویند.‏‎ ‎‏چه خوب است که بعض سرانِ سرسپردۀ کشورهای اسلامی به اربابان و‏‎ ‎‏خدایان زر و زور و تزویر خود، این نکته را جدی گوشزد کنند که اینقدر از‏‎ ‎‏منافع خود در خلیج فارس سخن نگویید.(45)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏


کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 24

اختلاف

سران اسلامی 

‏اختلافات موجوده در بین سران دوَل اسلامی ـ که میراث ملوک الطوایفی‏‎ ‎‏و عصر توحش است و با دست اجانب برای عقب نگاه داشتن ملتها ایجاد‏‎ ‎‏شده است ـ مجال تفکر در مصالح را از آنها سلب نموده است. روح یاس و‏‎ ‎‏ناامیدی که به دست استعمار در ملتها حتی در رهبران اسلامی دمیده‏‎ ‎‏شده است آنها را از فکر در چاره جویی باز داشته است.(46)‏

28 / 8 / 48

*  *  *

کتابجهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 25

  • )) «عزت از آنِ خدا، رسولِ او و مومنین است»؛ (منافقون  /  8).
  • )) اشاره به امضای قرارداد ننگین صلح با اسرائیل موسوم به قرارداد «کمپ دیوید» که توسط انور سادات رئیس جمهور معدوم مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا در کمپ دیوید امریکا به امضا رسید.
  • )) «پس با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا بازآید»؛ (حجرات /  9).